Bağımsızlık mı Sömürgecilik mi?
9 Kasım Azerbaycan Cumhuriyyetinin bayrak günüdür. Azerbaycanın üç renkli bayrağı 9 Kasım 1918’te kabul edildi. Bu gün 2009 yılından itibaren kutlanmakta. Peki bu günün gerçek tarihini biliyormuyuz?
Çoğu kişi Azerbaycanın 1918‐20 yılları arasında bağımsız olduğunu ve Kızıl Ordunun onun bağımsızlığına son verdiğini sanıyor. Gerçekte ise Azerbaycan Osmanlı ve İngiliz işgali altında idi. Azerbaycan emperyalizm tarafından sömürülmekteydi. Azeri halkı çok fakir durumda idi.
1918 yılında ingiliz general Thompson ve Britanya askerleri Azerbaycana geliyor. Emperyalist işgalciler Musavat hükümeti tarafından karşılanıyor. Karşılama töreninde İngiltere, ABD, Fransa, İtalya bayrakları ile beraber burjuva devleti olan Azerbaycanın da bayrağı dalgalanıyordu. General Thompson Osmanlı bayrağına benzeyen kırmızı ay yıldızlı bayrağın indirilmesini emrediyor. “Bağımsız” Azerbaycan Cumhuriyyetinin resmi bayrağı yoktu. İngilizler üç renkli Azerbaycan bayrağını tasarlıyor ve bu resmi bayrak olarak kabul ediliyor. Azerbaycanın o dönemde lideri olan Mehmet Emin Resulzadenin “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.” diye bir sözü vardır. Ancak General Thompson bu bayrağı indirmiştir. Bu arada Mehmet Emin Resulzade İkinci Dünya Savaşı sırasında bağımsızlık için Azerbaycanlıların Almanyanın tarafında savaşması çağrısını yapmıştır. Fakat Hitler Azerbaycanın bağımsızlığını değil işgalini planlamaktaydı.

Azerbaycan bayrağını Britanya işgali döneminde yanlızca parlementonun toplantısı zamanı yükseltmek mümkündü. General Thompson bayrağın yükseltilmeseni yasaklamıştı. Buna verilen cevap Azerbaycandakı Ermenilerin ve Rusların bayrağın yükseltilmesini istemediği ve Thompsonun onların isteği yüzünden bayrağın yükseltilmesini yasakladığıdır. Bu nasıl bağımsızlıktır? Azerbaycanın bağımsız olmadığıyla ilgili başka bir kanıt da var. İran padişahı başka bir ülkeye seyahet ederken Azerbaycandan geçiyor. Padişahı Thompson ve Britanya askerleri karşılıyor. Lakin ne ülkenin lideri Resulzade ne de başka biri padişahı karşılamaya gelmiyor. Hatta karşılamada Britanya ve İran bayrakları dalgalansa da Azerbaycan bayrağı yoktu.
Şimdi gelelim Azerbaycan bayrağının renklerine. Bayrağın yeşil rengi müslümanlığı, mavi rengi ise türklüğü simgelemektedir. Ancak Azerbaycanda müslüman olmayan(ruslar,ermeniler vs.) ve türk olmayan(talışlar,lezgiler v s.) halklar yaşamaktadır. Bu yüzden Azerbaycan bayrağı ülkedeki diğer halkları yok saymaktadır. Ancak Azerbaycanda yaşayan tüm halkların birlikte kurduğu işçi devletinde Kürtlere(Kızıl Kürdistan) ve Ermenilere(Dağlık Karabağ Özerk Oblastı) özerklik verilmiş, tüm halkların kültürlerinin gelişmesine, ana dilde eğitime izin verilmiştir. Stalinist bürokrasinin SSCB’de iktidara gelmesinden sonra ise milliyetçi politikalar uygulanmış,ana dilde eğitim hakkı azınlıkların elinden alınmış, hatta bu halklar yok sayılmıştır. Günümüzde de azınlıklar haklarına sahip değildir. Okullarda ana dillerini çok az öğrenmekteler, kendi dillerinde gazete,kanal ve radyoları yoktur. Azerbaycan bağımsız olduktan sonra bağımsız Lezgistan kurmak isteyen Sadval örgütü kurulmuş, 1993 yılında Talış-Mugan Cumhuriyyeti ilan edilmiş ve 1993 Haziran-Ağustos arasında varlığını sürdürmüştür.
Yaşasın İşçi sınıfının beynelmilel kızıl sancağı!
Yaşasın Kafkasya Sovyetleri!
Yaşasın Sosyalist Cihan İnkilabı!