10 Ağustos Cuma günü öğleden sonra, birkaç siyasi örgüt Dikilitaş’ta (Buenos Aires) seçim maskaralığına karşı bir seferberlik ve protesto düzenledi. Çağrı, ayarlamaya, baskıya, burjuva demokrasisine karşı mücadeleye atıfta bulunan ve Morena kızının öldürülmesi için adalet talep eden sloganlara odaklandı. Şehir polisi, Halk İsyanı’nın bir militanı ve eski bir siyasi mahkum olan yoldaş Facundo Molares’in soğukkanlılıkla öldürüldüğü gerçek bir insan avına dönüşen olayda birkaç militanı döverek ve gözaltına alarak vahşi bir baskı uyguladı. Tıpkı Yankee polisinin George Floyd’a yaptığı gibi onu dövdüler ve boğarak öldürdüler. Kurmak istedikleri resmi versiyon bir “telafiden” bahsediyor ama her şey filme alındı, onu açıkça “polis memurları” öldürdü.
Gözaltına alınan yoldaşların serbest bırakılması için karakol kapısında militan dayanışması düzenlendi. Sabah 1 civarında beş saatlik tutukluluktan sonra serbest bırakıldılar.

Bugün, 11 Ağustos Cuma, ülkenin çeşitli şehirlerinde protestolar olacak. Tüm gösterilere katılmaya, uyum ve baskıya karşı mücadele için örgütlenmeye çağırıyoruz. Bugün Buenos Aires şehrinin polisi, “Değişim için Birlikte”nin başkan adayı Horacio Rodríguez Larreta tarafından yönetiliyor ve bu cephenin ılımlı kanadı olarak sunuluyor. Peronizm ise kendi adına alternatif olarak kendini göstermeye çalışacak, sokakları polis ve jandarmalarla doldururken, Jujuy’daki baskıcı reformu onaylayarak ve arazi gasplarını, sokak ablukalarını bastırarak IMF programını demir yumrukla uygulamaktadır. Bunu sendika bürokrasinin ve reformist teşkilatların yardımıyla yapmaktadır. Patronların partilerinin farklı nüansları var, ancak hepsi işçi sınıfını ve yoksulları sömürmeyi ve baskı altına almayı kabul ediyor.
Devlet egemen sınıfların baskı aygıtıdır ve işlevini yerine getirmektedir: Kapitalist sömürü ve baskı rejimine hizmet etmek. Kim yönetirse yönetsin, hiçbir reform onun baskıcı doğasını ortadan kaldıramaz. Hızla büyüyen enflasyon, işsizlik, iş güvencesizliği ve yoksulluğun çözümünü meclisten bekleyemeyiz.

İşçi sınıfı olarak gerçek özgürlüğü ancak kapitalist sisteme karşı mücadele ederek, iktidarı ele geçirerek ve Silahlı İşçi Konseyleri tarafından desteklenen bir işçi ve köylü hükümeti kurarak kazanabiliriz.
Çürümesini giderek daha fazla ifade eden kapitalist krizin gelişimi karşısında, bizim görevimiz devrim için ayaklanmak ve mücadele etmektir!

-Facundo Molares için adalet!

-CGT ve CTA’dan genel grev talep ediyoruz!
İşyerlerinde, mahallelerde mücadele komiteleri oluşturmak için harekete geçelim!

-Baskı aygıtının yok edilmesi için, bir işçi ve köylü hükümeti için!

-Çözüm sandıkta değil, kendi kollarımızdadır!

Kızıl Ekim, Sürekli Devrim Kolektifi’nin Arjantin’deki çekirdeği (Arjantin, Avusturya, İspanyol Devleti, Fransa, Türkiye) 08/11/2023