Yazar: CoReP

Enternasyonalist Komünistler Ne İstiyor?

Enternasyonalist Komünistler Ne İstiyor? Filistin Filistin’de İsrailli yerleşimci devlet, Gazze Şeridi’nde hapsedilen 2 milyon Filistinliye karşı soykırıma devam etmektedir. Yerleşimcilik, katliamlar ve hapse atmalar işgal altındaki Batı Şeria’da devam etmektedir. Tüm emperyalist kuvvetler günümüzde ikiyüzlü bir biçimde ateşkes talep etmektedir. Fakat Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Büyük Britanya, Fransa, İtalya; İsrail’in askeri taarruzunu tasdik etmişlerdir ve İsrail’e silah ve teçhizat vermeye devam etmektedirler. Katliamı durduracak olan onlar değildir. Sadece proletarya; fabrikalarda, limanlarda ve havaalanlarında Netanyahu için vazgeçilmez olan silah ve teçhizat teslimatının boykotunu teşkilatlandırabilir. Filistinli sendikalar bunu talep etmektedir. Emperyalizmler ile her türlü reformistler, çözümün İsrail devleti yanında bir Filistin...

Devamını Oku

Tüm Dünyanın Emekçi Kadınları, Düşmanımız Kapitalizm, Savaş Naramız Küresel Sosyalist Devrimdir!

Küresel ekolojik kriz devam ederken 2024 senesine, baskın kapitalist kuvvetler arasındaki askeri tırmanış, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı emperyalist harbi, işgalci İsrail devletinin Filistin halkına karşı kasıtlı soykırımı ve burjuvazinin en gerici siyasi akımlarının genel ve yükselen gelişimi damga vurmuştur. Bu siyasi akımlar, gurbetçi emekçiler ile etnik veya cinsel azınlıklar için olduğu gibi her ülkede kadınlar tarafından kazanılmış veya talep edilen hakları hedef almaktadır. Trump, Milei ve Avrupalı tüm faşizm yanlısı teşkilatlar gibi siyasi akımlar Hrıstiyan, Müslüman, Hindu veya Yahudi kökten dinciliğe dayanarak gelişmekte ve kadınların eşitlik, doğum kontrolü, cinsel hürriyet ve bağımsızlık hususlarındaki taleplerine karşı saldırıda bulunmakta, aynı zamanda tüm işçi sınıfının siyasi, sosyal ve ekonomik kazanımlarını yok etmeyi hedef almaktadır. Emperyalistler arası çelişkiler, eski hegemonya sahibi Amerikan emperyalizminin düşüşe geçmesi, küresel kapitalizmin düşük ekonomik büyümesi ve kapitalizmden ayrılamayacak milliyetçi bencillikler ile kâr mantığı perspektifiyle karşı konulamayacak ekolojik kriz sebepleriyle çok büyük istikrarsızlık devrine girmiştir. İşte bu sebepten dolayı tüm devletler askeri harcamalarını arttırmaktadırlar. Üstelik bunu, “sosyal” olarak tarif edilen bütçe kalemlerindeki azaltmalara devam ederek yapmaktadırlar: kamu eğitim ve sağlık hizmetleri, emeklilik, işsizlik maaşları veya her türlü sosyal yardımlar. Buna karşı işçi mücadelesinin yükselmesi hem öngörülebilir hem de kaçınılmazdır. Bu sebepten dolayı burjuvazilerin hepsi en sert siyasi seçenekleri ellerinde tutmakta, onları ya geride muhafaza etmekte, ya da ihtiyaçlarına ve sınıf mücadelesinin konjonktürüne göre hükumete dahil etmektedirler. Bu bağlamda, emekçi kadınların sosyal ve profesyonel kazanımlarıyla demokratik haklarını muhafaza etmek veya dahasını...

Devamını Oku

CoReP’in L5I ve ITO’ye Filistin Mektubu

Sevgili yoldaşlar, Gazze’de Siyonist birliklerin sivil halka yönelik saldırıları devam ederken, ordu ve faşist sömürgeciler Batı Şeria’da Filistinli sivillere zulmedip öldürürken, dünya çapında Filistin halkıyla dayanışma hareketi oluştu. Gösterileri ve diğer protestoları destekleyen kuruluşların çoğu ateşkes çağrısını destekliyor. Bu, Gazze nüfusunun bir kısmı için kısa vadeli bir rahatlama getirse de, Siyonist devletin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını Batılı emperyalistlerin desteğiyle ayaklar altına almaya devam etme hakkını saklı tutma yönündeki temel duruşunu ve İsrail, Gazze ve Batı Şeria’daki Arap nüfusa yönelik baskısını değiştirmeyecektir. Ortadoğu ihtilafının demokratik çözümü, Filistin’in sömürgeleştirilmesi üzerine inşa edilen Siyonist İsrail devletinin yıkılmasını gerektirir. Bu, tüm Filistinlilerin (Yahudiler ve Araplar; erkekler ve kadınlar; Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, ateistler) eşitliğinin ön şartıdır. Bu çok etnik gruplu, demokratik ve laik devletin sadece Ortadoğu’da sosyalist devletlerden oluşan bir federasyon dahilinde mümkün olabilecek bir işçi hükümeti tarafından yönetilmesi gerekiyor. Uluslararası akımlarımızın (L5I, ITO ve CoReP) bu perspektifte hemfikir olduğuna inanıyoruz. Bu sebepten dolayı, şunları tavsiye ediyoruz: Üç teşkilatın, bizi şimdi dinleyenler kitlesinden daha fazla yankı oluşturabilecek müşterek bir beyanname yayınlamaları Filistin sendikalarının çağrısı temelinde, bölüm ve gruplarımızın bulunduğu ülkelerde bu çağrıyı sendikal teşkilatlar ve emekçi örgütlerine taşımak için müşterek bir kampanya tertip edilmesi. Bunu, dayanışma hareketine sınıfsal bir bakış açısı getirmek ve böylece şu anda ortaya çıkmakta olan proleter dayanışmasının gelişimini teşvik etmek için bir fırsat olarak görüyoruz: Britanya’da çok sayıda sendika Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını açıkladı. İşçi Gücü, MENA...

Devamını Oku

Filistin Halkını Savunmak İçin! Filistin’de Devrimci Bir Program ve Teşkilat İçin!

Her geçen gün, bize siyonizmin Yahudi meselesini çözmekten aciz olduğunun ispatını sunuyor. Yahudiler ile Filistin Arapları arasındaki çatışma git gide daha trajik ve tehdit edici bir boyut alıyor. (Troçki, 18 ocak 1937) 7 Ekim Cumartesi günü, barbarlık Filistin’de yeni bir eşik aştı: evvela büyük ekseriyeti sivil, kadın, çocuk, genç ve ihtiyarlardan oluşan 1200 kişinin kasten katledildiği, 2600 kişinin yaralandığı ve 100 ila 150 kişinin kaçırıldığı Hamas’ın İsrail’in Güney batısındaki saldırıyla. Ardından Gazze Şeridi’nde (41 km uzunluk ve 6 ila 12 km genişlik) hapis olan ve su, elektrik üretmek için benzin, ilaç gibi en yaşamsal mamulleri de içeren tam bir ambargoya maruz kalan 2 milyon nüfuslu Filistin halkına karşı şu ana dek 1300 zayiat ve 6000’den fazla yaralıya yol açan İsrail ordusunun durmak bilmeyen bombardımanlarıyla. Küçük Gazze Şeridi’ne İsrail’in muhtemel karadan askeri müdahalesi, kaçınılmaz bir şekilde ilave binlerce ölü ve yaralıyla sayısız yıkıma yol açacaktır. Filistin’deki bu hiçbir zaman durmammış şiddetin kökü, Filistin’in Yahudilerin yerinin ne Avrupa ne de Amerika’da olmadığını, sadece Müslüman ve Hrıstiyanlar’la barış içinde yaşayan Yahudi bir azınlığın bulunduğu Filistin’de olduğunu iddia eden Yahudi burjuva milliyetçiliği (siyonizm) tarafından 1882 senesinden itibaren sömürgeleştirilmesinde yatar. Sömürgeci proje, Arapları sömürmek değil, onları sürmek ve yerlerine milli ideoloji vasıtasıyla yeni burjuvaziye boyun eğen Yahudi proletarya koymaktı. Britanya emperyalizmi, Birinci Cihan Harbi sonrasında Orta Doğu’da kendi konumunu sağlamlaştırmak için 1917 senesinde Balfur beyannamesi ile siyonizme ilk destek verendir. Almanya’da Siyonist hareket Nazi...

Devamını Oku

Nijer: Fransız ve Amerikan askeri üsler kapatılsın!

“Bir emperyalizmi başka birine karşı kullanma ve onların düşmanlıklarını kullanma hakkından feragat etmiyoruz, fakat sadece halkın ihtilalci bir hükumeti bunu herhangi bir emperyalizmin başka bir emperyalizme karşı maşası olmadan gerçekleştirebilir. (Troçki, 11 ağustos 1937)” 26 temmuz 2023 tarihinde sabaha karşı Nijer’de, Abdurrahman Tiani tarafından komuta edilen Başkanlık Muhafızları 2021 senesinde seçilmiş olan başkan Muhamed Bazum’u Niamey kentindeki başkanlık sarayında alıkoymuştur. Başkentin stratejik yerlerinde birlikler konumlanmıştır. Fransız Emperyalizminin Etkisi Sahel Bölgesinde Çökmektedir Temmuz ayında Nijer’deki darbe, başka darbeleri takip etmiştir, Mali’de ağustos 2020 ve Mayıs 2021 tarihlerinde, Gine’de Eylül 2021 tarihinde, Burkina Faso’da ocak ve Eylül 2022 tarihlerinde. Aynı zamanda...

Devamını Oku