Gençlik Çalışması (Türkiye): https://enternasyonalmarxistgenclik.blogspot.com

Fransa Seksiyonu:https://groupemarxiste.info/

Avusturya Seksiyonu: https://klassenkampf.net/

İspanya Seksiyonu:https://www.ikcirklo.org/es/

Sürekli Devrim Kolektifi/CoReP: http://www.revolucionpermanente.com/