Yazar: Fatmanur Bilgebey

Kapitalizm ve İklim Değişikliği

1991’de kapitalizmin Soğuk Savaş döneminden galip çıkmasıyla birlikte neoliberal politikalar dünya çapında yayıldı. Neoliberal politikaların dizginsizce hayat bulması insanlığın önüne küresel ısınma, ekolojinin çökmesi gibi felaketleri getirdi. Deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların önemli oranda erimesi, okyanuslarda sıcaklık artışı küresel ısınmanın en açık göstergeleridir. Küresel iklim değişikliği dünya çapında ciddi tehditler oluşturmaktadır: Biyoçeşitliliğin hızla azalması, toprak erozyonu, ozon tabakasının delinmesi, su kaynaklarının tükenmesi ve kirlenmesi, hava kirliliği, asit yağmurları, nükleer atıklar vs… Özellikle son on yıldaki sıcaklık artışı, dünya tarihi boyunca kaydedilmiş en yüksek sıcaklıktır. Küresel ısınma, iklim değişikliği sorunu zaman zaman burjuvazinin gündeminde yer almaktadır. Gerek BM genel toplantılarında gerekse...

Devamını Oku

Kaz Dağlarında Sermayenin Doğa Katliamı

Gün geçmiyor ki sermayenin doymak bilmeyen kâr hırsı nedeniyle yeni bir doğa katliamı gerçekleşmesin. HES’ler, Termik Santraller, inşaatlar, duble yollar ile sermayenin doymak bilmeyen kârı için her yıl binlerce hektar orman arazisi yok edilmekte, iklim, doğa ve tüm canlı türleri tehdit altına girmektedir. Bu saldırılarla bir yeniside Kazdağlarında gerçekleşmektedir. Kanada merkezli Gold firması ve bu şirketin yan kuruluşu olan Doğu Biga Madencilik tarafından Enerji Tabi Bakanlığının izniyle Çanakkale’nin Kirazlı Köyünde doğa katliamına başlandı. Bu katliam için Doğu Biga şirketine devlet eliyle 865 milyon TL yatırım teşviki verildi. Krizin faturasını emekçilere yükleyen devlet, insanın en temel yaşam ihtiyacı olan içme...

Devamını Oku

OHAL: Erdoğan ve Rejim sorunu

Darbe girişiminden bir kaç gün sonra Erdoğan, devlet içindeki AKP’leşme süreçini derinleştirerek devam ettiriyor. Ordu, yargı, çeşitli bakanlıklarda ve akademi dünyasında şu anlık 50 bin kişinin tavsiyesinden sonra OHAL ilan edildi. Bu aynı zamanda Türkiye’nin 90’larda Kürdistan için uyguladığı siyasetin tüm Türkiye’ye yayılması anlamına da gelmektedir . Keyfi tutuklamaların, eylem ve toplantıların iptali, ev aramaların meşrulaşması, basın üzerindeki baskının daha da artması yöntemlerini kullanarak gelecek bir tepkiyi bastırma aracı olarak karşımıza OHAL olarak çıktı. Darbenin engelenmesinin aslında mevcut güçler dengesinden olabildiği ortaya çıkmıştır. Yani darbecilere olan işini OHAL ile zaten halletmiş AKP, kendi hedefine yürümek için bunu kendisine bahane...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com