Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da Muharrem Akbarov isimli devrimci Azerbaycan polisi tarafından kaçırıldı. İnqılabın Sesi kurucularından olan Muharrem Akbarov, Azerbaycan’da devrimci bir örgütün kurulması için uğraş veren bir Enternasyonal Komünisttir.

Azerbaycan polisinin henüz kuruluş aşamasında olan bir devrimci örgütü takip listesine alması ve stratejik bir kaçırma planı yapması bize Aliyev’in devrimcilere yönelik korkusunu ifade etmektedir.

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla Bürokratlıktan Burjuvalığa terfi eden Oligarşinin en büyük korkusu ölü nesillerin ölü geleneği olan Stalinizm değildir, eskinin Bürokratları şimdinin Burjuvaları çok iyi bilmektedir ki Proletarya’nın prangalarını kıracak gelenek Komutan Troçki’nin hâlen yaşamakta olan geleneğidir.

Dejenere İşçi Devleti olan Sovyetler Birliğinin ve Burjuvazinin ortak korkusu Enternasyonal Komünistlerin örgütlenmesinden başka bir şey değildir.

Aliyev, kuruluş aşamasındaki bir örgütten dahi bu kadar korktuğunu apaçık belli ederek Enternasyonal Komünistlerin Azerbaycan Burjuvazisine gelecekte en büyük tehdit olduğunu itiraf etmiştir.

Enternasyonal Komünist İşçi Partisi – İnşa Örgütü olarak Muharrem Akbarov’un ve İnqılabın Sesi’nin yanında olduğumuzu deklere ediyoruz.

Derhal yoldaşımızı serbest bırakın!
Muharrem Akbarov’a özgürlük!