Yazar: CoReP

İklim Mücadelesi Sınıf Mücadelesidir!

“Bu yazı CoReP ( Sürekli Devrim Kolektifi) Avusturya seksiyonu https://klassenkampf.net/ web sitesiden Türkçe’ye çevrilmiştir.” Atina sular altında; Mora Yarımadası’nda yeni göller oluşuyor; Fas’ta yer sarsılıyor, binlerce insan ölüyor. Kanada’daki orman yangınları ABD’de de gökyüzünü karartıyor. Güney Kore’de şiddetli fırtınalar sel ve toprak kaymalarına neden oluyor. Bir tayfun Japonya’yı tehdit ediyor, tropik fırtına Idalia ABD ve Orta Amerika’yı kasıp kavuruyor. Libya’nın bazı bölgeleri sular altında. Bu tür felaket raporları artık uluslararası haber masalarında olağan şekilde yer alıyor. Kâr hırsının neden olduğu çevresel yıkımın etkileri artık göz ardı edilemez. Peki politikacılar, medya insanları ve ünlü “küçük insanlar” giderek tehditkar hale gelen uyarı işaretlerine nasıl tepki veriyor? İklim Değişikliği İnkarcıları İnanılmaz ama gerçek: evet, hâlâ varlar! İklim değişikliğinin her zaman var olduğuna dair bilim dışı bilgeliklerini yorulmadan yayıyorlar ve son yıllardaki katlanarak artan sıcaklıkları, binlerce ve milyonlarca yılda meydana gelen iklim değişiklikleriyle karşılaştırıyorlar. İklim Değişikliğini Önemsizleştirmek İklim değişikliğini önemsizleştirenlerle sıklıkla tüketim toplumunun üyeleri arasında karşılaşıyoruz. Ona göre iklim değişikliği zaten yaşanıyor ancak etkileri “zaten o kadar da kötü değil”. Sıcak yazları ve ılık kışları severler. Yeşil Yıkama Yarı ilgili her şirket iklimi korumak için bir şeyler yaptığını iddia ediyor. Her yerde, petrol ve çelik endüstrileri gibi “kirli” endüstrilerin bile -ne kadar önemsiz olursa olsun- yaptığı bir katkı vardır. Hatta pek çok uluslararası şirketin çevre koruma konusunda öncü olduğu görülüyor. Peki neden CO² emisyonları dünya çapında hala yeni yüksek seviyelere ulaşıyor? Hep Başkasının...

Devamını Oku

Günümüzde Yeni Bir Enternasyonal Kurulması İçin!

CoReP, L5I, ITO, RSO arasında görüşme L5I’nin kampı, Berlin, 15 ağustos 2023 CoReP Temsilcisinin Konuşması Beşinci Enternasyonal için Birlik’e bu yaz kampına daveti ve bu görüşme fırsatını verdiği için teşekkür ederiz. Kâr amacına dayalı kapitalist imalat şekli, insanlığın çevresini yok etmektedir. Ekonomik krizler tekrar etmektedir, daha da fazla işsizlik ve fakirlik yaratarak. Burjuva devletler, sosyal kazanımları yok etmekte ve hürriyetleri kısıtlamaktadırlar… Burjuvazinin siyasi partileri dine, ırkçılığa, homofobiye … dayanarak günah keçisi aramaktadırlar. Rus emperyalizmi Ukrayna’yı işgal etmiş ve Putin Ukrayna’nın bağımsızlığının Bolşevik Parti’nin ihaneti sebebiyle olduğunu iddia etmiştir. Milli his ve Rus birliklerin motivasyon eksikliği sayesinde Ukrayna fethedilmemiştir. Rus proletaryası harbe son verebilir, demokratik hürriyetleri tesis edebilir ve komşu halklar ve milli azınlıklarla kardeşçe ilişkiler kurabilir. Rohingyalar Birmanya devleti tarafından baskı görmektedirler. Keşmir, Hint devleti mağdurudur. Kürtler ise birçok kapitalist devlet tarafından baskı gören bir azınlıktır. Afgan devleti kızları okullardan kovmuştur. İran devleti türban kullanımını dayatmaktadır. En ileri ülkelerde dahi – ekonomik ve bilimsel açıdan – burjuvazinin dinci veya faşizme kayan kanadı kürtaj hakkını kısıtlamaktadır. Buna rağmen “reformist” partilerle sendikal bürokrasilerin tekrar eden ihanetleri birçok defa kapitalizmin hayatta kalmasına yardımcı olmuştur, yakın geçmişte Fransa ve Büyük Britanya’da genel grev çağrısı yapmayı reddetmeleri buna bir misaldir. Reformizm, işçi hareketinde en etkili akımdır. Sendikalarla sosyal vatansever partilerin yozlaşmış bürokrasilerinden oluşmaktadır. Bu teşkilatlara girmek bir seçenektir. Birleşik işçi cephesi, işçi teşkilatlarını kapsar. Güncel komünist strateji, yani sürekli devrim, her türlü halk cephesine...

Devamını Oku

Jujuy’da İşçi Sınıfının Zaferi İçin!

Jujuy ilinde yoğun bir mücadele süreci yaşanıyor. Morales hükümeti (UCR) tarafından Peronizm ile birlikte kabul edilen anayasal reform, kapitalist krizin itirafıdır. Burjuvazinin siyasi rejimi, işçi sınıfına yönelik saldırıyı derinleştirmek için önlemler alarak hazırlanıyor ve yeniden silahlanıyor. Arjantin ekonomisi, yüzde 100’ün üzerinde yıllık enflasyon, yüzde 40’ın üzerinde kayıt dışı istihdam ve yüzde 60’ın üzerinde yoksulluk ile tam anlamıyla düşüşte, işçiler için hayat günden güne çekilmez hale geliyor. Sendika bürokrasisinin üzerinde anlaştığı pariteler her zaman temel sepetin değerinin altındadır. İşçileri koruma sözü veren hükümet koalisyonlarına güvenemeyiz. Frente de Todos’un ülke genelinde uyguladığı ayarlama, doların IMF’ye olan borcu ödemeye yetmediği ölçüde ve ulusal burjuvazinin yıkıntıları arasından yol alan durgunluktan önce derinleştirildi. Radikallerin ve Peronistlerin emperyalist sadakati, yaşamları ve çevreyi yok eden gaz, lityum ve petrol dağıtımında açıkça görülüyor. Bu unsurlar ülke genelinde yaşanan bir mücadele sürecinin tetikleyicilerini oluşturmaktadır. Doktorlar, okul ve üniversite öğretmenleri, lastik işçileri, petrol, metal ve gıda işçileri tarafından yapılan grevler, CGT ve CTA sendika bürokrasisi tarafından pasifize edilmeye çalışılmasına rağmen mücadeleye devam ediyor. Bonapartizmin Yıkımı Çürüyen Bonapartist rejim, yaşadığımız ekonomik ve siyasi krizin bir ifadesi olarak, işçi ve halk isyanını bastırmak için demokratik özgürlüklere karşı çıkarak Devletin baskıcı özelliklerini derinleştirmeye yöneliyor. Bu bir burjuva gerekliliğidir: Burjuva partilerinin farklı adayları arasındaki şiddetli iç çekişmeler kadar, iktidar yanlısı ve muhalefet cepheleri arasındaki şiddetli iç çekişmeler de bir kenara bırakılır; işçi sınıfını düzene sokan, disipline eden ve sağın tüm hat boyunca zaferini...

Devamını Oku

Polis Baskısının Kurbanı Facundo Molares İçin Adalet!

10 Ağustos Cuma günü öğleden sonra, birkaç siyasi örgüt Dikilitaş’ta (Buenos Aires) seçim maskaralığına karşı bir seferberlik ve protesto düzenledi. Çağrı, ayarlamaya, baskıya, burjuva demokrasisine karşı mücadeleye atıfta bulunan ve Morena kızının öldürülmesi için adalet talep eden sloganlara odaklandı. Şehir polisi, Halk İsyanı’nın bir militanı ve eski bir siyasi mahkum olan yoldaş Facundo Molares’in soğukkanlılıkla öldürüldüğü gerçek bir insan avına dönüşen olayda birkaç militanı döverek ve gözaltına alarak vahşi bir baskı uyguladı. Tıpkı Yankee polisinin George Floyd’a yaptığı gibi onu dövdüler ve boğarak öldürdüler. Kurmak istedikleri resmi versiyon bir “telafiden” bahsediyor ama her şey filme alındı, onu açıkça “polis memurları” öldürdü. Gözaltına alınan yoldaşların serbest bırakılması için karakol kapısında militan dayanışması düzenlendi. Sabah 1 civarında beş saatlik tutukluluktan sonra serbest bırakıldılar. Bugün, 11 Ağustos Cuma, ülkenin çeşitli şehirlerinde protestolar olacak. Tüm gösterilere katılmaya, uyum ve baskıya karşı mücadele için örgütlenmeye çağırıyoruz. Bugün Buenos Aires şehrinin polisi, “Değişim için Birlikte”nin başkan adayı Horacio Rodríguez Larreta tarafından yönetiliyor ve bu cephenin ılımlı kanadı olarak sunuluyor. Peronizm ise kendi adına alternatif olarak kendini göstermeye çalışacak, sokakları polis ve jandarmalarla doldururken, Jujuy’daki baskıcı reformu onaylayarak ve arazi gasplarını, sokak ablukalarını bastırarak IMF programını demir yumrukla uygulamaktadır. Bunu sendika bürokrasinin ve reformist teşkilatların yardımıyla yapmaktadır. Patronların partilerinin farklı nüansları var, ancak hepsi işçi sınıfını ve yoksulları sömürmeyi ve baskı altına almayı kabul ediyor. Devlet egemen sınıfların baskı aygıtıdır ve işlevini yerine getirmektedir: Kapitalist sömürü...

Devamını Oku

Milan Çağrısı

CoReP tarafından 15 temmuz 2023 tarihinde enternasyonalist toplantıya sunulan müşterek beyanname teklifi Milan Çağrısı 15-16 Temmuz 2023’te, “Emperyalist dünya düzeninin krizini ve proletaryanın tepkisini” tartışmak üzere Milano’da enternasyonalist güçlerin bir konferansı toplandı. Konferansın tanıtım komitesini şu kuruluşlar oluşturmuştur: Associazione Marxista Rivoluzionaria Controvento, ControCorrente, Lotta Comunista, Partito Comunista dei Lavoratori, Rivoluzione Comunista, Sinestra Anticapitalista. COREP tarafından konferansın onayına sunulan önerilen siyasi kararı aşağıda sunuyoruz: Düşüşteki kapitalizm insanlığı barbarlığa itmektedir Ana itkisi kâr olan kapitalist imalat tarzı insanlığın çevresini yok etmektedir. Ekonomik krizler tekrar etmekte, her defasında on milyonlarca daha emekçi işsiz kalmakta ve fakirleşmektedir. Büyük emperyalist kuvvetler ya dünyanın güncel...

Devamını Oku