Demokratik hareketin iki partisi – l’Union pour le changement et le progrès (yani Değişim ve Gelişim için Birlik, UCP) ve Parti socialiste des travailleurs (yani Emekçilerin Sosyalist Partisi, PST) – askıya alınma tehdidi ile karşı karşıyadır. İçişleri Bakanlığı, PT, RCD ve MDS gibi başka siyasi oluşumları da bünyesine bulunduran Demokratik bir Alternatif için Birlik (PAD) mensubu bu partilerin yönetimlerine karşı yargıyı harekete geçirmiştir. PAD kuvvetleri 12 haziran tarihindeki genel seçimlere iştirak etmemeye karar vermişlerdir, çünkü onlar için bu seçim “ülkeyi sarsmakta olan çok boyutlu krize bir çözüm oluşturmamaktadır”. (El Vatan, 25 mayıs 2021)

Sürekli Devrim Kolektifi, PT’nin ve MDS’inki gibi Kurucu Meclis talebi eksenine odaklanan Emekçilerin Sosyalist Partisi’nin siyasi istikametini onaylamamaktadır, “liberal” ve “demokratik” burjuva partiler ile (RCD, UCP…) halk cephesi türündeki ittifaklarını (PAD) onaylamadığı gibi, fakat proleter dayanışmasını beyan eder ve PST üzerindeki tehditlere karşı protestoda bulunur.

Tebbun hükumeti grev yapan emekçilere, Hirak hareketi göstericilerine, işçi teşkilatlarına, gazetecilere, Berberilere… iftira etmekte, baskı uygulamakta ve onları tehdit etmektedir. Öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin gösterilerini yasaklamaktadır. Polisleri, hakimleri ve hapishane gardiyanları, muhalifleri sindirmekte, dövmekte, gözaltına almakta, cezalandırmakta, hapse atmakta ve ırzlarına geçmektedir.

PST’ye (ve UCP’ye) karşı hiçbir yasal takipte bulunulmasın! Demokratik hürriyetlere saygı duyulsun, bilhassa gösteri, teşkilatlanma, bilgilendirme ve grev yapma haklarına! Hapse atılan tüm göstericiler, grevciler, militanlar, gazeteciler için hürriyet! Yasal işlemler sonlandırılsın ve tüm siyasi cezalar iptal edilsin!

31 mayıs 2021
Sürekli Devrim Kolektifi (Avusturya, Fransa, İspanya, Türkiye)