22 Şubat tarihinden beri Cezayir’de genelkurmay ile ona bağlı küçük bir kapitalist katmanın saltanatına karşı kitlesel halk protestoları (hirak) yer almaktadır. Bu gösteriler ilkbaharda rejimin kozmetik bir değişime gitmesine sebep oldular. O vakte dek Buteflika ve etrafının sadık bir müttefiği olan general Salah, onlara karşı bir tavır almıştır. Bu yaz mevsiminde, 12 Aralık tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmasına karar vermiştir. Adayların arasında eski iki başbakan da bulunmaktadır. Fakat gösteriler rejimin temsilcilerinin bu yöntemle 5. kez işbaşına gelmeleri ihtimaline karşı daha da artmıştır.

12 Aralık tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri sistemin eski muhafızlarının tekrar seferberliğe geçtikleri izlenimini veriyor. Günler geçtikçe adayların sayısı artmakta, tanınan isimler adaylıklarını ilan etmekte, sistemin eski önemli karakterleri tekrar ortaya çıkmaktadırlar… ki bu seçimleri hirak reddetmeye devam etmektedir. (El Vatan, 29 Eylül 2019)

5 mayıs tarihinde Salah eski arkadaşlarından bazılarını gözaltına aldırmıştır: bunlara Buteflika’nın kardeşi ile gizli servislerin iki şefi olan Tartag ile Medien ve “siyasi çıkış konusunda kendi bakış açısını ortaya koymak” (PT, El Vatan alıntısı, 28 Eylül) için onlarla 25 mart tarihinde görüşmüş olan Emekçilerin Partisinden (PT), işçi hareketinin en önemli siyasî teşkilatı) Hanoune da dahildir.

25 Eylül tarihinde Blida askeri mahkemesi Hanoune’u 15 sene hapis cezasına çarptırmıştır. Rejim, bu şekilde tüm muhalefeti susturmak istemektedir. 15 Eylül tarihinde geçici devlet başkanının hirak’a karşı yaptığı tehdit edici açıklamalar, göstericilerin polis tarafından bastırılmaları, Kerim Tabbu’nun (kendisi FFS (Sosyalist güçler cephesi) teşkilatından türemiş küçük burjuva Demokratik ve Sosyal Birlik örgütünün yöneticisidir) tekrar gözaltına alınması, Lakhdar Bouregeaa’nın (kendisi 86 yaşında ve kurtuluş savaşı gazisidir) 29 Hazirandan beri yeniden hapiste tutulması, 18 Eylül tarihinde (bir akademisyen olan) Fodil Boumala’nın gözaltına alınması, Gençlik eylem birliği (Rassemblement actions jeunesse) STK’sı mensuplarının ve Berberi bayrağını dalgalandıran göstericilerin hapse atılması bunun ispatıdır.

Marksist Enternasyonalist Grup Hanoune’un kayıtsız şartsız derhal salıverilmesi için mücadele eder, ancak PT’nin siyasî çizgisine de tamamıyla karşı çıkar. Gerçekten de basın her ne kadar PT’yi “Troçkist” olarak tanımlasada, bu partinin Lenin’in Bolşevik partisi ile, Lenin ve Troçki’nin Komünist Enternasyonali ile, Troçki’nin 4. Enternasyonali ile hiçbir alakası yoktur. Lenin veya Troçki’nin 1905 ya da 1917 senelerinde Çarın ailesiyle ve Ohranka’nın şefleriyle Rusya’nın geleceğini görüşmek için gizlice buluştuklarını hayal etmek mümkün müdür? 1995 senesinde PT, burjuva partiler (ki bunlara eski tek parti olan FLN ile İslamcı Nahda ve FIS partileri de dahildir) ile siyasî bir koalisyona katılmıştır. 2001 Senesinde rejim Berberilerin yaşadığı bölgedeki isyanı ezdiğinde PT buna destek vermiştir. Aynı PT, yöneticisi Hanoune’un gizlice burjuva devletin en kıdemli liderleriyle buluştuğunu yalanlamamaktadır. Bu hile, PT’nin uluslararası akımının (yani o vakit Daniel Gluckstein tarafından yönetilen Emekçiler ve Halkların Enternasyonal Birliği’nin) 2010 ve 2018 konferanslarını Cezayir’de tertip etmesine imkân sağlamıştır.

Cezayir gençleri ile gerek kadın, gerek erkek emekçileriyle enternasyonal dayanışma! Louisa Hanoune’un cezası iptal edilsin! Kerim Tabbou ve gösterilere katıldıkları veya hirak’ı destekledikleri için hapse atılan herkese hürriyet, onlar hakkındaki tüm yasal takip son bulsun! Bilgi alma, ifade, gösteri ve örgütlenme hürriyetlerine dokunulmasın!

28 Eylül 2019
Marksist Enternasyonalist Grup (Sürekli Devrim Kolektifi’nin Fransa Seksiyonu)