Ne zaman solcular devleti hedef alan sözler söylese bunu duyan sosyal ya da normal şovenler katil olan devlet değil hükumettir der. Peki bu argüman geçerli midir? Cevabını peşin peşin verelim ki hayır.Bunun için devletin kısa bir tanımını yapmak gerekir
Devlet Marxisme göre ilk önce toplumun bağrından doğan ama sonrasında kendisini onun üstüne koyan güçtür.Burjuva devlet bu gücü bazen ezilen sınıfların daha çok ezilmesini,sömürülmesini yasallaştırmak ve onların buna ses çıkarmamak için;gerek ezilen ulusların asimilasyonu ve katli için kullanır. Bunlara kurum olarak karar veren devlettir.Mesela ortada bir katliam varsa bunu gerçekleştiren askeriyle,polisiyle,istihbaratıyla,yargısıyla,valiliğiyle diğer bir çok kurumuyla devlettir,devlet kurumlarıdır.Diyeceksiniz ki buna karar veren onları harekete geçiren mevcut hükumettir.Bu durumda da yapan yine devlettir.Bir zümre bir partinin milyonları katlettiği bir sistem varsa o sistem bozuktur zaten.Bu durumda ortada parti devlet vardır.Partinin her istediği oluyordur ve bu parti devleti yönetiyordur.Ama bunu yapan yine parti değil devlettir.Çünkü bu insanlar yaptıklarını devlet kurumu aracılığıyla yapar.Şöyle düşünelim Osmanlı bir yeri işgal etti.İşgalci olan padişahtır devlet değildir denir mi hiç? Kararı padişah vermiş olabilir ama bunu devlet yapmıştır.Padişah çarşıda gezerken birini öldürdüğünde bunu yapan kişi padişah olur.Ama padişah ordusuyla, kadısıyla vb bir katliam istediyse bunu kurum olarak devlet yapar.Mesela parti devlet olmayan bir yerde de devlet kurumlarının gerçekleştirdiği işi devlet yapmış olur.O yerde parti her istediğini yapamaz.Ortada bir katliam işgal olursa devlet elinden çıkmış olur.Burada da AKP toplanıp sokakta insan öldürse bunu parti yaptı hükumet yaptı deriz.Fakat bir katliam,işgal,yasa asker polis istihbarat,yargı,yasama vb. kurumlar tarafından yapıldığında buna devlet tarafından yapılmış katliam denir.
Komik olan taraf şudur ki bu sosyal şoven ya da direkt şoven akp karşıtı arkadaşlar Tc tarihindeki katliamların hepsinin AKP tarafından yapıldığını sanıyorlar.Tc tarihi katliamlar tarihidir.Atatürk,İnönü zamanındaki katliamlar Akp nin yaptığı katliamlardan daha da fazladır.Bir kere burjuva devletleri işçilere ezilen uluslara katliam yapmaya en müsait devlet biçimidir. Zilan, Dersim, Hamidiye, Muğlalı, Madımak, Maraş ve daha bir çok katliamın hepsi Akp zamanı mı yapıldı sanki?Bir burjuva devleti ezilen kesimler kendi kazanımlarını elde etmedikçe o kesimlere her türlü şiddeti katliamı sömürüyü uygular.Burjuva devlet sınıfsal olarak sömürü üzerine kuruludur.Ezen sınıfın elindedir.O devletin bürokrasisini,burjuvazisini hangi ulus oluşturuyorsa o devlet ezilen ulusları ezer,asimile eder,süründürür,en kötü işlerde düşük işlerle çalışmaya iter.
Geçtiğimiz günlerde İşid ve Devlet in el birliğiyle yaptığı 10 ekim Ankara gar katliamının yıl dönümüydü.Ankara’da eylem yapan dostlar faşist devlet hesap verecek diye slogan attığında bunu duyan şovenler,sosyal şovenler devlet değil hükumet faşist demişti.Dostlarımız Ankara’da eylem yaparken karşılarında devletin kolluk güçleri polis vardı ve devlet güçleri orada bir sürü dostumuzu göz altına aldı.Göz altına alan akp il teşkilatı değildi! Göz altına alanlar devletin kolluk gücü,devletin kurumu olan polisti.10 ekim Ankara katliamını İşidle beraber yapan da akp değil kurum olarak devlettir. Mesela patlama anında orada olmayan,patlama sonrasında da olay yerine gelip havaya ateş açan,kaçışanlara biber gazı sıkan,ambulansların gelişine izin vermeyen kurumunda devlet kurumu olan polis,yani devlet olması gibi.Mesela patlamadan haberimiz vardı ama eylem olmadan tutuklama yapamazdık diyen MİT’in de devlet kurumu olması gibi.