8 Kasım günü Bursa’nın gürsu ilçesinde küçük bir tekstil atölyesi olarak faaliyet yürüten Gökkuşağı Tekstil firmasında kazan patlaması sonucu 5 işçi hayatını kaybederken, 16 işçi yaralandı. 35 yıllık firma olan Gökkuşağı Tekstil, kurulușundan bugûne aynı iș makinelerini kullanıyor. iș gűvenliği ve sosyal haklardan mahrum șekilde kayıt dıșı ișçi çalıștırmaktadır. Gűrsu Organize Sanayi bölgesinde, merdiven altı atölyeler, kayıt dıșı ve gűvencesiz çalıșma yaygın bir şekilde varlığını sűrdűrmektedir. iș cinayetinin yaşandığı Gökkuşağı Tekstil’de sadece 4 ișçinin sigortası bulinmaktadır. Ölen 5 ișçiden 3’ű Suriyeli műltecidir. Merdiven altı atölyelerde, iș gűvencesinden yoksun, tűm sosyal haklardan yoksun șekilde, yoğun bir műlteci emeği söműrűsű vardır. OHAL’i ișçi műcadelerini bastırmak için kullandıklarını patronlar klubűne açıkça beyan eden Erdoğan ve onun temsil ettiği sınıf hergeçen gűn ișçi sınıfının hayatını zindana çevirmektedir. OHAL sűrecinde iș cinayeyleri %10 oranında artmıștır. 10 Kasım günü Bursa Demokrasi Gűçlerinin çağrısıyla, Gűrsu Organize Sanayi Bölgesinde toplanarak, patlamanın olduğu fabrikaya yűrűyűș dűzenlendi. Sesli ajitasyonlar ve sloganlar eșliğinde gerçekleșen yűrűyűș Gökkuşağı Tekstil’in önűnde yapılan basın açıklamasıyla son buldu.