Yazar: CoReP

Beynelmilel beyanname: Kapitalist ekonomi ile kamu sağlık hizmetlerinin birleşik krizi

Dünya, ülkelerin tüm imalat sistemini birçok ay süresince çökmesine sebep olacak seviyede bir salgının yayılmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Çin ve Kore bu salgının tesir ettiği ilk ülkeler oldular, onları İran ile İtalya ve muhtemelen başka birçok ülke takip edecektir. Dönemsel kapitalist ekonomik kriz koronavirüsten evvel belirmeye başlamıştır. Bu durumun üzerine ikinci küresel kuvvet olmasından ve tüm dünyanın sanayi zincirinin en mühim tedarikçisi olmasından dolayı hayati önemdeki Çin ekonomisinin felç olması eklenmiştir. Ayrıca hastalığın geliştiği her ülkede yerel ekonomi, hem hastalığın yayılmasından dolayı, hem de bu yayılmayı kısıtlamak maksadıyla alınan sosyal ve sıhhi tedbirlerden dolayı felç olmaktadır. Hudutlar kapatılmakta, küresel...

Devamını Oku

8 Mart, Enternasyonel Emekçi Kadınlar Günü

Kadınların baskıya maruz kalması ve aşırı sömürülmesi, farklı seviyelerde de olsa, dünyanın tüm ülkelerinde yaygındır. Ortaya çıkmasından beri, kapitalizm kadınların boyun eğmesinden istifade etmektedir çünkü bu boyun eğme, kapitalizme boyun eğmeye eğitilmiş ve ucuz iş gücü sağlayan işçi sınıfının bölünmesinin bir aracıdır. Bu sebeple kadınların maruz kaldıkları baskı, bilhassa emekçi kadınların maruz kaldıkları baskı ortadan kalkmamaktadır ve sadece büyük sosyal mücadeleler neticesinde azalabilir. Günümüzde, en gerici siyasi akımlar, yani bir asrı aşkın sürede işçi mücadeleleriyle elde edilen sosyal kazanımlara son vereceklerini iddia edenler aynı zamanda kadınların elde ettikleri haklara karşı açık bir savaş yürütmektedirler: Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump,...

Devamını Oku

Bolivya’da İncil Destekli Emperyalist Darbe

Latin Amerika’da Sınıf Mücadeleri ve Emperyalist Baskılar Latin Amerika, uzun süredir ihtilallerin, karşı devrimlerin, istiklal mücadelelerinin, sınıf savaşlarının ve darbelerin laboratuvarı olmuş bir kıtadır. Tüm Amerika uzun süredir kapitalisttir. Dolayısıyla toplum bu kıtada burjuvazi, küçük burjuva sınıflar ve proletarya arasında bölünmüştür. Evet, maaşlı çalışma Güney ve Orta Amerika’da tek sömürü şekli değildir fakat güncel kölelik, yerlilerin toprak sahiplerine borçlarını geri ödeyebilmek için mecburi olarak bedavaya çalışmaları, mahsulleri toprak sahibiyle paylaşmak şartıyla ekim yapan çiftçiler, ev içi istihdam… küresel kapitalist üretim ilişkilerine tabidir. 1823 senesinde Amerika Birleşik Devletleri hükumeti Güney ve Orta Amerika’yı kendi “arka bahçesi” olarak tanımlamıştır: kendilerini bir...

Devamını Oku

İran’a karşı Amerikan müdahaleleri son bulsun! Abluka kaldırılsın!

14 Kasım 2019 tarihinde İran hükumeti benzin fiyatlarının arttırıldığını açıklamıştır. 14 Kasım tarihinden 18 kasım tarihine dek tüm ülke kitlelerin öfke patlamasıyla sallanmıştır. 2017-2018 Kitle gösterilerinden ürkmüş olan İslam Cumhuriyeti, İnternet’i kesmiş ve isyanı kanlı bir şekilde bastırmıştır. Polis, Besic güçleri (sivil İslamcı milis) ve “Pasdaran” (İslamcı karşı ihtilalin muhafızları) binlerce muhalifi gözaltına almış ve en az 1500 göstericiyi öldürmüşlerdir (Reuters, 23 aralık). Baskı, azınlıklara karşı (Kürtler, Araplar…) bilhassa şiddetli olmuştur: Pasdaran güçleri, Arap halkın ekseriyette olduğu Huzistan eyaletinde bulunan Mahshar kentinde makineli tüfekler kullanmıştır. 3 ocak 2020 tarihinde, Irak’da İranlı general Kasım Süleymani’nin Amerikan başkanının kararıyla bir insansız...

Devamını Oku

Marksizm’in ABC’si: Emperyalizm

Gerek neo-klasik olsunlar, gerekse Keynes akımından, burjuva ekonomistler için emperyalizm diye bir şey yoktur. Komünistler için ise bu terim 19. asrın sonunda veya 20. asrın başında başlayan kapitalizmin düşüş dönemini tanımlar. Rudolf Hilferding (Finansal Sermaye, 1910), Rosa Lüksemburg (Sermaye Birikimi, 1913; Eleştirilerin Eleştirisi, 1915), Nikolay Buharin (Küresel Ekonomi Ve Emperyalizm, 1915; Emperyalizm Ve Sermaye Birikimi, 1925), Vladimir Lenin (Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, 1916), Henryk Grossmann (Kapitalist Sistemin Birikim Ve Çöküş Kanunu, 1929) eserleri bunu çeşitli ve bazen zıt yollarla açıklamaya çalışırlar. Kapitalizm yayıldıkça değişir. 19. asrın sonunda, tüm büyük kapitalist ülkelerde (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya…) sermayenin ve...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com