Ankara’dan İstanbul’a adalet yürüyüșü bașlatıp, herkes için adalet talebini tüm ülke gündemine sokan CHP, kendi belediye ișçilerinin haklarını gaspetme adaletsizliğinden geri durmuyor. Șișli Belediyesinde temizlik hizmetleri için ihale yenilendi. Belediye kendisine ait Kent-Yol șirketinin ihaleye girmesine izin vermedi. Gerekçesi belediyenin ekonomik olarak bunu karșılıyamayacağıydı. Bunun anlamı; tașeronun kalıcı hâle gelmesi, kitlesel ișçi kıyımıyla birlikte kazanılmıș eski hakları ortadan kaldırmak. İșçilerinin iș bırakma, çöp toplamama gibi eylemlerler eșliğinde belediye önünde protesto eylemleri gerçekleștirdi. CHP’li belediye yönetimi ișçilerin üzerine önce özel güvenlik daha sonra TOMA ve çevik kuvvetle karșılık vererek burjuvazinin adaletini sağlamıș oldu. İșçilerin direniși tüm baskılara rağmen devam etti. Hak, hukuk, adalet sloganları bu kez CHP belediyesine karșı atıldı. Kent-Yol ișçileri Ankara’ya yürüme talebinde bulundu. Adalet yürüyüșü boyunca CHP’nin peșinden ayrılmayan Genel-İș sendikası, işçilerle Belediyeyi uzlastiran, ișçilerin mücadelesini gerileten bir pozisyon aldı. Genel-İș CHP’nin belediyelerinde, yönetimin icazetiyle yıllarca örgütlenerek ve patronu olan CHP belediyeleri ile ișçiyi yönetim karșısında güçsüz kılan pozisyonlar aldı. Aynı durumu Șișli Kent-Yol direnișinde de gerçekleștirdi. Belediye yönetimiyle görüșüp hak kayıplarının olmayacağına dair sözler alıp direniși bitirip ișçileri ișbașı yapmaya çağarmıștır. CHP ve onun güdümünde ki Genel-iș’in adaletten anladıkları kendileri için adalet, kendi kaybettikleri ayrıcalıklarını tekrar kazanmak için toplumsal muhalefeti seferber etme șöylemidir adalet. CHP’nin adaleti sermaye sınıfının mutlak hakimiyetidir. Ișçi sınıfını ne CHP ne bürokatik sendikalar kurtarır. İșçi sınıfının kurtulușu ancak kendi kollarından geçer.

Sınıflı bir toplumda herkes için adalet olmaz, yargı ezenin çıkarına çalışır. Böyle bir durumda “Herkes için adalet!” demek, gemiyi ilk terkedecek olan farenin (burjuvazi pisliğinin) “Hepimiz aynı gemideyiz!” demesi gibidir.