Yazar: admin

Tüm ülkelerin emekçi kadınları, baskıya ve sömürüye karşı dik durun!

Toplum, sınıflara bölünmüş olmasından beri aynı zamanda ataerkildir: olgun yaştaki erkekler kadınlara ve gençlere baskın çıkarlar. Kapitalizmin ortaya çıkmasından beri emekçi kadınlar genel olarak erkeklerden daha fazla sömürülmektedirler. Ayrıca, hukuki eşitliği kazandıkları yerlerde bile sömürülen sınıfların kadınları maaşı olmayan ev ve aile işlerinin büyük çoğunluğunu karşılamaktadırlar. Nerede olursa olsun, “namus suçlarının”, cinsel tacizin ve tecavüzlerin esas kurbanları kadınlardır. Dünyada cinayete kurban giden kadınların yarısı yakınları tarafından öldürülmektedir. Mafyacı bozulma (Meksika’da olduğu gibi) ve gerici savaşlar (Suriye, Irak, Sudan, Afganistan gibi ülkelerde olduğu gibi) özellikle kadınları etkilemektedir. Zorla fuhşa maruz kalanların %80’i kadınlardır (her sene 400000 ila 1,6 milyon kız...

Devamını Oku

KADINLAR YEMEK DEĞİL DEVRİM YAPARLAR!!!

İSYAN,GREV,DEVRİM ! Bütün hayatımızı evişlerini ve bakım hizmetlerini tek başımıza üstlenerek tüketen ev emekçisi kadınlarız……ya da ücretli bir işte çalışarak sömürülen işçi-emekçi kadınlardan biriyiz..her koşulda evişleri ve bakım hizmetlerinin tümü bizim sırtımıza yüklenmiştir… Bu süreç biz kadınların görünmeyen emeğidir ; tüm ev içi sorumluluklarımız erkek egemen sermaye düzeninde sanki doğal görevlerimiz gibi bize dayatılır. Kadınlar bütün evişleriden ve bakım hizmetlerinden biyolojik cinsiyetleri gereği sorumlu tutulmaktadırlar. Sanki kadınlar tüm varoluşlarıyla buna programlanmıştır: Kadınlar kendilerini , doğurmaya, doyurmaya, çevresindeki çocuk ve erkeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya adamak zorundadır..Erkek egemen kültür, kadını doğuştan bu rolün tercih edeni olarak sunmaktadır.Sanki hayat ezelden beri böyle kurulmuştur...

Devamını Oku

Kürtlere Karşı Savaşı Durdur!

Kürtlere Karşı Savaşı Durdur! Erdoğan rejimi, arkasında CHP’nin de tam desteğiyle Suriye’nin kuzey batısında yer alan Kürt kenti Afrin’e askeri bir operasyonla bir işgal hareketi başlattı. Emperyalistlerce Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında bölünmüş olan Kürt coğrafyasında Kürtlerin özgürlük çabaları ve kazanımları yine ABD ve Rusya gibi büyük emperyalist devletlerin eli ve bu dört ülkenin rejimlerinin ortak mutabakatıyla yerle bir edilmek isteniyor. Türkiye devletinin başlattığı bu askeri harekata verdiği isim bu dört devletin kanlı bıçaklı olsalar dahi Kürtlerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmeleri yönündeki her türlü talebe karşı mutabakatını ifade ediyor: “Zeytin Dalı” birbirilerini karşılıklı olarak eli kanlı diktatör...

Devamını Oku

İran’da işçi sınıfı başını kaldırmaya başlamıştır

İran’da işçi sınıfı başını kaldırmaya başlamıştır 28 aralıktan 5 ocak tarihine dek onbinlerce emekçi ve genç, önemli risklere rağmen İran’ın birçok kentinde gösterilerde bulunmuşlardır. İşçiler, işsizler, çiftçiler ve gençler ekonomik durumlarının iyileştirilmesi talebinde bulunmuş ve İslamcı burjuvazinin despotik rejimine meydan okumuştur. Rejim, 1979-1981 karşı devriminden gelmektedir 1978 senesinde İran’da bir işçi devrimi başlamıştır. Bu devrim dünyadaki Amerikan düzeninin direği olan şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin despotik rejimini devirmiştir. Şubat 1978’den itibaren büyük kentlerde ayaklanmalar yer almaya başlamıştır. Şah, bu ayaklanmaları büyük bir şiddetle ve temelini askere çağrılanların oluşturduğu ordunun yardımıyla bastırmıştır. 10 ekim 1978 tarihinde Abadan şehrindeki rafineri greve gitmiştir....

Devamını Oku

Vardık Varız Var olacağız!

Vardık Varız Var olacağız! Karşı-devrimi silahsızlandırın! Proleteryayı silahlandırın! Devrimin sadık bütün birliklerini tahkim edin! …Kahrolsun Ebert-Scheidemann 6 Ocak 1919 pazartesi sabahı Alman proleteryası yarım milyon civarında bir kitle oluşturarak meydanlara çıktı.Kiel bahriyelilerinin izinden giden kamyonlar dolusu asker kendi silahlarını da getirmiş olan işçilere katıldı.6 Ocak 1919’da Berlin’de olan şey tarihteki en büyük kitlesel proleter eylemdi.( 5 Ocak gecesi devrimci işyeri temsilcileri komitesi genel grev çağrısı yapmıştı ) ” Biz siyasal iktidarı yukarıdan değil,aşağıdan konseyler ve kitle grevleriyle fethederiz.Sosyalist bir devrimin kapitalist hükümetin devrilerek yerine farklı bir hükümetin getirilmesiyle …olabileceği yanılsamasına kapılmamalıyız.” diyordu Rosa Luxemburg. Genç bir Spartakist kürsüden ” Kapitalizmi...

Devamını Oku