23 aralık tarihinde bir katil, Paris kentinin 10. bölgesinde bulunan Fransa Kürt Kültür Merkezi’ne ve Kürt camiasına ait komşu iki dükkana saldırıda bulunmuştur. Ahmet Kaya Kültür Merkezi, Kürdistan İşçi Parti’sinin de (PKK) bileşeni olduğu Fransa Kürt Demokratik Merkezi’ni barındırmaktadır. PKK, Türkiye’de yasaklanmıştır ve Erdoğan’ın ordusu ve polisi militanlarının peşindedir.
Katil, tabancasıyla üç Kürt militanı katletmiştir, ki bunların arasında Kürt kadınların haklarını müdafaa eden hareketlerin üyesi Emine Kara bulunmaktadır, ayrıca üç militanı da yaralamıştır. Emine Kara, 30 sene boyunca hem Türkiye’de, hem de Irak’ta, Suriye’de ve İran’da Kürtlerin hakları için mücadele etmiştir. Bilhassa Kürtlerin Irak’ta İslam Devleti’ne karşı silahlı direnişine iştirak etmişti.
Emine Kara Fransa’da mültecilik müracaatı yapmış bulunmaktaydı, fakat mülteci statüsü Fransız devleti tarafından reddedilmişti. PKK, Avrupa Birliği tarafından terörist bir teşkilat olarak kabul edilmektedir. Fransa’ya sığınmış PKK militanları an itibariyle terörle mücadele savcılığı tarafından soruşturmaya tabi tutulmaktadır. Buna ilaveten, NATO’nun genişlemesini kabul etmek için Erdoğan’ın bunu bir şart olarak koştuğu için İsveç’e sığınmış Kürt militanlar günümüzde sınırdışı edilmek üzeredir.
Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında ayrılmış Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı ve isterse kendi devletini kurma hakkı ile hem emperyalist kuvvetler, hem de Türk, İranlı, Iraklı ve Suriyeli burjuvaziler şiddetle mücadele etmiştir. Günümüzde Kürt halkı, hem Türkiye’de hem de Suriye hududunda Türk ordusu ve polisinin ateşi altındadır. Aynı zamanda İslamcı diktatörlüğe karşı isyanda başı çeken İran Kürtleri, İran rejiminin en şiddetli baskısından mağdur olmaktadırlar.
Çeşitli ırkçı saldırılar ve şiddet sebebiyle kaydı bulunan bu katil, Aralık 2021 tarihinde kılıçla bir mülteci kampına saldırmıştı. Fakat 12 Aralık 2022 tarihinde hapisten adli kontrol şartıyla çıkar çıkmaz tekrar saldırıda bulunmuştur. Kürtlere karşı hem Türk rejimi hem de İran rejiminin son derece sert baskısı göz önünde bulundurulduğunda, Kürt militanlarına karşı istihbarat servislerinin birçok ülkede yaptıkları saldırılar göz önünde bulundurulduğunda, katilin öldürdüğü militanların kim oldukları hatırlandığında, İçişleri Bakanı Darmanin’in iddia ettiği gibi akli dengesi yerinde olmayan bir ırkçının kişisel bir eylemi olduğuna inanmak zordur. Bilinçsiz bir şekilde veya bir emri yerine getirmek için yapılmış olsun, katil Erdoğan rejiminin ve onun Kürtlere karşı baskı siyasetinin oyununa gelmiş olmaktadır. Enternasyonal işçi teşkilatlarının bağımsız bir soruşturma komisyonunun saldırının hakiki sebeplerini keşfetmesi gerekmektedir.

Tüm Kürt militan ve mültecilerini müdafaa etmek için birleşik işçi cephesi!
Sığınma ve ikamet hakkı tanınsın, Fransa ile Avrupa ve tüm dünyada polis soruşturmaları son bulsun!

İşçi teşkilatlarının yöneticileri, Kürtlere karşı Suriye’de askeri müdahaleye karşı, birliklerin geri çekilmeleri için ve mahpusların salıverilmeleri için Türkiye sefaret ve konsoloslukları önünde gösteri çağrısında bulunun ve bunları tertip edin!

Paris kentindeki cinayetlerin sebeplerinin ortaya çıkarılması için Enternasyonal işçi hareketi bağımsız bir soruşturma komisyonu kursun!
İran Kürdistan’ı ve tüm İran’da kitlelere baskıya derhal son verilsin!
İran halklarıyla yaşasın Kürt halkının mücadelesi!
Türkiye, İran, Suriye ve Irak Kürtlerinin birleşik bir Kürt devleti kurma hakkı tanınsın!
24 aralık 2022
Sürekli Devrim Kolektifi’nin Enternasyonal Bürosu