Yazar: Ali Kemal Taşçı

ABD’de Neler Oluyor ?

Giriş 6 Ocak’ta Trump taraftarlarından oluşan aşırı sağcı bir grubun, ABD kongre binasını basmasıyla birlikte dünya gündemi bu eyleme odaklanmıştır. Yaşanan süreç kimilerine göre darbe, kimilerine göre faşist bir kalkışmaydı. Bu girişimden sonra ABD demokrasisinin darbe yediğinden bahsedildi. Liberal demokrasinin merkez üstü ABD’de yaşanan süreçle dünyada burjuva demokrasileri artık iflas mı eti soruları sıkça sorulup tartışılmaya başlandı. Dünyada yükselmekte olan aşırı sağ, Bonopartist iktidarların durumu küresel düzeyde tartışma konusu hâline geldi. Bununla birlikte faşizm yeniden mi hortluyor, dünya için yeni bir faşizm tehlikesi mi yaşanıyor soruları beraberinde geldi. Bu sürecin doğru bir analizini yapabilmek ve sağlıklı siyasal sonuçlar çıkartabilmek...

Devamını Oku

Sosyalizm, Ulus-Devlet ve Enternasyonalizm

Bir toplumsal sistemin temel niteliği üretim araçlarına bakarak belirlenir. Her sosyo-ekonomik şekillenmede üretim araçları, üzerine kendine özgü bir biçim geçirir. Bu ikisinin, içerik ile biçimin uyumlu birlikteliği o toplumun tarihsel bakımdan görece dengede olduğu dönemdir. Fakat zamanla, eski toplumun bağrında, eski üretim araçlarına uygun olarak şekillenmiş mevcut üretim biçimine ters düşen yeni üretici güçler ortaya çıkar ve bu güçler devrimci sınıfın şahsında yine kendi devrimci biçimini aramaya girişir. Bu çelişki zamanla bir çatışmaya dönüşür. Yeni üretim araçları kendi gelişimini hızlandıracak bir biçim (siyasî ve hukuki bir ifade) arar. İşte devrimler biçim ile özün buluşmasını sağlayan bu tür bir katalizör...

Devamını Oku

Yeni Ekonomik Programı Kimin İçin Var

Türkiye kapitalizmi, içine girdiği ekonomik krizden her gün daha da büyüyerek içinden çıkılmaz bir sürece evriliyor. Pandemi ile birlikte kriz harlanarak büyüdü. İşsizlik, yoksulluk, enflasyon ve döviz artışı her geçen gün yeni bir rekor kırmaktadır. Artık devlet erkanı dahi ekonominin kötüye gittiğini kabul eden bir pozisyona geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, (3) yıllık yeni ekonomi programını (YEP) açıkladı. Albayrak :” Bu yıl büyüme hedefinin uzağında kalacağız ” diyerek işsizliğin, yoksulluğun ve sefaletin kalıcı hâle geleceğini itiraf etmiştir. Albayrak, bir önceki ekonomi programında hedeflerine ulaşılamamasını şu şekilde açıkladı:” Çok başarılı bir program uyguladık, yumuşak iniş yaptık ” Albayrak’ın...

Devamını Oku

Emperyalizm Üzerine I

Emperyalizm ve Anti-Emperyalizm, sol içinde en fazla kafa karışıklığı yaratan 2 kavramdır. Anti-emperyalizm çuvalı öylesine büyümüştür ki içine burjuva milliyetçileri, Baas rejimleri, mollalar, İslamcı militan gruplar ve tüm sol sosyalist hareketler girebilmektedir. Emperyalizmi salt bir yayılmacı politika ile bağımsızlık sorununa indirgeyen Türkiye solu, yarım asırdan fazla bir süredir dile getirdiği ezberi tekrarlamakta, bu ezberle bugünü yorumlamaya ve pozisyon almaya çalışırken komik bir karikatüre dönüşmektedir. Bunların temel nedeni Stalinizmin okulunda yetişmiş Türkiye sosyalist hareketinin, teolojik bir doktrin gibi ezberlerinden vazgeçmemesinde düğümlenmektedir. Bu çalışmamızın amacı dar küçük burjuva milliyetçi perspektifle tanımlanan emperyalizm teorileriyle proleter devrimci bir perspektifle hesaplaşmaktır. Emperyalist-kapitalist sisteme karşı...

Devamını Oku

Burjuva Aydınlanmacılığı ve Devrimci Marksizm

Türkiye burjuva devletinin kuruluşundan beri Kemalist rejim kendi resmi ideolojisini çağdaşlık, ilericilik, aydınlanma, laiklik gibi kavramlar üzerinden kurmaktadır. Kendi katliamlarını meşrulaştırırken de kendisine muhalif olan kesimleri bertaraf ederken de hep bu argümanları kendisine kalkan olarak kullanmaktadır. Özellikle AKP iktidarıyla birlikte, Cumhuriyetin kazanımlarının lağvedilmesinden sürekli dem vurulmakta, AKP karşıtı tüm toplumsal muhalefeti Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma parolası üzerinden başka bir burjuva fraksiyona yedeklemeye çalışmaktadır. Kendisine Marksist, sosyalist, komünist diyen kesimler bu işin militanlığını yapmakta bir sakınca görmemektedirler. Bu kesimlere göre Cumhuriyet büyük bir aydınlanma hamlesiydi, AKP iktidarı ise bu aydınlanmanın kökünü kazımaya çalışıyor, o yüzden devrimci görev olarak Cumhuriyete sahip...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com