Yazar: CoReP

Salgının bedelini kapitalistler ödesin, emekçiler değil!

Güncel salgının etkeni (Covid-19) ve başlangıç tarihi (aralık 2019) öngörülemezdi fakat bu tür olaylar kapitalizmin krizleri kadar kaçınılmazdır. Ortaya çıkan virüsler ve küresel salgın riski hakkında belgelenmiş birçok bilimsel çalışma senelerdir bu konuda ikazda bulunmaya çalışmışlardır (mesela 2015 senesinde Bruno Canard, CNRS (Fransa’nın ulusal bilimsel araştırma merkezi)). Ancak bu ikazlar boşa gitmiştir. Trump’ın hoşuna gitmese de yeni koronavirüs Çinli değildir. Tabiatta doğmuştur ki bu materyalist diyalektiği (Karl Marks, 1845) ve biyolojik evrim kanunlarını (Charles Darwin, 1859) haklı çıkarır. İnsan türüne, kâr arayışı ile üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı küresel üretim ilişkileri sebebiyle bulaşmıştır. Hakikaten düşüşteki kapitalizm, eşi benzeri görülmemiş...

Devamını Oku

Amerikan Emperyalizminin Filistin Halkına Karşı Yeni Savaş Planı

28 Ocak tarihinde Amerika başkanı, yanında İsrail başbakanı Netanyahu ile beraber, Filistin’de “iki devlet” için “barış planı” olan “asrın anlaşmasını” açıklamıştır, ki bu Reagan’ın (1982) ve baba Bush’un (1991) “barış planlarının” sonrasında gelmiştir. Bu plan, danışmanı (ve damadı) olan Jared Kushner ile Amerika’nın İsrail Büyükelçisi David Friedman tarafından hazırlanmıştır. Başkan, Friedman’a teşekkür ederken dili sürçmüş ve “sizin büyükelçiniz” demiştir. Trump’ın yanında bulunan Netanyahu, memnuniyetini saklamamıştır. Nakba ve en son sömürgeci devletin doğuşu 1917 senesinde Büyük Britanya’nın kontrolüne geçen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun eski bir vilayeti olan Filistin’in Arap halkının direnişi, bu tarihte, yani siyonistler (19. asrın sonundan beri Avrupa Yahudilerinin...

Devamını Oku

Beynelmilel beyanname: Kapitalist ekonomi ile kamu sağlık hizmetlerinin birleşik krizi

Dünya, ülkelerin tüm imalat sistemini birçok ay süresince çökmesine sebep olacak seviyede bir salgının yayılmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Çin ve Kore bu salgının tesir ettiği ilk ülkeler oldular, onları İran ile İtalya ve muhtemelen başka birçok ülke takip edecektir. Dönemsel kapitalist ekonomik kriz koronavirüsten evvel belirmeye başlamıştır. Bu durumun üzerine ikinci küresel kuvvet olmasından ve tüm dünyanın sanayi zincirinin en mühim tedarikçisi olmasından dolayı hayati önemdeki Çin ekonomisinin felç olması eklenmiştir. Ayrıca hastalığın geliştiği her ülkede yerel ekonomi, hem hastalığın yayılmasından dolayı, hem de bu yayılmayı kısıtlamak maksadıyla alınan sosyal ve sıhhi tedbirlerden dolayı felç olmaktadır. Hudutlar kapatılmakta, küresel...

Devamını Oku

8 Mart, Enternasyonel Emekçi Kadınlar Günü

Kadınların baskıya maruz kalması ve aşırı sömürülmesi, farklı seviyelerde de olsa, dünyanın tüm ülkelerinde yaygındır. Ortaya çıkmasından beri, kapitalizm kadınların boyun eğmesinden istifade etmektedir çünkü bu boyun eğme, kapitalizme boyun eğmeye eğitilmiş ve ucuz iş gücü sağlayan işçi sınıfının bölünmesinin bir aracıdır. Bu sebeple kadınların maruz kaldıkları baskı, bilhassa emekçi kadınların maruz kaldıkları baskı ortadan kalkmamaktadır ve sadece büyük sosyal mücadeleler neticesinde azalabilir. Günümüzde, en gerici siyasi akımlar, yani bir asrı aşkın sürede işçi mücadeleleriyle elde edilen sosyal kazanımlara son vereceklerini iddia edenler aynı zamanda kadınların elde ettikleri haklara karşı açık bir savaş yürütmektedirler: Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump,...

Devamını Oku

Bolivya’da İncil Destekli Emperyalist Darbe

Latin Amerika’da Sınıf Mücadeleri ve Emperyalist Baskılar Latin Amerika, uzun süredir ihtilallerin, karşı devrimlerin, istiklal mücadelelerinin, sınıf savaşlarının ve darbelerin laboratuvarı olmuş bir kıtadır. Tüm Amerika uzun süredir kapitalisttir. Dolayısıyla toplum bu kıtada burjuvazi, küçük burjuva sınıflar ve proletarya arasında bölünmüştür. Evet, maaşlı çalışma Güney ve Orta Amerika’da tek sömürü şekli değildir fakat güncel kölelik, yerlilerin toprak sahiplerine borçlarını geri ödeyebilmek için mecburi olarak bedavaya çalışmaları, mahsulleri toprak sahibiyle paylaşmak şartıyla ekim yapan çiftçiler, ev içi istihdam… küresel kapitalist üretim ilişkilerine tabidir. 1823 senesinde Amerika Birleşik Devletleri hükumeti Güney ve Orta Amerika’yı kendi “arka bahçesi” olarak tanımlamıştır: kendilerini bir...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com