Yazar: CoReP

İran’a karşı Amerikan müdahaleleri son bulsun! Abluka kaldırılsın!

14 Kasım 2019 tarihinde İran hükumeti benzin fiyatlarının arttırıldığını açıklamıştır. 14 Kasım tarihinden 18 kasım tarihine dek tüm ülke kitlelerin öfke patlamasıyla sallanmıştır. 2017-2018 Kitle gösterilerinden ürkmüş olan İslam Cumhuriyeti, İnternet’i kesmiş ve isyanı kanlı bir şekilde bastırmıştır. Polis, Besic güçleri (sivil İslamcı milis) ve “Pasdaran” (İslamcı karşı ihtilalin muhafızları) binlerce muhalifi gözaltına almış ve en az 1500 göstericiyi öldürmüşlerdir (Reuters, 23 aralık). Baskı, azınlıklara karşı (Kürtler, Araplar…) bilhassa şiddetli olmuştur: Pasdaran güçleri, Arap halkın ekseriyette olduğu Huzistan eyaletinde bulunan Mahshar kentinde makineli tüfekler kullanmıştır. 3 ocak 2020 tarihinde, Irak’da İranlı general Kasım Süleymani’nin Amerikan başkanının kararıyla bir insansız...

Devamını Oku

Marksizm’in ABC’si: Emperyalizm

Gerek neo-klasik olsunlar, gerekse Keynes akımından, burjuva ekonomistler için emperyalizm diye bir şey yoktur. Komünistler için ise bu terim 19. asrın sonunda veya 20. asrın başında başlayan kapitalizmin düşüş dönemini tanımlar. Rudolf Hilferding (Finansal Sermaye, 1910), Rosa Lüksemburg (Sermaye Birikimi, 1913; Eleştirilerin Eleştirisi, 1915), Nikolay Buharin (Küresel Ekonomi Ve Emperyalizm, 1915; Emperyalizm Ve Sermaye Birikimi, 1925), Vladimir Lenin (Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, 1916), Henryk Grossmann (Kapitalist Sistemin Birikim Ve Çöküş Kanunu, 1929) eserleri bunu çeşitli ve bazen zıt yollarla açıklamaya çalışırlar. Kapitalizm yayıldıkça değişir. 19. asrın sonunda, tüm büyük kapitalist ülkelerde (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya…) sermayenin ve...

Devamını Oku

LO ile NPA’nın Sendikal Bürokrasilere Destek ve Sınıf İşbirliği Mitingi

11 aralık çarşamba gününün akşamı, Saint-Denis’de, Macon’un emeklilik projesine karşı: başka bir reform mümkündür sloganıyla bir miting düzenlenmiştir. PCF’in (Fransız Komünist Partisi) inisiyatifiyle Saint-Denis Emek Borsa’sında tüm sol ve ekolojik grupların katılımıyla bir miting düzenlenecektir. Bu miting, yeni eylem ve grev gününden sonraki gün sendikal teşkilatların temsilcilerinin konuşmalarıyla başlayacaktır. Böylece herkes sosyal ve siyasi durum hakkındaki analizini ortaya koyabilecek ve başka bir emeklilik reformu için tekliflerini öne sürebilecektir. (PCF, 11 aralık) Başbakan öğle vakti 1974 senesinden sonra doğan nesillere puanlı emeklilik ile 64 yaşının dayatılacağını ve özel rejimlerin derece derece tasfiye edileceğini açıklarken, sendikal bürokrasilere dahil olan işçi hareketinin...

Devamını Oku

Reims Profesyoneller Genel Kurulunda Kabul Edilen Hareket (10 Aralık)

10 Aralık Pazar gününde Reims (Marne) kentindeki gösteriyi CGT sendikasının çağrısı üzerine bir genel asamble takip etmiştir. Aşağı yukarı 100 emekçi bu asambleye katılmıştır (5 aralık tarihinde bu sayı 200 idi). Aşağıdaki karar önergesi bir Marksist Enternasyonalist Grup militanı tarafından sunulmuştur. CGT şefi (LO mensubu) evvela bu karar önergesini oylamaya sunmaktan kaçınmıştır. Protestolara karşı, önergeyi yorumlayarak okumak mecburiyetinde kalmıştır. Bu durumda ondan susmasını istemek gerekmiştir. Başka bir CGT sorumlusu (ki o da LO mensubu) bunun ardından genel grev “kararı almanın” mümkün olmadığını ve bu karar önergesinin “hiç bir şeye yaramayacağını” söylemek için söz almıştır. Karar önergesi buna rağmen oylamaya...

Devamını Oku

Tüm Müzakereler Boykot Edilsin! Yasa Geri Çekilene Kadar Genel Grev

Hükumetin “yüksek komiseri” Delevoye ile 18 ay süren istişarelerin ardından sendikal yönetimler 5 aralık perşembe tarihinde bir eylem günü çağrısında bulunmuşlardır. Macron, Philippe, Delevoye’nın puanlı emeklilik projesini durdurmak için milyonlarca emekçi 24 saat boyunca işi bırakmışlardır: ilkokullarda çalışanların %70’i, ortaokul ve liselerde %75’i, EDF (Kamu elektrik şirketi) ve iştiraklerinde %60’ı, hava taşımacılığında (uçuşların %30’u iptal edilmiştir), rafinerilerde (9 rafineriden 8’i grev yapmıştır), hastane çalışanları, temizlik işçileri, itfaiyeciler… Puanlı emekliliğin ne olduğunu açıklamak gerekir: tüm kariyere dayanılarak hesaplanır (en iyi 25 sene veya son 6 ay yerine),bazı şirketlerde iş zorluğu tazminatının sona ermesi (SNCF (demiryolları), RATP, EDF…),puanın değeri hükumet tarafından...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com