Gençlik Çalışması (Türkiye): Enternasyonal Marksist Gençlik

Fransa Seksiyonu: Groupe Marxiste Internationaliste

Avusturya Seksiyonu: Klassen Kampf

İspanya Seksiyonu: IKC

Arjantin Seksiyonu: Octubre Rojo

Sürekli Devrim Kolektifi / CoReP: Revolucion Permanente