Karkeran Jîn û mer , Penaber , Miltecî , ji nasnameye xwe zayendî , netewî , Nijadî , ji olîya xwe hatîne dewisandin,
bûne ya dîn. hemû rencberan bindest…

bêrîya salekîdî Corona berdewam dike, êdî hatîye kadî lewma ew rawşê de ji gêrsterka me re zaf zirare wî bû.
belavbûne şewbê nexweşî zaf lez û tews dike. lewma hemû sisteman îmalat û çêkîrî xira dibe, her wiha gava kû ew
newxweşî çiqas niştîmanen belav bibe aborîyan mahf dike , û ji wî meremê de bergîrîyan de sîstema îmalat û çekîrî
xira dibe , şel dibe.

Hududan tên girtin , turîzma kadî tê xira kirin , borseyan dikewin.

hemû niştîmanen de deranîna şuxulî , xîzanî , û şepîrzetî zaftir mazin dibe. bêrîya nexweşîya covîd- 19 de Krîzê
kadîya abor û krîzê saxî û silametî re , be hewre zaftir mazin bûye. ew Krîze kadîya be hevre ji karkeran û rencberan
re fatûra tê birîn. burjuvatî rencberan re wî rade de du alternatîf berpêş dike. ya dijwarî û zorîtî bişxulî wî nexweşî de
bimrî , an jî bê karîtî , birçîya bimrin.

Kapîtalîzm a Kadî însan û mirovran re ji derveyî ya şepîrzetî , xîzanî , mirin û xirabî nikarê alternatîfekî berpêş bike.
her gavê nexweşî , politikayan hikimetan burjuva dêrîne , hemû dubetîyê çînen dêranîyê. gava kû ji bo nexweşî re pêşgir bistînin
hemû ji bo xelas kirina Şîrketan e. hikimetan burjuva ji bo xelas kirina şîrketan re ji rade kadîye de , xîzanî re , birçîtî yê ,
feqîrî ye , bêkarîye , bindest e nexweşî yê de zorîtî însanan hatine şuxul kirin. Kapîtalîzma kadî li karîna xwe yê hilberîna xwe
wunda bike , li desthelatî re ramedan dike. Ji bo nixûmandina Krîza Kapîtalîst a Kadî , neteweperestî , nijadperezî , dijmînîya miltecî,
Pederşahî , Homofobîtî li dixwaze sazûmanî berdewam û zaftir bike. Kadîya Rade Burjuva , demokrasî hildîne , êrîşe haq û maf û
azadîye hemû rencber û bindest û sitembaran dike, weka polîs , ordî ya devlet asê dike , û qewete rêdanê bêtixûb dide.
li gotine de binê têkoşînê nexweşî de , hemû azadîyan hilkirin û parêzan halê Jorîne asayî damezrî dikin. dema nexweşî ye de
devledan burjûva , hembera gengazêkî helatî û civakî rêketinan de rahênan şeran naw dike. Devletan Burjûva û sendîkan jî amûra duwemê
bûne. sosyalîsttan reformîst niştîmanparêz karkeran ji şîrîkê wî krîze dibe. dixwazin ji kapîtalîzm xelas bikin. reçete yê normalkirin peşkeş dikin.
wî bikin ji dixwazin têkoşînê karkeran xilas bikin. li nawa hududê pergalê de dixwazin kontrol bikin. dixwazin ji dîmene arîşe kadî serê wî nîxûmandin.
li hudûda netewe de haps dikin, û dibejîn gava hikimetan destê xwe ji reforma sosyal bavêje , dibêjin hemû arîşan tên çareser kirin. ew çewtî yê.
Covîd 19 li krîze tendiristî de zaftir dibe. îdî krîza kapîtalîzm li be hevre û zaftir bûyê û demekî nû ketîye. wî deme de kapîtalîzm êdî xira dibe,
nawa xwe de tê petînî , û ew dem ji herêmî û kadîyî ji di naw hev de tevlihev dibe. rade ya netewe yî de ew krîz hatîye destpekirin. li demekî kurte de ji
ew krîz êdî kadî bûye. disa ji protesto û serhildanî ji radêya kadî bûye. lewma ji îro gerstêrka me de hemû arîşan herêmî êdî rade ya kadî bûye.
devleta bûrjuva ji xwe weka neteweyî kom kirî ye. û hemû çareser kirina arîşeyan de ew îktîdar astengekî mazin bûye. krîza Covîd 19 ji wî rastî disa
şawûtî xûya dike. eger bixwazin wî nexweşîye mazin bertaraf bikin , li tişten zanistî û koordîne hewce ye. têkoşîna burjûva li bendê krîze de kêr nayê.
û zaftir ji arîşeyan şîn dike. loma ji hemû tekoşînan perspektîfê enternasyolê de kêr tê. bila hemû armance daxwazê mirokatî îktîdar bibe. hemû arîşen de
çareserî li girê şoreşe yek devletekî gelê dinyayê de ye, hemû hemberê têkoşînê xira kirina kapîtalizme , hemû daxwazê antîkapîtalîstan bila perspektîfe enternasyonal bibe
ew ne tercîh bibe , bila ew bijartin divê bibe.

YEK GULAN Û ENTERNASYONAL

Yek Gulan ne sendîkayê , ne ji haqe aborîye te hatîye çîn kirin , ne jî organîzyon , ne jî cejn û merasîmekî pîroz kirinê, Yek Gulan li çîne karkeran de
radê ya navneteweyî de hemberê burjûva re şere mazine. yek gûlan li dîroka însane de yekemin e plan e grevekî neteweyî ye. çînê karkeran rade yê
kadî ye hemberê burjûva bû, li qewetekî polîtîk hembera burjûva hatîye. Yek Gulan li gelê dinyayê de alîya sosyalîstan de şanoyê qewet , ji burjûva re
tehdîdekî vekîrî , çîne karkeran li rade yê kadî de dixwazin derfetekî çêkîn , li ji bo wî navendekî yek de kirine şer, Yek gulan li grev û çalakî de
provayê şoreşe kadîye sosyalîst e. çalakîyan çîqas qewet û mazin bibe, daxwazê sîyasal çîne karkaran , çiqas bandor çêkîrîbe ewqas wî rade de serfirazî bibe.
her yek gulan wî sala xwe de barometrêya têkoşîna xwe dibe. hem girseyîtî hem şelav hem jî çîqas navîne re daxwaz were , û gelê xwe de havayekî ideolojîk,
tekoşînê çîne de , rawşa xwe kurtebir dike. Yek gulan ji bo çêkirîna planê têkoşîna salekîdî çavkanîye referanse re zaf giring dibe. salan zaftir , Yek Gulan
ji dîrokaxîya xwe de asle şoreşe navneteweyî xwe katîya ye. roja têkoşîne sîyasal zaftir , daxwazê sendîkalîtî û aborî bûyê. îsal bahaneya pandemî , Yek Gulan’de
qedexê kirina derketîne hatîye danezan kirin. bîrokasîyan sendîkal jî wî qedexe re bervê nade û destûr dide. Ji ber kû ew ji weka hikimet ditirsin karkeran têkoşînekî
radîkalbûnî re bikevin. Yek Gulan dirokaxîtîye de asle xwe şoreşe navnetewî ye xwe de dirûşm e “Ji bo şoreşe gelê dinya re , Partîye Şoreşe Dinya” , Yek Gulanê de
bila em qedexe kirina derketîne kolanê , derketîna cejne kolane bikin.