10 Aralık Pazar gününde Reims (Marne) kentindeki gösteriyi CGT sendikasının çağrısı üzerine bir genel asamble takip etmiştir. Aşağı yukarı 100 emekçi bu asambleye katılmıştır (5 aralık tarihinde bu sayı 200 idi).

Aşağıdaki karar önergesi bir Marksist Enternasyonalist Grup militanı tarafından sunulmuştur. CGT şefi (LO mensubu) evvela bu karar önergesini oylamaya sunmaktan kaçınmıştır. Protestolara karşı, önergeyi yorumlayarak okumak mecburiyetinde kalmıştır. Bu durumda ondan susmasını istemek gerekmiştir. Başka bir CGT sorumlusu (ki o da LO mensubu) bunun ardından genel grev “kararı almanın” mümkün olmadığını ve bu karar önergesinin “hiç bir şeye yaramayacağını” söylemek için söz almıştır.

Karar önergesi buna rağmen oylamaya sunulmuş ve (çekimser oy kullanan) CGT sorumlulularının karşı tavrına rağmen kabul edilmiştir.

Hükumetin emeklilikte reform projesi müzakere edilemez. Bu projenin geri çekilmesi için proje geri çekilene dek meslekler arası genel greve ulaşmak gerekir.

Genel asamble tüm meslektaşlardan genel asamblelerde proje geri çekilene kadar genel grev yönünde görüş bildirmelerini ve bu temelde genel grevi inşa etmek için delegelerini seçmelerini talep eder.

Ayrıca tüm sendikalardan hükumet ile reformu müzakere etmekten vazgeçmelerini ve derhal proje geri çekilene dek meslekler arası genel grev çağrısında bulunmalarını talep eder.