Yazar: Gamze Kocabayır

Onların Demokrasisi ve Bizim Demokrasimiz

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik buhranlarından birini yaşamaktadır. Ekonomik krizle birlikte, dış politikasında da çöküşler, emperyalist kutuplarla diplomatik krizlerin sonucu olarak uluslararası arenada yalnızlaşmaya ve ekonomik ambargolar yaşama sürecine doğru koşar adımlarla ilerlemektedir. İptal edilen İstanbul seçimleriyle birlikte Erdoğan rejimi siyasal meşruiyet krizi içinde boğulmaktadır. Erdoğan diktatörlüğü kök saldıkça, demokratik hürriyetleri rafa kaldırdıkça, burjuva devlet aygıtlarının tüm kurumları işleyemez hâle gelip teltel dökülme süreci yaşamaktadır. Kitlelerde demokrasi, hukuk, adalet kavramları en çok tartışılan konular olmaktadır. Özellikle 31 Mart seçim süreciyle birlikte demokrasi ittifakları, demokrasiye sahip çıkma çağrıları sıkça dillendirilir duruma gelmiştir. Türkiye kapitalizmi telafisi güç bir ekonomik ve siyasal...

Devamını Oku

Venezuela’da Başarısız Darbe Girişimi

23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Guaido; 30 Nisan’da ABD desteğiyle askeri darbe girişiminde bulundu. Bu darbe girişimi gerek halktan gereksede ordudan yeterli desteği alamadığı için başarısız oldu. 2000’lerin başlarında Latin Amerika’da iktidara gelen reformist sol partiler hareketinden sonra, yıllarca ABD’nin arka bahçesi konumunda olan Latin Amerika’da eski hakimiyetini kaybetmeye başladı. Reformist sol partiler, kapitalizmle bir hesaplaşma sürecine girmeyerek, işçi sınıfını düzen içinde tutmaya çalıştı. Neo-liberal ekonomi programları uygulayarak, işçi kitlelerde hem hayal kırıklığı hem de ekonomik yıkımlar yarattılar. Latin Amerika’daki bu reformist sol partiler yolsuzluk bataklarına saplanınca emekçi kitlelerdeki tüm itibarlarını kaybetme sürecine girdi. Bunu...

Devamını Oku

CHP’nin Sağı Solu

CHP’nin Sağı Solu Uzun süredir CHP’de; Türkiye genelinde il, ilçe, mahalle teşkilatları yönetim ve delege seçimleri yapılmaktadır. CHP’nin iç gündemini uzunca bir süredir bu konu meşgul etmektedir. Bu seçimlerde en çok konuşulan İstanbul seçimleri olmuştur. CHP’nin 36. Olağan İstanbul il kongresinde 325 oyla başkanlığa Canan Kaftancıoğlu seçilmiştir. Herkes tarafından çok tartışılan il başkanı, CHP’nin sağ kanadı olarak tanımlanan kesim, AKP ve MHP tarafından hedef gösterilmiştir. İlk ihbarcılık CHP’nin finasmanıyla yayın yapan, CHP’nin TV’si olan Halk TV’den gelmiştir. Ardından Aydınlık ana manşetten hedef haline getirmiştir. Hedef gösterme operasyonlarından sonra, Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek: “PKK, DHKP-C propogandası yapmak,...

Devamını Oku

Herkes için Adalet Mi Demiştiniz?

  Ankara’dan İstanbul’a adalet yürüyüșü bașlatıp, herkes için adalet talebini tüm ülke gündemine sokan CHP, kendi belediye ișçilerinin haklarını gaspetme adaletsizliğinden geri durmuyor. Șișli Belediyesinde temizlik hizmetleri için ihale yenilendi. Belediye kendisine ait Kent-Yol șirketinin ihaleye girmesine izin vermedi. Gerekçesi belediyenin ekonomik olarak bunu karșılıyamayacağıydı. Bunun anlamı; tașeronun kalıcı hâle gelmesi, kitlesel ișçi kıyımıyla birlikte kazanılmıș eski hakları ortadan kaldırmak. İșçilerinin iș bırakma, çöp toplamama gibi eylemlerler eșliğinde belediye önünde protesto eylemleri gerçekleștirdi. CHP’li belediye yönetimi ișçilerin üzerine önce özel güvenlik daha sonra TOMA ve çevik kuvvetle karșılık vererek burjuvazinin adaletini sağlamıș oldu. İșçilerin direniși tüm baskılara rağmen devam...

Devamını Oku

Avrupa’yla Kriz: Milliyetçilik ve Enternasyonal Görevler

16 Nisan Referandumu yaklaştıkça, tüm devlet imkanlarını kullanmasına rağmen ve hayır çalışmasının önüne üst düzey baskı ve engel getirilmesine rağmen mevcut anket sonuçları Erdoğan’ın aleyhine görünmekte. Avrupa’da yaşayan 5 milyon seçmenin olması, bu hayati referandumda önemli bir etkiye sahip olduğundan ötürü Erdoğan rotayı Avrupa’da yaşayan seçmene çevirdi. Bu amaca yönelik olarak AKP’li Bakanlar önce Almanya’da sonra da Hollanda’da Evet mitingi yapmayı planladılar. Almanya ve Hollandalı hükümetlerden gelen veto ise yaşanacak olan diplomatik krizin fitilini ateşledi. Hollanda hükümeti önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti, ardından da bakan Fatma Sayan Kaya’nın konvoyunu durdurdu ve Hollanda’ya girişini engelledi. Erdoğan bu süreçte...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com