Yazar: Admin 3

Kimin 19 Mayıs’ı ?

TC 19 Mayıs’ı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlamaktadır. 19 Mayıs milli bayram ilan edildiğinden beri, Mustafa Kemal önderliğinde gerçekleşen Türk mili kurtuluşunun miladı olarak da kabul edilmektedir. Her 19 Mayıs’ta tüm düzen cephesi ve düzen muhalefeti kendince ulusal kahramanlık destanları üretme yarışına girerek milli bayramını kutlamaktadır. Bu bayram ilk olarak Beşiktaş spor kulübünün girişimiyle 1935 yılında kutlanıldı. Yine Beşiktaş kulübü 19 Mayıs’ın resmi bayram olması için hükümete talepte bulunur. Beşiktaş’ın bu talebi bir yasa teklifi olarak sunulur, Mustafa Kemal’in onayıyla kanun hâline gelir. 1938 yılı itibarıyla 19 Mayıslar mili bayram olarak günümüze kadar kutlanmaya devam edilir....

Devamını Oku

Ya Sosyalizm Ya Barbarlık

Rus Emperyalizmi Ukranya’dan Defol ! Ukrayna’da 24 şubat tarihinden beri harp vardır ve bu, milyonlarca mültecinin kaçmasıyla sivil ve asker, on binlerce ölüm ve yaralanmaya yol açmıştır. Bu harp, dünyanın tüm proletaryalarına emperyalizm safhasına ulaşmış kapitalizmin en kuvvetli devletler arasında dünyanın tekrar tekrar paylaşılmasının kaçınılmaz bir şekilde harplere ve yok oluşlara yol açtığını hatırlatmıştır. Ukrayna, batılı emperyalizmler ile Rus emperyalizmi arasında bir çekişme sebebidir. 2014 senesinde Ukrayna, Rusya ile önceki ilişkilerinin zararına Avrupa Birliği ve NATO’ya katılmak istemiştir. Fakat Rus emperyalizmi, Kırım’ın ilhakı ve Donbas bölgesinin bir kısmının kontrolü ile bu vaziyetin kendisi için kabul edilemez olduğunu göstermişti. Rus devleti için, Amerikan devletinin serpilmekte olan Çin kapitalizmine karşı mücadeleye verdiği öncelik, Avrupa ve Batı Asya devletlerinden kısmi geri çekilişi ve Afganistan’dan düzensiz çıkması batılı emperyalizmlerin ekonomik ve askeri boyunduruğunu gevşetme fırsatı vermiştir. Bu emperyalizmler askeri müdahalede bulunmayacaklarını açıkladıklarından dolayı, Putin birliklerine Ukrayna’yı tamamen ilhak etmek veya kendi emrinde kukla bir hükumet işbaşına getirmek maksadıyla saldırı emri vermiştir. Ukrayna bir millet değil, Lenin ile Bolşeviklerin bir icadıdır. Stalin bu “çılgın icada” bir çare bulmaya çalışmıştır fakat bunu başaramamıştır. Vladimir Putin, 21 şubat Enternasyonalist komünistler, Lenin ve Troçki’nin daima müdafaa ettikleri gibi kararlı bir şekilde emperyalist bir kuvvetin saldırısına karşı ezilen ülkenin yanında yer alırlar. Rusya üzerinde NATO baskısının askeri üslerinin gelişmesiyle artması tartışma götürmez bir mevzudur, fakat emperyalistler arası rekabet hiçbir şekilde Ukrayna’nın var oluşunun bile sorgulanmasını haklı çıkaramaz. Ukrayna...

Devamını Oku

Gezi İsyanı Haklı ve Meşrudur !Yargılanacak Olan Çürümüş Cesete Dönmüş Olan Erdoğan Rejimi ve Onun Temsil Ettigi Sermaye Sınıfıdır!

Erdoğan iktidarı tarihi boyunca en fazla ecel terleri döktüğü, iktidardan düşmeye yaklaştığı dönem Gezi isyanının yaşandığı zaman dilimidir. Erdoğan iktidarının otoriter, despotik politikalarına karşı Türkiye’nin dört bir yanında milyonlar halinde kitleler ayaklandı. Gezi isyanı; emekçilerin, gençlerin, kadınların, LGBTİ+ların, kürtlerin, çevre ve yaşam savunucularının kolektif itirazı ve özgürlük isyanıdır. Erdoğan için bu isyan fobiye dönmüştür. Sürekli olarak Gezi isyanını itibarsızlaştırmaya çalıştı, oluşabilecek bir kitlesel seferberlik karşısında devlet terörü uygulayacagının tehtidini canlı tutmakta, kendisine yönelen en ufak bir protestoyu dahi en sert biçimde bastırmaktadır. Erdoğan Gezi isyanından korkmakta haklıdır. Çünkü ekonomik ve siyasal kriz bataklığına saplanmış vaziyettedir. İnşa ettiği Başkanlık rejimi...

Devamını Oku

Ermeni Soykırımıyla Hesaplaşmak Neden Önemlidir?

Yaşadığımız coğrafyaya dair bir hikaye anlatacaksak eğer 1915’ten başlarız. 24 Nisan 1915’te başlayan süreç 20. Yüzyılın ilk soykırımı olmakla birlikte, Türk sermaye devletinin temelleri de buraya dayanmaktadır. Takvimler 24 Nisan 1915’i gösterdiğinde, Anadolunun en kadim halklarından Ermenilerin kendi öz yurtlarından kazınma süreci başladı. Çıkartılan tehcir yasasıyla tutuklamalar, idamlar, katliamlar, ölüm yolculuğu anlamına gelen tehcir uygulamaları hayata geçiyor, bu coğrafyanın en eski halklarından olan Ermeniler için akıbetlerinden bir daha haber alınamayacak bir süreç başlamaktaydı. Peki ne olmuştu da böyle bir süreç yaşanmıştı? Halklar hapishanesine dönüşmüş olan, çöküşe geçen Osmanlı despotizmi kurtuluşu ulus-devletler şeklinde örgütlenen kapitalist devleti oluşturmakta görmüştü. İttihatçı çeteler...

Devamını Oku

Büyük Britanya İtfaiyeciler Birliğinin Ukranya Hakkındaki Açıklaması

Rusya’nın Ukranya’yı işgaline karşı çıkıyor ve kınıyoruz. Derhal ateşkes ve tüm Rus silahlı kuvvetlerinin Ukranya’dan geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz. Ukranya’daki savaş son derece tehlikeli bir gelişmedir. Diğer ülkeleri daha geniş bir uluslarası çatışmaya sürükleyerek yayılma ve yoğunlaşma riskini taşımaktadır. İşçi sınıfının savaştan kazanacağı hiçbir şey yoktur. Savaşın tüm yıkımını Rusya ve Ukranya işçi sınıfı ödeyecektir. Bu korkunç duruma rağmen, ulusal sınırların ötesinde işçiler arasında birliğin inşasını destekliyoruz. Ukrayna ve Rusya işçilerinin çıkarları ortaktır. Rusya’da polis baskısına rağmen işgali protesto edenlerle dayanışma içerisindeyiz. Rus birlikleri de dahil olmak üzere kitlesel bir savaş karşıtı hareketin inşasını destekliyoruz. Ukranya’da Zelensky rejiminden bağımsız hareket eden, kendi örgütlerini kuran ve bağımsız eylemler yürüten işçileri destekliyoruz. Bu çatışmanın her iki tarafında yer alan, ulusal ve etnik gruplar arası gerilimi daha da artıracak kendi örgütlenmelerini ve faaliyetlerini geliştirmek için savaştan yararlanmaya çalışan her türlü aşırı sağ ve faşist grubu kınıyoruz. Dayanışmamızı en korkunç koşullarda insani yardım sağlayan Ukranya’lı itfaiyecilere ve diğer acil servis çalışanlarına uzatıyoruz. Uygun olduğu durumlarda ilgili birlik lehine olmak üzere, mümkün olan her yerde destek oluşturmaya ve pratik dayanışmayı uygulamaya çalışacağız. Bu savaş aynı zamanda Rusya ile NATO arasında, NATO’nun Orta ve Doğu Avrupa’ya genişlemesine yol açtığı bir hegemonya çatışmasıdır. Bu genişlemeye de NATO güçlerinin bu çatışmaya herhangi bir müdahalesine karşıyız. Ekonomik yaptırımlar emekçi sınıfları orantısız şekilde etkileyeceğini, Batı tarafından saldırgan bir hareket olarak okunabilecek ve bu durum Putin’in daha fazla destekçi kazanabilmesine...

Devamını Oku