Hakiki, Eksizsiz ve Kapsamlı Bir Laiklik İçin!
Conflans-Sainte-Honorine vilayetinde Bois-d’Aulne ortaokulunda tarih ve coğrafya öğretmeni olan Samuel Paty, öğrencilerine Muhammed’in Charlie Hebdo mecmuasında yayınlanmış olan karikatürleriyle ifade hürriyeti üzerine düşünmeyi önerdiği için 18 yaşındaki bir geç adam tarafından canice öldürülmüştür. Bu vahşi cinayeti kınıyor ve Samuel Paty’nin tüm akrabaları ile iş arkadaşları, tüm kamu öğretim emekçileriyle tam dayanışmamızı ifade ediyoruz. Gericilik, eğitime, bilgiye, ifade hürriyetine, sanata saldırmaktadır. Dini fanatizm, ordunun genel kurmayına değil, bir öğretmene saldırmıştır, tıpkı daha evvel Fransa’da metro kullanıcılarına, karikatüristlere, okuldaki veya alışverişteki Musevilere, bir konser salonunda, stadyumda, kahvehanede ya da havai fişek gösterisinde eğlenen emekçilere saldırdığı gibi…

Hiyerarşisi Samuel Paty’nin maruz kaldığı gözdağlarından haberdarken, iş arkadaşımız tehditkar telefon aramalarına maruz kalmışken koruması için hiçbir tedbir alınmamıştır. Ahlak ve yurttaşlık eğitimi derslerinde burjuva cumhuriyeti olumlu olarak göstermeye iten gerici programlar tarafından zaten kısıtlanmış olan öğretmenler, eğitimsel ve ifade hürriyetlerini tüm toplumda her türlü gerici ve bağnazların baskılarına rağmen korumaya çalışmaktadırlar.

Okullarda devlet ve ruhbanların tüm nüfuzunu aynı şekilde yasaklamak gerekir. (Karl Marks, 1875)

Macron-Castex-Darmanin hükumeti statülerini yok etmeye çalıştığı eğitimcilere ve imha etmeye çalıştığı kamu eğitimine destek beyanları yaparak timsah gözyaşları dökmektedir. LR ve RN partileriyle rekabet etmeye çalışan hükumet, bu fırsattan “ayrılıkçılığa” karşı ırkçı söylemiyle Müslümanlar ile teröristler arasındaki benzetmeyi kuvvetlendirmek için ve zaten son derece kısıtlanmış olan iltica hakkını daha da kısıtlamak için istifade etmiştir. Bazıları da [LFI yani asi Fransa lideri Mélenchon] tüm Çeçen mültecilerin şüpheli olduklarını iddia ederek buna yardımcı olmaktadır.

Macron, Papanın verdiği ve 5. Cumhuriyet’in tüm Cumhurbaşkanları tarafından kabul edilen “Latran ruhani lideri” unvanını taşımaktadır. Tüm burjuva partiler, EELV’den [Yeşiller], LREM [iktidardaki parti], LR ve RN’e [milliyetçiler] dek, Alsace ve Moselle vilayetlerinde ruhban sınıfını finanse etmeyi kabul etmektedirler. Tüm burjuva partiler, ayrıca hükumette iken PS [Sosyalist Parti] ile PCF [Fransız Komünist Partisi], tıpkı LFI’nin şefi mesleki eğitim bakanıyken olduğu gibi, “sözleşmeli özel eğitimi”, yani ekseriyetini çocukları bilerek birbirlerinden ayıran gerici bir kurum olan Katolik Kilisesi’nin elinde tuttuğu okulları finanse etmişlerdir. Sarkozy ve birçok belediye kitlesel işsizliğe ve suça mahkum halk mahallelerinde düzeni muhafaza etmek için dinci ve kızlara baskı uygulayan Müslüman Kardeşler’e bel bağlamışlardır.

Fransız devleti, tüm dünyada açık bir şekilde Sünni köktendinciliği yayan ve kulislerde cihatçı şebekeleri destekleyen Pakistan ve Körfez’deki mutlak saltanatlar ile yaptığı ittifaklarla, köktendinciliği yaymaya, kadınların ezilmesine, Yahudi aleyhtarlığına, eşcinsellere yapılan baskıya Şii ile Kürtlere karşı nefrete iştirak etmektedir… Fransız devleti, nüfusun ekseriyetini Müslümanların oluşturduğu ülkelerde bulunduğu yıkıcı askeri müdahaleleriyle (Mali, Libya, Suriye…) cihatçı propagandanın değirmenine su taşımaktadır.

Eğitim emekçileri ve tüm işçi sınıfı, kendilerini İslamcı fanatiklerin faşist saldırı ve tehditlerine karşı müdafaa etmek için Macron, Blanquer [eğitim bakanı] ve Darmanin [içişleri bakanı] ile, burjuva devlet ile, Fransız burjuvazisi ile bir blok oluşturamazlar çünkü bu burjuvazi onları daima kendi hesabına kullanır ve işçi sınıfını ırkçılık ile ecnebi aleyhtarlığıyla böler. Bu şekilde, iddia ettiklerinin aksine baskın sınıfın siyasi ve ideolojik temsilcileri demokrasi ve hürriyeti değil, gericiliği müdafaa etmektedirler!

Bunun tam aksine, tüm işçi teşkilatlarının, sendikaların ve partilerin mesuliyeti şu sloganları öne çıkarmak ve bu yönde tavır almaktır:

Devlet ile dinler tamamen ayrılsın: hiçbir dine hiçbir şekilde hiçbir finansman sağlanmasın, “sözleşmesiz özel eğitim” yasaklansın, “sözleşmeli özel eğitim” ise kamulaştırılsın!

Milli birliğe karşı çıkılsın!
Demokratik hürriyetler hiçbir şekilde kısıtlanamaz!
Müslümanlara dokunulmasın!
Tüm emekçiler ve gençler için dolaşım, öğrenim ve çalışma hürriyeti! Öğretmenlerin eğitim hürriyetine hiçbir sınır getirilemez!
Orta Doğu ile Sahra’ya yapılan siyasi burun sokmalar ve askeri müdahaleler son bulsun!

Gerek Fransız, gerekse ecnebi olsunlar, gerek ateist, gerekse herhangi bir dine inanan olsunlar, emekçilerin birliği bu temelde yapılmalıdır.

19 Ekim 2020

Groupe marxiste internationaliste