Azerbaycan’da yaklaşan parlemanto seçimlerle ilgili boykot kampanyası yürüten Troçkist Haqiqat grubunun genç üyesi Ənvər Cəlilov’ Hatai bölgesindeki Hazi Aslanov metrosu yakınlarında polis tarafından zorla kaçırılmıştır. Tek suçu Azerbaycan seçimlerini boykot etmeye çağıran afişler yapması, Aliyev diktatörlüğüne muhalif olması, sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz bir dünya istemesidir. Ənvər Cəlilov’un akıbetiyle ilgili Azerbaycan polisi herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Ne yoldaşları, ne ailesi ne avukatı henüz kendisiyle görüşebilmiştir. Nerede olduğu dahi bilinmemektedir. Ənvər Cəlilov’un derhal serbest bırakılmasını talep ediyor, kendisiyle ve teşkilatı Haqiqat ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtiriz. Tüm enternasyonal devrimci teşkilatları Ənvər Cəlilov ve Haqiqat grubuyla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Devrimci faaliyet suç değildir!
Tüm siyasi tutsaklara özgürlük !
Kahrolsun Aliyev diktatörlüğü
Kahrolsun kapitalist Azerbaycan devleti!