Yazar: CoReP

Tüm Emekçi Sınıflar İçin Giderek Artan Felaket Durumu

GİRİŞ 2020’nin sonbaharında; iki büyük kriz aynı anda dünyayı etkisi altına aldı. 1) Kapitalist sistemin küresel ekonomik buhranı… 2-) Genel ekilojik krizin bir parçası olan Covid-19 salgınının neden olduğu sağlık krizi.. İkili, gelişimini tamamlanamamalarına ve dönüm noktasının nerede bulunacağından şüphelenmeden birbirlerini beslemeye devam etmelerine rağmen zaten tarihsel bir büyüklüğe ulaştı. Bu bağlamda, bir asırdır hegomonyası olan ABD emperyalizminin gerileyişi, genç emperyalist güç Çin’in ilerleyişi söz konusudur. Bu nedenle, ABD son teknoloji ürünü telekomünikasyon teknoloji savaşını açıkça kaybetti. Yedi ay boyunca dünya çapında enfeksiyon ve ölümlerin artışına yol açtı ve GSYİH’da %4.3’lük bir düşüş yaşadı. Buna karşılık Çin, Mart ayından...

Devamını Oku

Trump seçimleri kaybetmiştir fakat Amerikan işçi sınıfı hâlâ silahsızdır

Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimleriyle temsilciler meclisi ve Senato için kısmi genel seçimler yakın geçmişte yer almıştır ve polis şiddetine karşı yapılan gösterilerin son bulmasına yol açmıştır. Bu seçimler bilhassa önde gelen iki burjuva partiyi yani Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti’yi karşı karşıya getirmiştir. Bu, her şeyden evvel ne seçim kampanyasının ne de neticelerin Amerikan işçi sınıfı için bir dayanak noktası veya bir toplanma etkeni olmadığı manasına gelmektedir. Bu seçimlerde, geçmiş seçimlerde ve seçim ortamının dışında olduğu gibi, işçi sınıfının, ezilen azınlıkların, emekçi kadınların ve gençlerin grevlerinde, gösterilerinde vs. içinde bulundukları arayışlar işin sonunda Demokrat Parti’ye tabi kalmıştır. Cumhuriyetçi...

Devamını Oku

Amerika Birleşik Devletleri: Polislerin Irkçı Suçlarını Ancak işçilerin hükumeti Durdurabilir

26 Mayıs tarihinde zenci bir Amerikalı olan George Floyd, sokağın ortasında sekiz uzun dakika boyunca mevcut diğer üç polisin kayıtsızlığı altında kendisini boynunda diziyle yerde tutan polis tarafından boğulmuştur. Bu olaydan beri, gösteri yasaklarına rağmen, sokağa çıkma yasaklarına rağmen, polis ve milli muhafız konuşlandırılmalarına rağmen, göstericilere karşı polis şiddetine rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nde her gün büyük kentlerde siyahi, beyaz ve Latin Amerika kökenli gençler ile emekçilerin iştirak ettikleri kitle gösterileri yapılmaktadır. Londra, Berlin, Viyana, Madrid gibi kentlerde de gösteriler yapılmaktadır. Varolmasından beri Amerika Birleşik Devletleri tarihinde zencilere karşı polis şiddeti mevcut olmuştur. Amerikan İç Savaşı’ndan sonra köleliğin son bulması...

Devamını Oku

Hindistan: ırkçı Modi’nin Müslüman karşıtı politikası

Kıta parçasının siyasi parçalanması baştan sona gericidir Düşüşteki kapitalizm tarafından kuşatılmış olan ve emperyalist çelişkilere saplanmış geri kalmış bir devletin istiklali kaçınılmaz olarak yarı hayali olacaktır, siyasi rejimi ise dış baskı ve beynelmilel sınıf çelişkilerinin etkisi ile muhakkak kendi halkına karşı diktatörlüğe dönüşecektir. (Troçki, Emperyalist harp ve küresel proleter ihtilal, 1940) Etnik ve dini bölünmeleri daima kışkırtmış olan Britanya devleti eski “Hint İmparatorluğu’na” bağımsızlığı 1947 senesinde verdiği vakit, yerel sömüren sınıflar (yükselişteki burjuvazi, toprak sahipleri), kıta parçasını birleştirmekten aciz kalmışlardır. Milli burjuvaziye boyun eğmek ile Britanya devletiyle arasını düzelmek isteği arasında gidip gelen SSCB’nin Stalinci bürokrasisinin rehberlik ettiği Hindistan...

Devamını Oku

Salgının bedelini kapitalistler ödesin, emekçiler değil!

Güncel salgının etkeni (Covid-19) ve başlangıç tarihi (aralık 2019) öngörülemezdi fakat bu tür olaylar kapitalizmin krizleri kadar kaçınılmazdır. Ortaya çıkan virüsler ve küresel salgın riski hakkında belgelenmiş birçok bilimsel çalışma senelerdir bu konuda ikazda bulunmaya çalışmışlardır (mesela 2015 senesinde Bruno Canard, CNRS (Fransa’nın ulusal bilimsel araştırma merkezi)). Ancak bu ikazlar boşa gitmiştir. Trump’ın hoşuna gitmese de yeni koronavirüs Çinli değildir. Tabiatta doğmuştur ki bu materyalist diyalektiği (Karl Marks, 1845) ve biyolojik evrim kanunlarını (Charles Darwin, 1859) haklı çıkarır. İnsan türüne, kâr arayışı ile üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı küresel üretim ilişkileri sebebiyle bulaşmıştır. Hakikaten düşüşteki kapitalizm, eşi benzeri görülmemiş...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com