Yazar: Ali Kemal Taşçı

Emperyalizm Üzerine I

Emperyalizm ve Anti-Emperyalizm, sol içinde en fazla kafa karışıklığı yaratan 2 kavramdır. Anti-emperyalizm çuvalı öylesine büyümüştür ki içine burjuva milliyetçileri, Baas rejimleri, mollalar, İslamcı militan gruplar ve tüm sol sosyalist hareketler girebilmektedir. Emperyalizmi salt bir yayılmacı politika ile bağımsızlık sorununa indirgeyen Türkiye solu, yarım asırdan fazla bir süredir dile getirdiği ezberi tekrarlamakta, bu ezberle bugünü yorumlamaya ve pozisyon almaya çalışırken komik bir karikatüre dönüşmektedir. Bunların temel nedeni Stalinizmin okulunda yetişmiş Türkiye sosyalist hareketinin, teolojik bir doktrin gibi ezberlerinden vazgeçmemesinde düğümlenmektedir. Bu çalışmamızın amacı dar küçük burjuva milliyetçi perspektifle tanımlanan emperyalizm teorileriyle proleter devrimci bir perspektifle hesaplaşmaktır. Emperyalist-kapitalist sisteme karşı...

Devamını Oku

Burjuva Aydınlanmacılığı ve Devrimci Marksizm

Türkiye burjuva devletinin kuruluşundan beri Kemalist rejim kendi resmi ideolojisini çağdaşlık, ilericilik, aydınlanma, laiklik gibi kavramlar üzerinden kurmaktadır. Kendi katliamlarını meşrulaştırırken de kendisine muhalif olan kesimleri bertaraf ederken de hep bu argümanları kendisine kalkan olarak kullanmaktadır. Özellikle AKP iktidarıyla birlikte, Cumhuriyetin kazanımlarının lağvedilmesinden sürekli dem vurulmakta, AKP karşıtı tüm toplumsal muhalefeti Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma parolası üzerinden başka bir burjuva fraksiyona yedeklemeye çalışmaktadır. Kendisine Marksist, sosyalist, komünist diyen kesimler bu işin militanlığını yapmakta bir sakınca görmemektedirler. Bu kesimlere göre Cumhuriyet büyük bir aydınlanma hamlesiydi, AKP iktidarı ise bu aydınlanmanın kökünü kazımaya çalışıyor, o yüzden devrimci görev olarak Cumhuriyete sahip...

Devamını Oku

Burjuva Devletinin İçimizdeki Ajanı: TKP

Adından başka bir yerde Komünizme dair en ufak bir şey bile barındırmayan Sosyal Şoven, Kemalist, saray partisi TKP çizgisini aynen korumaktadır! Kendilerinin Mustafa Suphi’nin son neferi (!) olarak gören bu casus oluşum, geçen günlerde attığı Tweetle gündeme düştü. Bu sözde Komünist partinin MK üyesi Orhan Gökdemir, daha önce bir yazısında Mustafa Suphi’nin cinayete kurban gitmesini bir kukla devlete tercih ettiğini söylemişti. Bu Sosyal Şoven Stalinist, süslü püslü laflarıyla insanları aptal yerine koymaktadır. Bu Kemalist bozuntularının ağzından işçi hakları düşmez ama iş icraata gelince Nazım Hikmet Kültür Merkezinde sigortasız işçi çalıştırırlar. Ayrıca Kültür Merkezinin hemen yanında kurup, işlettikleri Güneşin Sofrası...

Devamını Oku

Marksizme Giriş: Devlet

Devletin Marksist tanımı: Engels devleti, toplumun bağrından doğan ama kendisini onun üzerine koyan ve ona giderek daha fazla yabancılaşan güç olarak tanımlar. Engels der ki : “Devlet topluma dışardan dayatılmış bir güç değildir. Hegel’in ileri sürdüğü gibi, ‘ahlâk düşününün gerçekliği’, ‘aklın imgesi ve gerçekliği’ de değildir. Devlet, daha çok, toplumun,gelişmesinin belirli bir aşamasındaki bir ürünüdür; bu toplumun, önlemekte yetersiz olduğu uzlaşmaz karşıtlıklar biçiminde bölündüğünden, kendi kendisiyle çözülmez bir çelişki içine girdiğinin itirafıdır. Ama, karşıtlıkların,yani karşıt ekonomik çıkarlara sahip sınıfların, kendilerini ve toplumu, kısır bir savaşım içinde eritip bitirmemeleri için, görünüşte toplumun üstünde yer alan çatışmayı hafifletmesi, ‘düzen’ sınırları içinde...

Devamını Oku

Tarih Yargıçsa İşçi Sınıfı İnfaz Memurudur!

İnsanlık 100.000 yıllık tarihe sahiptir. Bunun sadece son 10.000 yılında özel mülkiyet, devlet, sınıflar vardır. Oysa ki anlatılan tarih insanlık tarihinin yalnızca son 10.000 yıllık tarihidir. İnsanlık tarihinin 90.000 yıllık kısmında sınıflar, sömürü ve özel mülkiyet yoktur. Bize modern tarih olarak sunulan kesit ezen ile ezilenin amansız mücadelelerinin tarihidir. Marx, Komünist Manifesto’da yazılı tarihi şu şekilde yorumlamıştır: Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf mücadeleleri tarihidir. Özgür insan ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca ustası ile kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen… Tarihi ilerleten, medeniyetin gelişmesine sağlayan her zaman ezen sınıfların ezilenlere karşı verdiği mücadele olmuştur. Tarihin...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com