Giyim sektörünün devlerinden olan Koton bünyesinde 6,500 işçi çalıştırmakta. Koton işçileri maruz kaldıkları düşük ücretler, esnek çalışma saatleri, mobbing, kuralsız çalışma koşullarına karşı mücadele etme iradesini kuşanarak sendikal örgütlenme faaliyeti içerisine girdi. Tez-Kop-İş sendikasında örgütlenmeye başlayan Koton işçileri klasik patron yaptırımıyla karşılandılar.

Patron örgütlenmeyi kırmak için sendikaya üye olan işçilerin bir kısmını hiçbir gerekçe göstermeyerek işten attı. Koop-İş Sendikası tarafından verilen bilgiye göre, 40’a yakın sendika üyesinin yanı sıra, sendikaya üye olmayan işçiler arasından da çıkarılanlar oldu. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden çıkarılan işçilerin bazıları telefon ile aranarak işten atıldığını öğrendi. Koton işçilerinin talepleri şunlardır: “Gece çalışmasının çift saat olarak yazılmasını ve yemek parasının verilmesini istiyoruz. Yemek parasının en az 25 TL olmasını istiyoruz. Yol ücreti ve maaş ikramiyesi istiyoruz. Market ve kıyafet çekleri istiyoruz. Sayım açıklarının çalışanlardan kesilmemesini ve prim sisteminin uygulamasını istiyoruz.” 

En temel yasalarda da geçen işçi haklarını uygulatabilmek için dahi işçiler mücadele etmek zorunda kalmaktadır. AVM, mağaza ve hizmet sektörü işçileri güvencesiz, esnek, mobbingin çok sık yaşandığı iş kollarındandır. Koton işçilerinin mücadelesinin zaferi tüm hizmet sektöründeki işçiler için örnek olacaktır. Koton işçileri seslerini daha geniş kesimlere duyurmak için boykot kampanyasına başladılar. Düşük mesai ücretleri, mobbing ve uzun çalışma saatlerine karşı taleplerini duyuran Koton işçileri, Twitter’da şirketin “Kotonluysak değer” sloganına karşı #KotonluysakKeder etiketi açarak hakları için destek talebinde bulundu. Buna destek veren yurttaşlar Koton firmasını boykot etmeye hazırlandıklarını duyurdu. Koton işçileriyle sınıf dayanışmasını büyütmek, koton direnişine destek olmak için boykot kampanyasını büyütelim.