Yazar: CoReP

Hindistan: ırkçı Modi’nin Müslüman karşıtı politikası

Kıta parçasının siyasi parçalanması baştan sona gericidir Düşüşteki kapitalizm tarafından kuşatılmış olan ve emperyalist çelişkilere saplanmış geri kalmış bir devletin istiklali kaçınılmaz olarak yarı hayali olacaktır, siyasi rejimi ise dış baskı ve beynelmilel sınıf çelişkilerinin etkisi ile muhakkak kendi halkına karşı diktatörlüğe dönüşecektir. (Troçki, Emperyalist harp ve küresel proleter ihtilal, 1940) Etnik ve dini bölünmeleri daima kışkırtmış olan Britanya devleti eski “Hint İmparatorluğu’na” bağımsızlığı 1947 senesinde verdiği vakit, yerel sömüren sınıflar (yükselişteki burjuvazi, toprak sahipleri), kıta parçasını birleştirmekten aciz kalmışlardır. Milli burjuvaziye boyun eğmek ile Britanya devletiyle arasını düzelmek isteği arasında gidip gelen SSCB’nin Stalinci bürokrasisinin rehberlik ettiği Hindistan...

Devamını Oku

Salgının bedelini kapitalistler ödesin, emekçiler değil!

Güncel salgının etkeni (Covid-19) ve başlangıç tarihi (aralık 2019) öngörülemezdi fakat bu tür olaylar kapitalizmin krizleri kadar kaçınılmazdır. Ortaya çıkan virüsler ve küresel salgın riski hakkında belgelenmiş birçok bilimsel çalışma senelerdir bu konuda ikazda bulunmaya çalışmışlardır (mesela 2015 senesinde Bruno Canard, CNRS (Fransa’nın ulusal bilimsel araştırma merkezi)). Ancak bu ikazlar boşa gitmiştir. Trump’ın hoşuna gitmese de yeni koronavirüs Çinli değildir. Tabiatta doğmuştur ki bu materyalist diyalektiği (Karl Marks, 1845) ve biyolojik evrim kanunlarını (Charles Darwin, 1859) haklı çıkarır. İnsan türüne, kâr arayışı ile üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı küresel üretim ilişkileri sebebiyle bulaşmıştır. Hakikaten düşüşteki kapitalizm, eşi benzeri görülmemiş...

Devamını Oku

Amerikan Emperyalizminin Filistin Halkına Karşı Yeni Savaş Planı

28 Ocak tarihinde Amerika başkanı, yanında İsrail başbakanı Netanyahu ile beraber, Filistin’de “iki devlet” için “barış planı” olan “asrın anlaşmasını” açıklamıştır, ki bu Reagan’ın (1982) ve baba Bush’un (1991) “barış planlarının” sonrasında gelmiştir. Bu plan, danışmanı (ve damadı) olan Jared Kushner ile Amerika’nın İsrail Büyükelçisi David Friedman tarafından hazırlanmıştır. Başkan, Friedman’a teşekkür ederken dili sürçmüş ve “sizin büyükelçiniz” demiştir. Trump’ın yanında bulunan Netanyahu, memnuniyetini saklamamıştır. Nakba ve en son sömürgeci devletin doğuşu 1917 senesinde Büyük Britanya’nın kontrolüne geçen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun eski bir vilayeti olan Filistin’in Arap halkının direnişi, bu tarihte, yani siyonistler (19. asrın sonundan beri Avrupa Yahudilerinin...

Devamını Oku

Beynelmilel beyanname: Kapitalist ekonomi ile kamu sağlık hizmetlerinin birleşik krizi

Dünya, ülkelerin tüm imalat sistemini birçok ay süresince çökmesine sebep olacak seviyede bir salgının yayılmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Çin ve Kore bu salgının tesir ettiği ilk ülkeler oldular, onları İran ile İtalya ve muhtemelen başka birçok ülke takip edecektir. Dönemsel kapitalist ekonomik kriz koronavirüsten evvel belirmeye başlamıştır. Bu durumun üzerine ikinci küresel kuvvet olmasından ve tüm dünyanın sanayi zincirinin en mühim tedarikçisi olmasından dolayı hayati önemdeki Çin ekonomisinin felç olması eklenmiştir. Ayrıca hastalığın geliştiği her ülkede yerel ekonomi, hem hastalığın yayılmasından dolayı, hem de bu yayılmayı kısıtlamak maksadıyla alınan sosyal ve sıhhi tedbirlerden dolayı felç olmaktadır. Hudutlar kapatılmakta, küresel...

Devamını Oku

8 Mart, Enternasyonel Emekçi Kadınlar Günü

Kadınların baskıya maruz kalması ve aşırı sömürülmesi, farklı seviyelerde de olsa, dünyanın tüm ülkelerinde yaygındır. Ortaya çıkmasından beri, kapitalizm kadınların boyun eğmesinden istifade etmektedir çünkü bu boyun eğme, kapitalizme boyun eğmeye eğitilmiş ve ucuz iş gücü sağlayan işçi sınıfının bölünmesinin bir aracıdır. Bu sebeple kadınların maruz kaldıkları baskı, bilhassa emekçi kadınların maruz kaldıkları baskı ortadan kalkmamaktadır ve sadece büyük sosyal mücadeleler neticesinde azalabilir. Günümüzde, en gerici siyasi akımlar, yani bir asrı aşkın sürede işçi mücadeleleriyle elde edilen sosyal kazanımlara son vereceklerini iddia edenler aynı zamanda kadınların elde ettikleri haklara karşı açık bir savaş yürütmektedirler: Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump,...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com