Yazar: CoReP

Sosyalist Avrupa Devrimi İçin Manifesto

Avrupa’nın yukarıdan, kapitalist hükumetlerin anlaşmalarıyla yapacakları ekonomik birleşmesi bir ütopyadan ibarettir. Bu iş bu yönde kısmi uzlaşmaların ve yarım kalmış tedbirlerin ötesine geçemez. Bunun neticesi olarak üretici ile tüketiciye ve genel anlamda kültürel gelişmeye devasa avantajlar getirecek Avrupa’nın ekonomik olarak birleşmesi, emperyalist korumacılığa ve onun aygıtı olan militarizme karşı mücadelesinde Avrupa’lı proletaryanın devrimci vazifesi haline gelmiştir. Lev Troçki, Sulh programı, Mayıs 1917 Avrupa Birliği, Yani Zayıf Bir Uzlaşma Avrupa Birliği, hudutlarının kabul edilemez darlığının bilincinde olan belli Batı Avrupa burjuvazilerinin zayıf bir uzlaşmasından doğmuştur. Ulus devlet, kapitalist gelişmeye güçlü bir ivme vermenin ardından üretici güçlerin genişlemesi için fazla dar...

Devamını Oku

Tüm Ülkelerin Emekçileri Birleşin

Cezayir ve Sudan’daki kitleler, ayrıcalıklı sınıfların zalim rejimlerine karşı başkaldırmaktadır, bir durumda FLN ve ordunun rejimine, öteki durumda ise İslamcılığın ve siyasi polisin rejimine. Bazı işçi militanları, 1994 senesinden beri zenci burjuvazinin partisi ANC ile Güney Afrika kapitalizminin yönetimine katılan COSATU konfederasyonunun yöneticileri ve “komünist” parti ile bağlarını koparmış ve sosyal ihtilale sahip çıkan bir parti kurmuşlardır. Faciaya koşan kapitalist dünyada bunlar işçi sınıfının kendisini müdafaa edebileceğinin ve insanlığa bir çıkış yolu sunabileceğinin bir kanıtıdır. Emperyalist Güçler Dünyaya Hakim Olabilmek İçin Rekabet İçindedir! Dünyanın ikinci ekonomik gücü olan Çin, ihracatın büyüklüğü, büyük firmaların oluşması (Huawei vb. gibi) yabancı firma...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com