Yazar: Ali Kemal Taşçı

İşçi Hareketinin Güncel Teorik Sorunları (Bölüm 2)

Sendikaların Devlet ve Sermayeyle Bütünleşmesinin Tarihsel Seyri İşçi örgütlenmesinden söz edildiği zaman, ilk akla gelen teşkilatlar sendikalar olmaktadır. Sadece sendikalı ve sendikasız emekçi kesimleri tarafından değil, sosyalist solun militanları tarafından da ilk akla sendikalar gelmektedir. Bu durumun temel nedenlerinden birisi sendikalara alternatif işçi kitle örgütlerinin olmamasında düğümlenmektedir. Sendikalar; kökenleri, üyeleri ve toplumsal bilinçteki yerleri bakımından tartışmasız işçi örgütleridirler. Fakat sendikalar çok uzun zamandır bu özelliklerine komple yabancılaştılar. Devlet ve sermayeyle kurmuş oldukları bağlar ve yürüttükleri siyasetin sonucu olarak sendikalar, işçilerin mücadelesini kontrol altında tutan dev bürokratik aygıtlara dönmüşlerdir. Bu dev bürokratik aygıtlar, işçi mücadelesinin militanlaşmasının ve devrimcileşmesinin önündeki en...

Devamını Oku

İşçi Hareketinin Güncel Teorik Sorunları (Bölüm 1)

Giriş Köhnemiş olan emperyalist-kapitalist sistem, küresel ölçekte girdiği birleşik krizle gezegenimizi barbarlık içinde yok oluşa sürüklemektedir. Covid-19 küresel sağlık kriziyle, kapitalizm içinde bulunduğu ekolojik ve iktisadi kriz bir üst boyuta ulaşmıştır. Bu krizin en büyük bedeli emekçi sınıflara ödetilmektedir. Bittiği, eski önemi ve devrimci gücü kalmadığı iddia edilen işçi sınıfı pandeminin tüm yükünü üstlenerek, kendisinin yokluğunda, dünyanın dönemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu küresel birleşik kapitalist krizde işçi sınıfının payına; işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik, geleceksizlik, devlet baskısı, eril, homofobik şiddet, en temel özgürlüklerin lav edilmesi düşmektedir. Covid-19 sürecinde hükümetlerin aldığı tüm tedbirler şirketleri kurtarmaya yöneliktir. Hükümetlerin tedbir almak için izledikleri...

Devamını Oku

ABD’de Neler Oluyor ?

Giriş 6 Ocak’ta Trump taraftarlarından oluşan aşırı sağcı bir grubun, ABD kongre binasını basmasıyla birlikte dünya gündemi bu eyleme odaklanmıştır. Yaşanan süreç kimilerine göre darbe, kimilerine göre faşist bir kalkışmaydı. Bu girişimden sonra ABD demokrasisinin darbe yediğinden bahsedildi. Liberal demokrasinin merkez üstü ABD’de yaşanan süreçle dünyada burjuva demokrasileri artık iflas mı eti soruları sıkça sorulup tartışılmaya başlandı. Dünyada yükselmekte olan aşırı sağ, Bonopartist iktidarların durumu küresel düzeyde tartışma konusu hâline geldi. Bununla birlikte faşizm yeniden mi hortluyor, dünya için yeni bir faşizm tehlikesi mi yaşanıyor soruları beraberinde geldi. Bu sürecin doğru bir analizini yapabilmek ve sağlıklı siyasal sonuçlar çıkartabilmek...

Devamını Oku

Sosyalizm, Ulus-Devlet ve Enternasyonalizm

Bir toplumsal sistemin temel niteliği üretim araçlarına bakarak belirlenir. Her sosyo-ekonomik şekillenmede üretim araçları, üzerine kendine özgü bir biçim geçirir. Bu ikisinin, içerik ile biçimin uyumlu birlikteliği o toplumun tarihsel bakımdan görece dengede olduğu dönemdir. Fakat zamanla, eski toplumun bağrında, eski üretim araçlarına uygun olarak şekillenmiş mevcut üretim biçimine ters düşen yeni üretici güçler ortaya çıkar ve bu güçler devrimci sınıfın şahsında yine kendi devrimci biçimini aramaya girişir. Bu çelişki zamanla bir çatışmaya dönüşür. Yeni üretim araçları kendi gelişimini hızlandıracak bir biçim (siyasî ve hukuki bir ifade) arar. İşte devrimler biçim ile özün buluşmasını sağlayan bu tür bir katalizör...

Devamını Oku

Yeni Ekonomik Programı Kimin İçin Var

Türkiye kapitalizmi, içine girdiği ekonomik krizden her gün daha da büyüyerek içinden çıkılmaz bir sürece evriliyor. Pandemi ile birlikte kriz harlanarak büyüdü. İşsizlik, yoksulluk, enflasyon ve döviz artışı her geçen gün yeni bir rekor kırmaktadır. Artık devlet erkanı dahi ekonominin kötüye gittiğini kabul eden bir pozisyona geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, (3) yıllık yeni ekonomi programını (YEP) açıkladı. Albayrak :” Bu yıl büyüme hedefinin uzağında kalacağız ” diyerek işsizliğin, yoksulluğun ve sefaletin kalıcı hâle geleceğini itiraf etmiştir. Albayrak, bir önceki ekonomi programında hedeflerine ulaşılamamasını şu şekilde açıkladı:” Çok başarılı bir program uyguladık, yumuşak iniş yaptık ” Albayrak’ın...

Devamını Oku