Jujuy ilinde yoğun bir mücadele süreci yaşanıyor. Morales hükümeti (UCR) tarafından Peronizm ile birlikte kabul edilen anayasal reform, kapitalist krizin itirafıdır. Burjuvazinin siyasi rejimi, işçi sınıfına yönelik saldırıyı derinleştirmek için önlemler alarak hazırlanıyor ve yeniden silahlanıyor. Arjantin ekonomisi, yüzde 100’ün üzerinde yıllık enflasyon, yüzde 40’ın üzerinde kayıt dışı istihdam ve yüzde 60’ın üzerinde yoksulluk ile tam anlamıyla düşüşte, işçiler için hayat günden güne çekilmez hale geliyor.
Sendika bürokrasisinin üzerinde anlaştığı pariteler her zaman temel sepetin değerinin altındadır. İşçileri koruma sözü veren hükümet koalisyonlarına güvenemeyiz. Frente de Todos’un ülke genelinde uyguladığı ayarlama, doların IMF’ye olan borcu ödemeye yetmediği ölçüde ve ulusal burjuvazinin yıkıntıları arasından yol alan durgunluktan önce derinleştirildi. Radikallerin ve Peronistlerin emperyalist sadakati, yaşamları ve çevreyi yok eden gaz, lityum ve petrol dağıtımında açıkça görülüyor. Bu unsurlar ülke genelinde yaşanan bir mücadele sürecinin tetikleyicilerini oluşturmaktadır. Doktorlar, okul ve üniversite öğretmenleri, lastik işçileri, petrol, metal ve gıda işçileri tarafından yapılan grevler, CGT ve CTA sendika bürokrasisi tarafından pasifize edilmeye çalışılmasına rağmen mücadeleye devam ediyor.
Bonapartizmin Yıkımı

Çürüyen Bonapartist rejim, yaşadığımız ekonomik ve siyasi krizin bir ifadesi olarak, işçi ve halk isyanını bastırmak için demokratik özgürlüklere karşı çıkarak Devletin baskıcı özelliklerini derinleştirmeye yöneliyor. Bu bir burjuva gerekliliğidir: Burjuva partilerinin farklı adayları arasındaki şiddetli iç çekişmeler kadar, iktidar yanlısı ve muhalefet cepheleri arasındaki şiddetli iç çekişmeler de bir kenara bırakılır; işçi sınıfını düzene sokan, disipline eden ve sağın tüm hat boyunca zaferini garanti eden bir siyasi çözüm sunmaları gerekiyor.

22 Mayıs’ta vali tarafından desteklenen Konvansiyon Jujuy’da başladı ve 19 Haziran’da Peronizm’in oybirliğiyle desteğiyle eyalet anayasasında reform yapmayı başardı. Böylece 2 yılda bir parlamentonun kısmen yenilenmesi seçimlerini ortadan kaldırmayı başardılar; ve yasama organında uyum planına engel olmayacak şekilde oy oranına bakılmaksızın seçimi kazanan kuvvete otomatik çoğunluk verilmesi sağlanmaktadır. Baskı açısından, sokak ve yol ablukalarını yasa dışı olarak belirlediler ve ihlal yasasını yasaya dönüştürdüler: sokaklarda gösteri yapan herkes para cezasına çarptırılabilir, tutuklanabilir ve hapsedilebilir. Böylece Devlete, lityumun ayarlanmasına ve sömürülmesine karşı mücadeleleri bastırmak için daha fazla araç sağlanır. Bu, eyalet genelinde bir grev, protesto ve grev dalgasını serbest bıraktı. Vahşice bastırıldılar. Bir belediye çalışanı piyade kurşunu sonucu bir gözünü kaybetti ve çok sayıda meslektaşımız tutuklandı, bazıları polis tarafından evlerinden kaçırıldı ve daha sonra karakolda işkence gördü.
Baskının ardından Morales, Larreta başkanlığındaki formülde “Değişim için Birlikte” başkan yardımcılığına aday olarak onaylandı. Her ikisi de Ekim seçimlerinden sonra Arjantin için istedikleri modelin bu olduğunu söyleyerek övündüler. Bu arada, bu maceranın vazgeçilmez bir ortağı olan Peronizm, kendisini ayırma niyetinde ve Morales’in baskısını eleştiriyor, ancak Together for Change programının büyük bir bölümünü paylaşıyor: baskı, pariteler enflasyonun altında, emek reformu, sağlık ve eğitimde uyum, sefil emeklilikler, patronlara muafiyetler ve sübvansiyonlar. Laplace (Arjantin Maden İşçileri Derneği lideri) gibi bazı sendika bürokratları ve Grabois gibi Kirchneristler, Larreta’dan sadece Arjantin Devleti’nin lityum telif haklarının yüzde kaçını elinde tutması gerektiğini tartışmaları bakımından farklıdır.
30 Haziran Cuma günü Humauaca’da bir baskı daha yaşandı ve 56 protestocu hakkında tutuklama emri çıkarıldı. İşçilerin yürüyüşler, protestolar, grevler ve gözcülüklerle yürüttüğü mücadele sonucunda tutuklananların tamamı serbest bırakıldı.
Devrimci Bir Çıkış Yolu İçin

Yerli halklar, maden işçileri ve şeker fabrikaları (Ledesma), kendi kendilerini çağıran öğretmenler, sokaklarda ve işyerlerinde savaşmak için dışarı çıktılar. Baskı, hem Jujuy’un diğer şehirlerinde hem de diğer vilayetlerde dayanışma uyandırdı. Komünistler olarak pasifist değiliz, hiçbir toplumsal barış çağrısına boyun eğmeyeceğiz, parlamentodan, seçimlerden beklenti içine girmeyeceğiz. Doğrudan eylem yöntemleriyle, meclisler aracılığıyla örgütlenerek, sanayilerde fabrika komiteleri ve devlet işçilerinin temel komiteleri oluşturarak işçi mücadelesine sahip çıkıyoruz. Bürokrasiyi devirmeli ve sendikalarımızı geri almalıyız. Sınıfımızın zaferi için, geçmişin deneyimlerinden öğrenmenin, Cordobazo, Rosariazo, Tucumanazo vb. işçi ayaklanmalarının bize miras bıraktığı yolu sürdürmenin elzem olduğunu düşünüyoruz: özsavunmayı örgütleyin. yaklaşan çatışmalar için, baskıcı devleti yenmek ve genel grevi dayatarak burjuvaziyi bir bütün olarak vurmak biz komünist devrimcilerin aslı görevidir. Kapitalist barbarlığa karşı savaşıyor, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin hüküm sürdüğü yeni bir dünyanın hayalini kuruyoruz. Bu nedenle, uluslararası düzeyde Sürekli Devrim Kolektifinin bir parçasıyız. Bu sistemi kökünden değiştirmek isteyen tüm işçileri ve militanları, sınıfımızın zaferinin tek olası garantisi olan ihtiyacımız olan devrimci partiyi örgütlenmeye geliştirmeye, her türlü sömürü ve baskıya son vermeye çağırıyoruz.
– Fabrikalarda, mahallelerde ve üniversitelerde öz savunmaya hazırlayalım!
-Jujuy’un yeni anayasasına karşı tüm sendikaların, yerli halkların, kadınların ve öğrencilerin örgütlerinin ve işçi partilerinin birleşik cephesi!
-Devlet binalarının grevi ve işgali: reform düşene kadar hiçbir şeyin çalışmasına izin vermeyin!
-İşten çıkarmalara, uzaklaştırmalara, güvencesizliğe ve enflasyona karşı, ücretlerde oynak merdiven sistemine gidelim!
-IMF’ye hayır, düzenlemeye hayır, baskı yeter!
-Ülke genelinde işyerlerinde mitingler düzenleyelim: her fabrikada grev ve seferberlik için!
-Kendimizi tabandan örgütleyerek, CGT ve CTA’ya tüm patronların partilerinden bir kopuş ve ülke çapında bir grev dayatalım!

-Genel grev için! İşçi sınıfının zaferi için! İşçi ve köylü hükümeti, Latin Amerika Sosyalist Federasyonu!
08/01/2023

Kızıl Ekim – Sürekli Devrim Kolektifinin Arjantin’deki Çekirdeği
(Arjantin, Avusturya, İspanyol Devleti, Fransa, Türkiye)