Hükumetin “yüksek komiseri” Delevoye ile 18 ay süren istişarelerin ardından sendikal yönetimler 5 aralık perşembe tarihinde bir eylem günü çağrısında bulunmuşlardır. Macron, Philippe, Delevoye’nın puanlı emeklilik projesini durdurmak için milyonlarca emekçi 24 saat boyunca işi bırakmışlardır: ilkokullarda çalışanların %70’i, ortaokul ve liselerde %75’i, EDF (Kamu elektrik şirketi) ve iştiraklerinde %60’ı, hava taşımacılığında (uçuşların %30’u iptal edilmiştir), rafinerilerde (9 rafineriden 8’i grev yapmıştır), hastane çalışanları, temizlik işçileri, itfaiyeciler…

Puanlı emekliliğin ne olduğunu açıklamak gerekir:

  • tüm kariyere dayanılarak hesaplanır (en iyi 25 sene veya son 6 ay yerine),
  • bazı şirketlerde iş zorluğu tazminatının sona ermesi (SNCF (demiryolları), RATP, EDF…),
  • puanın değeri hükumet tarafından her sene değiştirilebilecektir,
  • emeklilik bütçesi GSMH değerinin %14’ü ile sınırlanacaktır, halbuki emeklilerin sayısı artacaktır.

Somutlamak gerekirse, emekli maaşındaki düşüş asgari %20 değerinde olacaktır, ki primler seyrekse ve kariyer aralıklıysa (kadınlar, iş güvencesi olmayanlar, işsizler) bu daha da artabilecektir.

Hâlâ proje geri çekilene kadar genel grev çağrısında bulunmayan sendikal yönetimlere (CGT, UNSA, SUD, CFDT, FO…) rağmen, RATP ve SNCF çalışanları grevlerine devam etmektedirler. Ve bu mevzuda haklıdırlar! Fakat tek başlarına kalırlarsa galip gelemezler ve hepimiz mağlup oluruz. Ancak Martinez (CGT), Veyrier (FO), Groison (FSU), Beynel (Solidaires), Lescure (UNSA…) milyonlarca emekçiyi “eylem günlerine” hapsetmeye karar vermişlerdir. Mutlak bir grev yerine sendikalar 10 aralık gününde yeni bir eylem günü kararı almışlardır.

Bu bir utanç vesilesidir! Eylem günlerinin birbiri ardına yapılması 2003 (emeklilik), 2010 (emeklilik), 2016 (El Khomri kanunu), 2018 (SNCF) tarihlerindeki mağlubiyetlere yolu açmıştır. Sendikal bürokrasiler ve onların muavinleri (LO, NPA, POI, CNT, UCL…), eylem günleri arasında “tekrarlanabilen grev” çağrısında bulunduklarında dağılmayı, herkesin kendi köşesinde yapabildiğince grev yapmasını savunmuş olmaktadırlar, bu sürede de konfederal şefler hükumetle müzakerelerde bulunmaktadırlar. Bu, hep beraber grevin tam aksidir, genel grevin tam aksidir.

İşi zamana yaymaya, mücadeleyi kırmak ve “özel rejimler” arasında, kamu memurları ile özel sektör emekçileri arasında bölünmeyi sürdürmek için eylem günlerine bel bağlamaya bakan hükumet ile bu danışıklı dövüşün aksine 5 aralık tarihinde Lyon’da Emek Borsa’sında toplanan 500 grevci ve gösterici aşağıdaki çağrıyı kabul etmişlerdir.

Hükumetin emeklilik reform projesi müzakere edilemez. Bu projesinin geri çekilmesi için tüm iş kollarının geri çekilene dek genel grevi başarması lazımdır.
Genel Asamble tüm meslektaşların genel asamblelerde proje geri çekilene dek genel grev çağrısında bulunmalarını ve genel grevi inşa etmek için bu temelde delegelerini seçmelerini talep eder.
Genel Asamble tüm sendikalardan hükumet ile reformu müzakere etmekten vazgeçmelerini ve tüm iş kollarını proje geri çekilene kadar derhal genel greve çağırmalarını talep eder! (112 lehte, 30 çekimser, 3 karşı rey)

Bu çağrıyı benimseyerek ve yayarak, grevci genel asambleleri “özel güçlü vakitler” tuzağına ve herkesin kendi köşesinde, diğerlerinin ne yaptıklarını veya yapacaklarını bilmeden grev yapmasını dayatan tekrarlanabilir grevler tuzağına düşmeyeceklerdir.

Kitlesel seferberliğe karşı ve 10 aralık tarihindeki yeni eylem günü sayesinde hükumet manevra yapmaktadır. 9 aralık pazartesi günü kanun projesinin neticelerini istişare etmek için sendikal yönetimlerin geri gelmelerini ummaktadır. Başbakan amacını açıklamaktan geri durmamıştır: “evrensel bir emeklilik siteminin kurulması, özel rejimlerin ortadan kalkması anlamına gelir”. Metodunu da açıklamıştır:

Sağlık ve dayanışmalar bakanı ile Emeklilik yüksek komiseri pazartesi günü tüm işveren teşkilatları ile sendikalarla emeklilik mevzusunda Fransızlar ile münazaraları ve sosyal müzakereleri sonlandırmak için görüşeceklerdir. Beklentiler, endişeler, anlaşma ve anlaşmazlık noktalarında eksiksiz bir bilanço oluşturacaklardır. (Philippe, 6 aralık)

Projenin geri çekilmesi için galibiyet her türlü müzakerenin boykotundan geçer! Sendika yöneticileri, yeriniz sokaklarda ve genel grev yanındadır! Hükumetin salonlarında değildir!

Sendikalarda, genel asamblelerde, hükumet ile ilişkilerin koparılmasını dayatmak ve proje geri çekilene kadar genel grevi hazırlamak lazımdır.

  • Hükumet ile müzakereler boykot edilsin! Sendika yöneticileri, Emeklilik Yönelim Konsey’inden çıkın!
  • Macron-Philippe-Buzyn-Delevoye planı geri çekilsin!
  • Patronların ödediği katkı arttırılsın! Emekçilerin ödedikleri katkı kaldırılsın! Emekliliğe karşı daha evvelki kararlar iptal edilsin!
  • Mücadelenin ülke ölçeğinde koordinasyonunu kurmak için delegeler seçilsin! Gösterilerin öz müdafaası sağlansın!

8 Aralık 2019