Emperyalist Rusya ordusunun Ukranya’ya saldırısı, yıllardır Avrupa’yı kendi aralarında bölme hedefi peşinde koşan emperyalist güçler ABD ve Rusya arasındaki çatışmanın tırmanmasında tehtid edici bir adımdır. Şu anda Putin’in çabaladığı hegomonyasını genişletme mücadelesi, kısmen işgal altındaki Ukrayna’nın çalışan nüfusu pahasına, altyapısı ve tıbbi tesisleri yok ederek ve roket atışlarıyla yaşam alanlarında yıkımlar gerçekleştirerek yürütüyor. Başta TV olmak üzere diğer tüm medya bize sürekli olarak insanların acılarını hatırlatıyor. Rusya’da bu askeri saldırıya karşı protestolar düzenleniyor, bazıları acımasız polis siddetiyle bastırılıp dağıtılıyor. Çünkü Rus işçileri, Ukranya’daki sınıf kardeşlerine karşı bu savaşta mafyavâri oligarşik yöneticilerine ve onların bencil hedeflerine kanmak istemiyor. Savaş karşıtı harekette gerici güçlerin yaydığı, NATO’nun artık “barışın garantisi” olarak devreye girmesi gerektiği yanılsaması tamamen yanlıştır. Rus emperyalizmini endişelendiren, NATO’nun giderek saldırganlaşan doğuya doğru genişlemesiydi. NATO hiçbir zaman barış aracı değildi, ABD emperyalizmi tarafından Avrupa’daki kapitalist müttefiklerine boyun eğdirmek ve Rusya ile bir yüzleşmeye hazırlanmak için kullanılan bir araçtır. Emperyalist kutuplar arasındaki tahakküm ve yağma savaşlarına son vermenin tek yolu enternasyonalist işçi dayanışmasıdır. Savaş çığırtkanlığı yapan tüm propagandalara karşı yüksek sesle ve net bir şekilde şunu haykırmalıyız: Ukranya, Rusya, ABD ve Avrupa ülkelerinin işçileri kendi aralarında düşman değildirler!
Düşman, büyük şirketlerin ekonomik ve stratejik çıkarlarını savunmak için savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanmasını teşvik eden kendi burjuva devletlerimizdir.
~) Savaş bölgesine asker sevkiyatını ve silah teslimatını önlemek için genel grev!
~) Hudutlar tüm mültecilere açılsın!
~) Mülteci kadın ve çocuklar için mümkün olan en iyi tıbbî ve psikososyal bakım!
~) Asıl düşman kendi ülkemizde!
~) Sefalet ve savaşın tek alternatifi Sosyalist Dünya devrimidir!
Grup Sınıf Mücadelesi
Sürekli Devrim Kolektifi( COREP) Avusturya seksiyonu
26.02.2022