Erkek devlet, kadınlar üzerindeki en az medeniyet kadar eski olan terörizmine durmak bilmeden devam ediyor. Bugün, 25 Kasım’da yine terörünü devam ettirmiş olan erkek devlet eylemci kadınlara ters kelepçeler ve işkenceler ile müdahale ediyor. Kadınların kurtuluşu adına bugün öğrendiğimiz bir şey varsa o da yeniden öğrenmiş olduğumuz devlet terörüne karşı savunma mekanizmalarıdır.

Yoldaşlarımıza yapılan işkenceler fayda etmeyecek. Erkek devletin polisi yoldaşlarımızı zorla araçlara bindirip darp etmiş bulunmaktadır.

Burjuvazinin beyefendileri kendi sermaye düzenlerini kurmak adına tarihte kadının devrimci gücünden faydalanmıştır. Bir devrimin kaderi, kadının katılımına göre belirlenebilir ve bu yüzden Burjuvazi iktidarı elde ettikten sonra kadının devrimci gücünden kurtulmaya çalışmıştır ve çalışmaktadır. Fakat bizim bu güçten vazgeçme gibi bir düşüncemiz yoktur. Her bir toplumsal krizde kapitalizmin darağacı daha çok hazırlanacaktır.

Bugün erkek devletin mağduru durumunda bulunan tüm yoldaşlarımıza sözümüz erkek devletin ilgasıdır. Yeni bir sosyalist devrim dalgası geleceğinin işaretini İran’da vermiştir ve yakında tüm dünyayı saracaktır. Ve efendilere diyeceğimiz şey geçmişte olduğu gibi bugün de şudur: İktidarınızı korumak adına kadının devrimci gücünden vazgeçmek için sürdürdüğünüz kutsal aile er ya da geç başınıza çalınacak ve paramparça edilecektir. Kadınlar, LGBTİ+lar, İşçiler iktidarınızı yıkacak ve çöküşe götürdüğünüz dünyanın küllerinden yeni bir dünyayı kuracaktır.

Mücadelemiz Kadınlığın ve İnsanlığın Mücadelesidir!
Kadının Kurtuluşu Engellenemez!
Kadın, Yaşam, Özgürlük!
Hiçbir Şeyi Olanlar Her Şeyin Sahibi olacak!
Ya Sürekli Devrim Ya Sürekli Yıkım!