Yazar: CoReP

Türk Ordusu Suriye’den Derhal Çekilsin!

Türk ordusu Suriye’den derhal çekilsin! 6 ekim tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Trump, Türkiye cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşmüş ve ardından Amerikan ordusunun Suriye’nin kuzey doğusunda bulunan özel güçlerinin huduttan çekilmesini emretmiştir. Bu bölge, 2013 senesinden beri İslamcılarla savaşmış olan Kürt PYD ve milisleri YPG tarafından IŞİD’den geri alınmıştı. YPG milisleri, 2016 senesinden itibaren Amerikan ordusundan yardım almıştır. 7 ekim tarihinde, Türk ordusu Suriye hududunda birlik toplamıştır. 9 ekim tarihinde ise Rus dışişleri bakanı Lavrov bir Kürt devletinin oluşmasına karşı tavır almıştır. Türkiye Öso’nun artığı cihatçı çetelerle ittifak kurarak üçüncü kez Suriye’ye işgal girişiminde bulunmuştur. İslamcı AKP hükumetinin karar...

Devamını Oku

Cezayir: Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük!

22 Şubat tarihinden beri Cezayir’de genelkurmay ile ona bağlı küçük bir kapitalist katmanın saltanatına karşı kitlesel halk protestoları (hirak) yer almaktadır. Bu gösteriler ilkbaharda rejimin kozmetik bir değişime gitmesine sebep oldular. O vakte dek Buteflika ve etrafının sadık bir müttefiği olan general Salah, onlara karşı bir tavır almıştır. Bu yaz mevsiminde, 12 Aralık tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmasına karar vermiştir. Adayların arasında eski iki başbakan da bulunmaktadır. Fakat gösteriler rejimin temsilcilerinin bu yöntemle 5. kez işbaşına gelmeleri ihtimaline karşı daha da artmıştır. 12 Aralık tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri sistemin eski muhafızlarının tekrar seferberliğe geçtikleri izlenimini veriyor. Günler geçtikçe adayların sayısı...

Devamını Oku

Hindistan ve Keşmir Meselesi Üzerine

Tüm dünyanın devrimci proletaryası Çin veya Hindistan’ın millî bağımsızlık mücadelesini kayıtsız şartsız destekler… Aynı zamanda 4. Enternasyonal, geri kalmış halkları, gecikmeyle kurulmuş bağımsız devletlerinin artık bağımsız demokratik bir gelişmeye güvenemeyecekleri mevzusunda açıkça ikaz eder. Çürümekte olan kapitalizm tarafından çevrili ve emperyalist çelişkilere batmış geri kalmış bir devletin bağımsızlığı kaçınılmaz bir şekilde yarı hayali olacak ve siyasî rejimi, beynelmilel sınıf çelişkilerinin etkisi ile dış baskılarla kaçınılmaz olarak halka karşı bir diktatörlüğe dönüşecektir. (Troçki, Emperyalist harp ve küresel proleter ihtilal, mayıs 1940) Hindistan, Pakistan ve Çin arasında parçalanmış Keşmir Etnik ve dinî bölünmeleri daima körüklemiş olan Britanya devleti eski “Hindistan İmparatorluğu’nun”...

Devamını Oku

Seçimler Üzerine

Tüm ilerlemiş burjuva devletler, iktidar nasıl olursa olsun, gerek parlamenter gerek başkanlık, kendilerini temsili demokrasi olarak tanıtırlar: Devletin yasama ve yürütme görevlerinin kontrolüne seçimlerin ardından seçilmiş temsilciler gelir. Değişik partiler mecliste burjuvazinin değişik bölümlerinin menfaatlerini dile getirir ve devletin kendi sömürülenleri ile öteki devletlerle olan ilişkilerine farklı çözümler önerirler. Yanlış bir şekilde “toplumun üzerinde” olarak kabul edilse bile, devlet hakim sınıfın hizmetinde bir hakimiyet aracıdır. Kapitalizm ortadan kaldırılmadığı ve burjuva sınıf üretim araçlarına sahip olduğu sürece medyanın, dinin, eğitimin kontrolünü elinde bulundurdukları için hakim olmaya devam edecekler ve devlet burjuva kalacaktır. Bu, sermayenin merkezileşmesinden doğan büyük kapitalist grupların devletle...

Devamını Oku

Hong Kong Protestoları Üzerine

Polis baskısı son bulsun, hiçbir askerî müdahale tehdidi yapılmasın! Britanya sömürgesinden kapitalist Çin’in “özel bölgesine” Birleşik Krallık, Çin imparatorluğuna karşı 1839 ila 1842 senelerindeki ilk afyon savaşında Hong Kong’u işgal etmiştir. Nankin Antlaşması ile bu bölgeyi ele geçirmiştir. Dünyadan kopuk olmak eski Çin’in devamı için gerekli bir şarttı. Bu kopukluk İngiltere tarafından şiddetli bir şekilde bozulduğundan, eski Çin’in dağılması kaçınılmazdı… İngiltere ihtilali Çin’e getirmişti. Karl Marks, 14 Haziran 1853 Kore savaşının neticesi olan 1949 ihtilaline ve sermayeyle büyük toprak mülklerinin kamulaştırılmasına rağmen, emekçiler hiçbir zaman Çin’i yönetmemişlerdir. Ülkenin yönetimi Stalinci bürokrasinin elinde kalmıştır. Hong Kong yarımadasının nüfusu 7,4 milyon...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com