Yazar: admin

Vardık Varız Var olacağız!

Vardık Varız Var olacağız! Karşı-devrimi silahsızlandırın! Proleteryayı silahlandırın! Devrimin sadık bütün birliklerini tahkim edin! …Kahrolsun Ebert-Scheidemann 6 Ocak 1919 pazartesi sabahı Alman proleteryası yarım milyon civarında bir kitle oluşturarak meydanlara çıktı.Kiel bahriyelilerinin izinden giden kamyonlar dolusu asker kendi silahlarını da getirmiş olan işçilere katıldı.6 Ocak 1919’da Berlin’de olan şey tarihteki en büyük kitlesel proleter eylemdi.( 5 Ocak gecesi devrimci işyeri temsilcileri komitesi genel grev çağrısı yapmıştı ) ” Biz siyasal iktidarı yukarıdan değil,aşağıdan konseyler ve kitle grevleriyle fethederiz.Sosyalist bir devrimin kapitalist hükümetin devrilerek yerine farklı bir hükümetin getirilmesiyle …olabileceği yanılsamasına kapılmamalıyız.” diyordu Rosa Luxemburg. Genç bir Spartakist kürsüden ” Kapitalizmi...

Devamını Oku

iş Cinayetlerine Karşı Eylemdeydik

8 Kasım günü Bursa’nın gürsu ilçesinde küçük bir tekstil atölyesi olarak faaliyet yürüten Gökkuşağı Tekstil firmasında kazan patlaması sonucu 5 işçi hayatını kaybederken, 16 işçi yaralandı. 35 yıllık firma olan Gökkuşağı Tekstil, kurulușundan bugûne aynı iș makinelerini kullanıyor. iș gűvenliği ve sosyal haklardan mahrum șekilde kayıt dıșı ișçi çalıștırmaktadır. Gűrsu Organize Sanayi bölgesinde, merdiven altı atölyeler, kayıt dıșı ve gűvencesiz çalıșma yaygın bir şekilde varlığını sűrdűrmektedir. iș cinayetinin yaşandığı Gökkuşağı Tekstil’de sadece 4 ișçinin sigortası bulinmaktadır. Ölen 5 ișçiden 3’ű Suriyeli műltecidir. Merdiven altı atölyelerde, iș gűvencesinden yoksun, tűm sosyal haklardan yoksun șekilde, yoğun bir műlteci emeği söműrűsű vardır....

Devamını Oku

1915-1917: enternasyonal komünist hareketin zorlu oluşumu*

Ancak, savaş başlayacaksa bir şey kesindir. 15 ila 20 milyon silâhlı adamın birbirlerini boğazlayacakları ve Avrupa’yı hiç olmadığı kadar mahvedeceği bu savaş ya sosyalizmin derhal zaferini getirecek ya da eski düzeni o denli altüst edecektir ki, arkasında her yerde öyle bir harabe bırakacaktır ki, yaşlı kapitalist düzen her zamankinden daha da imkânsız hâle gelecektir.… (Friedrich Engels, “Alman sosyalizmi”, 1892, Marks ve Engels, Le Parti de classe / Sınıf Partisi, Maspero, c. 4, s. 90) Her cephede katliam Büyük güçler ağustos 1914 tarihinde Avrupa ve dünyayı tekrar paylaşmak için birbirlerine girmeye başlamışlardır. Hükumetler ve onların sendikacı, sosyalist ve işçi partici...

Devamını Oku

Ekim Dersleri ve 2017’de Bolșevizmde Israr Etmenin Anlamı

Ekim Dersleri  ve  2017’de Bolșevizmde Israr Etmenin Anlamı     Kışlık sarayların merdivenlerini yakacağız daha… Soğuk ve karlı bir Şubat sabahından serin ve yağmurlu bir Ekim akşamına duru bir sovyet ırmağında Sürekli Devrime koşacağız… Takvimlerin 2017 Ekim tarihini gösterdiği bugünler, muzaffer Ekim devriminin 100. yılını işaret etmektedir. 1871’de burjuvaziye karşı savaşarak 72 günlük bir sürede Paris barikatlarında ve 1917’de Rusya topraklarında gerçekleşen devrim, mevcut sınıflı toplum yapısını aşacak yeni bir hayat inşa edilebileceğinin somut örneğini gösterdi. 100.000 yıllık insanlık tarihinin son 10.000 yılında özel mülkiyetli toplumu yaşamaktayız. Bu 10.000 yıllık özel mülkiyetli toplum tarihi içinde geçtiğimiz yüzyılın hemen ilk...

Devamını Oku

OKUR MEKTUBU: TUTARLI ANTİ-EMPERYALİSTLER KOMÜNİSTLERDİR!

Düzen partileri kurulduğu günden bu yana komünistlerin güçlü, güçsüz olduğu dönemlerde laftaladıkları cümleler hep aynıydı. Bunlar vatansız,ülke düşmanı,ülkü düşmanı, kansız bunlar,bunlar ülkeyi bile satarlar diye sözlerle itham etmektedirler! Biz bunları tarih boyunca hem reddettik hem de bunların birer yalan olduğunu söyledik ve söylerken de söylediklerimizi pratik bir şekilde de gösterdik! Biz bu toprakların asıl sahipleriyiz, biz işçiler, kadınlar, görüşü ne olursa olsun bir sekilde ezilen kim varsa asıl sahibi odur bu toprakların! Lakin bir şeyi belirtmek lazım yıllarca bizlere komünistler vatan haini diyenlerin Kore’de gençlerimizi ölüme gondermelerinin nedeni Kore halkını çok sevmeleri değildi! NATO’nun üyesi olabilme gayeleri idi! Peki...

Devamını Oku