Yazar: Selim Galip

1 Mayıs Yasaklanamaz!

1800’lü yılların başından itibaren burjuvazi ile işçi sınıfı arasında Avrupa ve dünyanın her yerinde çetin bir sınıf savaşı başladı. Yoğun katılımlı kitlesel grevler karşısında burjuvazi zor yoluyla işçi sınıfını ve taleplerini bastırmaya çalıştı. İnsanlık dışı koşulların, çocuk işçiliğinin, uzun çalışma saatlerinin alıp başını gittiği bu sömürü düzenine karşı ayaklanan kitleler polis terörüne maruz kalıyordu. 1886 yılında adına Haymarket olayı denilen, ABD’de düzenlenen bir genel grev sonrası polisin açtığı ateş sonucu onlarca işçi yaralanmış, bazıları hayatını kaybetmiş, işçi liderleri tutuklanmış ve katledilmiştir. Bunun üzerine 1889 yılında 1 Mayıs, ikinci enternasyonel tarafından işçilerin birlik ve mücadele günü olarak belirlenmiştir. O günden...

Devamını Oku

Peru Tarım İşçilerinin Mücadelesi ve Düşündürdükleri

Tarıma dayalı bir Latin Amerika ülkesi olan Peru’da tarım işçilerinin mücadelesi, çiçeği burnunda Francisco Sagasti hükümetine zor anlar yaşattı. Yeni hükümetin ilk icraatlarından biri tarım reformu yasası oldu. Bu yasaya göre tarımsal ihracat şirketlerinde çalışan işçilerin günlük ücretinin 13 dolar olmasını karalaştırıldı. Tarım işçilerinin talebi ise günlük ücretin 18 dolar olması yönündeydi. Tarım işçileri bu talebin gerçekleşmesi için kitlesel eylemliliklere başladılar. İşçiler mücadeleye başlayınca ilk karşılarına dikilen Peru burjuva devletinin polis kuvvetleri oldu. Polisin tüm baskılarına rağmen işçiler mücadelelerinde kararlılık göstererek, eylemlerini radikal bir boyuta taşıdılar. Başkent Lima’nın yaklaşık 500 kilometre kuzeyinde ki Pan-Amerikan otoyolunu kapatarak günlerce barikat başında...

Devamını Oku

Hindistan Grevi Üzerine Sesli Düşünceler

Giriş 1,3 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi, küresel kapitalizmin atölye merkezlerinden olan Hindistan’da 250 milyon işçi greve çıktı. Bu grev dünya sınıf mücadeleleri tarihinin en kitlesel grevi olma özelliğini taşımaktadır. Greve çıkan işçi sayısı dünya nüfusunun %3’üne, Hindistan nüfusunun ise %20’sine tekabül etmektedir. Kaba bir hesapla şunu diyebiliriz ki, Hindistan’da her 5 kişiden 1’i greve iştirak etti. SSCB’nin kapitalizme entegre olmasıyla birlikte tüm burjuva ideologları ” Elveda Proletarya” naraları attı. Artık sınıf savaşların bittiği, tarihin sonuna geldiğini kapitalizmin insanlığın göreceği son medeniyet olduğunun propagandası yapıldı. Bu ideolojik saldırılardan sosyalist solun önemli bir kısmı etkilendi. Resmi Stalinci Komünist...

Devamını Oku

Zorunlu Seçmeli Din Dersi Kaldırılsın !!

Zamanımız burjuva eğitim sisteminde burjuva devleti zorla bize kendi ideolojisinin propagandasını dikte etmekten hiç geri durmadı. Tarihte eğitim ve bilim, düzenin kalıbına göre şekillenmiştir ve bu nedenle kapitalizm özü gereği emekçi kitlelerin çocuklarına dogmatik ve manipüle edici fikirleri dikta etmiştir.Bunlarla da yetinmeyip kişinin özel alanına girip din konusunda çocuklara,gençlere zorla kendi zihniyetinin propagandasını yapmıştır. İnsanın hayatı boyunca edineceği tecrübeler ve yaşadığı olaylara nazaran şekillendireceği dini görüşlerini haftada 2 ders (bazen de zorunlu seçmeli derslerle daha fazla ) sürekli olarak bir dini yücelten diğerlerini kötüleyen bir zaman süreci kişinin kendi fikirlerinin ne kadar önemi olduğunu sorgulatıyor bizlere.Öyle ki bu ders...

Devamını Oku

Yasaklanan Cam Grevi ve Düşündürdükleri

Şişecam Kimyasallar grubuna bağlı Soda Sanayi AŞ’nin Mersin fabrikasında uzun süren Toplu İş Sözleşmesi sürecinden sonra uzlaşma sağlanamamıştır. Bunun sonucu olarak, işçiler taleplerini almak için anayasal hakkı olan grev kararını aldılar. Şisecam Soda Sanayi’nde yetkili olan sendika Petrol-İş tarafından 14 Eylül’de grev kararı alınarak fabrikaya asıldı. Alınan karara göre 9 Ekim’de greve çıkılacaktı. Grev günü geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede grev yasağı kararı yayınlandı. Resmi Gazetede yayınlanan kararda şu ifadeler vardı: ” Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı mevkiinde yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana İli, Seyhan İlçesi,...

Devamını Oku