Yazar: Admin 3

Çöken Ekonomi ve Devrimci Komünist Görevler Üzerine Tezler (2.Bölüm)

5-) Erdoğan rejimi tel tel dökülmekte, hergeçen gün işleyemez, dikiş tutmaz bir hâle evrilmektedir. Toplumsal rıza üretebilme yetisi buz gibi erimektedir. En hafif muhalefeti dahi kaldıramayacak durumda olmakla birlikte, iktidarını sürdürebilmek için baskı ve devlet terörü dışında alternatifi kalmamıştır. Bu tablo karşısında Erdoğan’a muhalif olan kesimler düzenli olarak sistemin normalleşmesi için Erdoğan’dan kurtulmak gerektiğini, Erdoğan sonrası parlementer demokratik bir sisteme geçilerek burjuva normalleşmenin olabileceği savunulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda seçim itifakları tartışmaları yapılmakta, sosyalist solunda önemli bir gövdesi bu koroya katılmakla birlikte, şimdiden seçim itifakları arayışına girerek, Erdoğan sonrası burjuva normalleşmeye ulaşılabiliceğini savunmakta tüm stratejisini bu kutsal hedefe varma doğrultusunda...

Devamını Oku

Avrupa devletlerinin göçmenlere karşı utanç verici politikasına son

Düşüşteki burjuvazi günah keçileri aramaktadır! 20. asrın sonundaki ekonomik krizler ve emperyalist merkezlerde kitlesel işsizliğin tekrar ortaya çıkması, ecnebileri şu veya bu şekilde günah keçisi olarak, vaziyetin kötüye gitmesinin suçlusu olarak gösteren komplocu, milliyetçi ve ırkçı akımları hatırı sayılır biçimde kuvvetlendirmiştir: “Çin virüsü”, “kozmopolit finans”, “Avrupa”, göçmenler, Müslümanlar…: Burjuvazinin “demokratik” partileri: Amerika Birleşik Devletleri’nde RP, Büyük Britanya’da CP, Almanya’da CDU-CSU, Fransa’da LR, Polonya’da PiS, Macaristan’da, İspanya’da PP, Avusturya’da ÖVP… daha da milliyetçi ve gerici bir hal almışlardır; Ecnebi aleyhtarı burjuva partiler: İspanya’da Vox, İtalya’da Liga, Fransa’da RN, Büyük Britanya’da Reform UK (eski ismiyle UKIP), Avusturya’da FPÖ, Hollanda’da PVV, Almanya’da...

Devamını Oku

Amerikan Emperyalizminin Afgan Proletaryasının Lehine Olmayan Tarihi Mağlubiyeti

Afgan başkan Eşref Gani’nin 2021 senesinin ağustos ayı ortasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçışı ve ağustos ayının sonunda vatandaşlarını Amerika elçiliklerinden ülke dışına aktaran Amerikan helikopterleri, 2014 senesinden beri işbaşında olan kukla hükumetin çöküşü ile en başta Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere batılı emperyalist kuvvetlerin başarısızlıklarının simgeleridir. 1975 Vietnam’ı ile fark, milli hareketin sermayeyi kamulaştırmaya ve ekonomileri kollektivize ve planlı olan SSCB ile Çin’e dayanan bir parti tarafından başının çekilmiş olmasıdır. Vietnam “komünist” partisi ile FNL, bölünmüş ve işgal altında olan ülkenin işçi sınıfını, fakir köylülerini ve aydınların bir kısmını saflarına katmayı başarabilmekle kalmamış,...

Devamını Oku

Sosyalist Kadın Kolektifi Kuruldu!

Kadın hareketi, her geçen gün evrensel çapta gücünü artırmaya ve mücadeleyi yükseltmeye devam ediyor. Hayatın her alanında emek sömürüsüyle, tacizle, tecavüzle, şiddetle ve cinsiyetçilikle mücadele eden kadınlar, isyanı büyütüyor. Patriyarkal Kapitalist sistemin oluşturduğu erkek egemen kültürün yarattığı eşitsizliklerin sonucunda, kadınların ve LGBTİ+’ların mücadelesi, öfkesi, isyanı, bir söylem olmaktan çıkıyor, sokağa, eyleme geçiyor. Her geçen gün daha fazla toplumsallaşan kadın mücadelesi, Türkiye’den Kürdistan’a, dünyanın her yerinde direnen kadınları enternasyonal mücadele ruhuyla bir araya getiriyor. Kadın hareketi bu mücadele ruhunun yansımalarını her yıl yapılan kitlesel eylemlere ortaya koyuyor. Bugün patriyarkal kapitalizmin toplumsal cinsiyet bağlamında var olan eşitsizlikler karşısındaki “zaten eşit” ezberinin...

Devamını Oku

Almanya’daki Devlet Casusluğu Mağdurlarıyla Dayanışma!

18 kasım tarihinde, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (SGP) Federal Almanya Cumhuriyeti’ne karşı davası Berlin idari mahkemesinde başlayacaktır. Parti, gizli servisler tarafından gözetimine ve Anayasa’yı müdafaa raporunda “sol aşırılık” bölümüne eklenmesine karşı kendini savunacaktır. Temel yasa (Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası) savunma raporunda teşkilat ve yayınların isimlerinin yayınlanması, bahsi geçen kişileri desteklememe veya onlarla ortak inisiyatiflerde yer almama davetiyle eş anlamlı olmaktadır. SGP durumunda, aynı zamanda faaliyetlerinin tamamen yasal olduğunun beyan edilmesi bilhassa çelişkilidir. Dolayısıyla bu bir korkutma girişimidir. SGP, Marks ve Marksizm’e pozitif bir biçimde atıf yaptığından dolayı “aşırı sol” olarak Alman gizli servislerinin hedefi haline gelen teşkilatlardan, inisiyatiflerden, hatta mecmualardan...

Devamını Oku