Yazar: Garbis Reçber

Küresel Gıda Krizi Hiper Enflasyon ve Türkiye

*) Birleşik küresel krizler içerisinde boğulan düşüşteki kapitalizm, her adımında insanlığı ve tüm canlı türlerini telafisi mümkün olmayan yeni krizlere sokmakta, sistematik olarak kendisine yeni yıkım alanları açmaktadır. Gezegenimizde yaşayan insanların ve tüm canlı türlerinin yaşamsal ihtiyaçlarını derinden etkileyecek, tüm burjuva devletlerin kabul ettiği alarma geçtiği yeni bir kriz ve yeni bir kapitalist yıkım alanıyla karşı karşıyayız. Kapitalizmin insanlığın önüne çıkardığı yeni krizin adı: Dünya Gıda Krizidir. Kuraklık, kitlesel açlık, salgın, yalnızca tarih kitaplarının tozlu raflarında kalmış eski yüzyıllardaki bir olgu değil, tam aksine bu yüzyılın bu günün küresel sorunu olarak en can alıcı şekilde kendisini var etmektedir. Açlık,...

Devamını Oku

Tırmanan Devlet Terörü ve Düşündürdükleri

Erdoğan diktatörlüğü ekonomik kriz derinleştikçe, açlık, yoksulluk, hayat pahalılığı, sefalet, işsizlik artıkça tel tel dökülmekte işleyemez duruma gelmektedir. Toplumsal rıza üretme yetisini kaybettikçe iktidarını sürdürebilmek için sistematik olarak iki şeye başvurmaktadır. Olabildiğince milliyetçi, şovenist bir hava estirerek tüm toplumsal muhalefeti kriminalize ederek korku imparatorluğu inşa etmek ve bunun üzerinden eriyen tabanını konsolide etme diri tutma çabası içerisine girmek. Kendisine karşı oluşan en küçük muhalefet hareketini dahi devlet terörüyle bastırmak. Bu Erdoğan rejimi için bir tercih değil zorunluluk hâline gelmiştir. Zorunluluk hâline gelmiştir; çünkü içinde bulunduğu krizden, çürüme ve düşüşten çıkabilme yetisine sahip değildir. İçinde bulunduğu krizden çıkabilmek için ne...

Devamını Oku

Göçmen Düşmanlığı Tırmanan Şovenizm Üzerine Militan Notlar

1-) Küresel kapitalizm tarihinin en büyük birleşik krizlerinden birisini yaşamaktadır. Kapitalizm bu krizden çıkmak için yürüttüğü her faaliyet mevcut krizi derinleştirmekle birlikte, yeni krizlerin doğmasına sebep olmakta, koşar adımlarla insanlığı ve tüm canlı türlerini barbarlık içinde yok oluşa sürüklemektedir. Küresel düzeyde girmiş olduğu iktisadi kriz daha da derinleşmekte, küresel düzeyde ekonomik daralmalar, işsizlik, rekor enflasyon oranları beraberinde gelmektedir. Covid-19 ile içine girdiği küresel sağlık krizi her ne kadar kontrol altına alınmış gibi görünse de, devam etmekte yeni varyantlar ve salgınlar kendisini göstermektedir. Küresel düzeyde yaşanan ekolojik yıkım gezegenimiz için alarm zillerinin yüksek sesle çalmasına neden olmakta, bunun sonucu olarak...

Devamını Oku

Proleter Fırtına ve Devrimci Komünist Strateji 1.Bölüm

Giriş Covid-19 sağlık kriziyle birlikte mevcut küresel kapitalist kriz boyut atlayarak birleşik bir krize evrilmiştir. Bu krizle birlikte 70’li yıllardan beri devam eden neo-liberal politikalar iflas etmekle birlikte küresel düzeyde kapitalizm tel tel dökülme süreci içerisindedir. Küresel kapitalizmin bu birleşik krizi tüm dünya emekçilerini ve ezilenlerininde dayanılmaz yıkımlar yaşatmaktadır. Covid-19 sağlık kriziyle harlanan küresel kapitalist kriz yüzünden on milyonlarca emekçi hayatını kaybetmiştir. İşsizlik, gelir kayıpları, yoksulluk, açlık, enflasyon, hayat pahalılığı virüsten daha hızlı şekilde yayılmaktadır. Küresel sağlık ve ekonomik krize paralel olarak gezegenimiz için alarm zilleri çalan, telafisi mümkün olmayan ekolojik kriz de tüm yakıcılığıyla boy vermektedir. Devletler küresel...

Devamını Oku

Ekonomik Kriz ve Devrimci Komünist Görevler 3.Bölüm

11-) İçinden geçmekte olduğumuz küresel birleşik kapitalist kriz tüm eşitsizliklerini derinleştirmektedir. Hâli hazırda varolan toplumsal cinsiyet eşitsizlikleride harlanmaktadır. Normal zamanlarda bir çok hakkına erişemeyen, kapitalist sömürü piramidinin en altında yer alan kadınlar savunmasız hâle getirilmektedir. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte kayıt dışı, güvencesiz, denetimsiz çalışma biçimleride büyümektedir. Bu alanlarıda kadınlar doldurmaktadır. DİSK’in raporuna göre; genel kayıt dışı çalışma %32,5 iken kadınlarda bu oran %41’dir. Özellikle pandemiyle birlikte harlanan kapitalist krizde yaşanan gelir kayıplarında, işsizlik oranlarında yine kadınlar ilk sırada yer almaktadır. Gıdalara ve bakım emeğine gelen rekor zamlarla birlikte, kadının ev içinde görünmeyen emeğide artmaktadır. Gelen ateş pahası zamlar zorunlu...

Devamını Oku