Seçim sürecinden evvel devlet tarafından devrimcilere yönelik sistematik bir baskı ve teşhir politikası başlatıldı. Bu süreçte tutsak alınan SGDF’nin 2 eşbaşkanı (Yaren Tunçer ve Okan Danacı) ve bir MYK üyesinin (Müslüm Koyun) 14 Eylül Perşembe günü İstanbul ve Eskişehir’de duruşmaları olacak. Bu süreçte SGDF’li dostlarımız ile dayanışma içerisinde olacağız ve devrimci tutsakları faşizmin zindanlarından alacağız! Devrimci bilince sahip herkesi bu devrimci dayanışmaya davet ediyoruz.

Bu baskı ve teşhir politikaları çok alenen yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Ancak burjuva seçimlerine odaklanmış olan sol kamuoyu bu politikaları teşhir etmekten ziyade sayfalarını çiçekli böcekli seçim çalışmaları ile süslemeyi tercih etmişti. Burjuva düzeninin dinamiklerine hapsolmak ve iki burjuva klikten birinin desteklenilmesinin ilkeleştirilmesi, solu mücadeleden koparmakta ve olası bir faşist atakta dayanışmanın oluşamamasına vesile olmaktadır. Bu bağlamda, devlet önünde solu savunmasız bırakacak, mücadeleci tavrından koparacak reformist akımları teşhir etmek de hayati önem taşıyor.

Unutulmamalı ki SGDF’ye yapılan bu faşist ataklar direkt olarak işçi sınıfına ve Kürdistan halkına da yapılmıştır. Dayanışmanın sesini yükseltmemek işçi sınıfına ve Kürdistan halkına sırt çevirmek olur. Faşist politikaların son bulması ve işçi sınıfı ve ezilen halkların sahipsiz olmadığını göstermek adına devrimci bir dayanışma örgütlemek şarttır.