Yazar: Gamze Kocabayır

18 Mart, Antiemperyalizm ve Solun Milliyetçi Aforizmaları

18 Mart tarihi gelince, burjuvazinin tüm kesimleri, aralarındaki kavgayı ve sürtüşmeyi bırakıp, şehitler üzerinden kahramanlık destanları eşliğinde amansız bir milliyetçilik pompalar. Bu savaş birinci emperyalist paylaşım savaşında Osmanlı’nın kazandığı en büyük zaferdir. Bu zafer, diğer savaşlarda ve yeni kurulan Cumhuriyet esnasındaki, ortak vatan, anayurt savunması gibi paradigmanın tüm toplumda kök salmasını sağlayan argümanlardan biri olmuştur. Burjuvazinin bu savaşı bu kadar önemsemesi doğaldır. Bunun üzerinden milliyetçiliği yükseltmekte, anayurt savaşı, vatan savunması gibi paradigmaları canlı tutup, emekçi kitlelere olası bir savaşta, kendi saflarında ve sınıfsal çıkarları doğrultusunda cepheye sürmek için hazır durumda tutmaya çalışmaktadır. Biz bu vatanı kolay kazanmadık, herkesin gözü...

Devamını Oku

Covid-19 Küresel Kapitalist Kriz Üzerine Tezler

1-) Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını birinci yılını geride bırakmıştır. Salgının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kontrol altına alınamamakla birlikte, vaka ve ölüm oranlarında küresel düzeyde artış yaşanmaktadır. Salgının küresel boyutları siyasal ve ekonomik olarak gezegenimizde büyük yıkımlar yaratmaktadır. Salgının yayılmasıyla birlikte tüm imalat sistemini çökertmekte, ayrıca hastalığın yayıldığı her ülkede ekonomi hem hastalığın yayılmasından dolayı hem de bu yayılmayı kısıtlamak maksadıyla alınan tedbirlerden dolayı felç olmuştur. Hudutlar kapatılmakta, küresel turizm çökmekte, borsalar düşmektedir…. Tüm ülkelerde kitlesel işten çıkartmalar, yoksulluk ve sefalet katlanarak büyümektedir. Covid-19 salgınından önce boy gösteren küresel iktisadi kriz, Covid-19 sağlık kriziyle birleşerek bir üst boyuta...

Devamını Oku

Erdoğan Rejiminin Dünü Bugünü

Erdoğan’ın iktidara geliş süreci 2001 ekonomik krizinin ürünü olmuştur. Erdoğan rejimi bugün içinden geçtiğimiz yıkıcı ekonomik krize karşı emekçi sınıfların muhalefetinden o yüzden bu denli korkmaktadır, bu korkunun dışa vurumu olarak toplumsal muhalefet üzerinde devlet baskısını hergeçen gün artırmaktadır. 90’lı yılların sonunda uluslarası bir komployla PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ülkeye getirip, büyük bir prestij kazanan Ecevit, 2001 yılında patlayan ekonomik krizle başa çıkamayarak, siyasal hayatının en büyük hezimetini yaşamıştır. Bu hezimetin sonucu olarak Ecevit siyasal partiler mezarlığına gömülmüştür. 2001 krizinde İMF’nin memuru olan Kemal Derviş ekonominin başına getirildi. İMF programını uygulayan Derviş, emekçi yığınlarda telafisi olmayan yıkımlar yarattı. Krize...

Devamını Oku

Kadın Cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi Üzerine Militan Notlar

Kadın cinayetleri, şiddet, tecavüz, cinsel istismar, LGBTİ cinayetleri, nefret suçları, çoçuk istismarı gibi suçlar her geçen gün çığ gibi büyümektedir. Gün geçmiyor ki toplumda infial uyandıran kadın cinayetleri ve tecavüz gerçekleşmesin. Gün geçmiyor ki hükümet kadın haklarına karşı yeni bir saldırı içeridinde bulunmasın. Ataerkil, eril devlet yapısı her geçen gün dahada sertleşerek gündelik hayatın olağan durumuna dönüşmeye başlamıştır. Bu çalışmamızda son günlerde toplumda infial uyandıran Duygu Delen ve İpek Er cinayetlerini, bunların sosyolojik, politik boyutlarını ele alacağız. Kadın cinayetlerinin neden politik ve sınıfsal olduğunu, kollektif bir erkek alt kültürü olan tecavüzün sosyolojik boyutunu inceleyerek, kadına karşı işlenen suçların temelinde...

Devamını Oku

Marksizm ve Kadın

Komünist Manifesto “günümüze kadarki bütün toplumların tarihi (yani yazılı tarih) sınıf mücadeleleri tarihidir” diye başlar. Bunu başka bir cümleyle tamamlamak mümkündür: Bugüne kadarki tüm yazılı tarih, kadınların ezilmesinin, aşağılanmasının ve yok sayılmasının tarihidir. İnsanın insan tarafından her türlü sömürüsü bin yıllardır devam eden sınıflar arası eşitsizlik üzerinde yükselir. Sınıflı toplumların son aşaması olan kapitalizmde aynı sınıfsal eşitsizlik toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfının sömürüsü üzerine kuruludur; bu sömürü olmadan kapitalizmin varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Aynı şekilde, sınıf çelişkisinin ayrılmaz bir parçası da cinsler arası eşitsizliktir. Sömüren-sömürülen ilişkisini ifade eden sınıfların ortaya çıkışına aynı zamanda erkeğin kadın üzerindeki egemenliği,...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com