Eğitim sisteminin popülist kanadı hariç eleştiren kitlesinde çokça bahsedilen, popülist tarafı tarafından ücretli eğitim olarak geçiştirilen eğitim sisteminin öğrenciyi ezici, rekabete dayalı sınav sistemi, öğrencileri bürokratik sisteme alıştırması ve faşist öğretileri dayatması yetmiyormuş gibi artan öğrenci sayısının vasıflı proleter sayısını patlatıp ekonomik krize yol açmaması için okul içi bir yarışa ihtiyaç olmasından doğmuştur.

Rekabete Dayalı Sınav Sistemi (RDSS) öğrencileri vasıflı-vasıfsız olarak ayırmayı hedefleyen günümüz mevcut eğitim sistemlerinin temeli olan Kapitalist Eğitim Sistemi’nin vazgeçilmez parçalarından biridir.

RDSS, öğrencilerin öğrenmesini değil, ezberlemesini ve maksimum eforu göstermesini hedefleyen ezber sistemidir. Ezber sistemi olmasını sağlayan ise adı üstünde, sınav sistemidir. Öğrencilerin ümüğünü sıkan, öğrenmeye değil, uygulamaya değil, tamamen nota bakan bir sınav sistemi, rekabete alıştırma aracıdır.

RDSS, öğrencileri, sisteme boyun eğip eğmemelerine göre, ezber yeteneğinin olup olmadığına, ilgi alanının temel dersler olup olmadığına göre ayırarak farklı yeteneklere sahip, farklı ilgilere sahip, farklı düşüncelere sahip tüm öğrencilere asgari bir sınıfa, asgari bir sınava, asgari bir sisteme, asgari bir uğraşa sokarak sistemin kendisinin hedeflemediği derslere ilgisi olanları en başta ezer.

İlgi ve alanları farklı olan öğrencileri ezmesi, onları tamamen kendi eğitim diktasına zorlamasından kaynaklıdır. Az önce belirttiğimiz gibi, her öğrenciden, her çocuktan, her farklı yetenekten aynı performansı elde etmesini isteyerek yetenekleri sertliği ile ezer. Algoritmadan anlayan çocuğu, takla atamadığı için aşağılar, sosyoloji ve dil biliminde muhteşem işler çıkarma potansiyelindeki çocuğu, ezberletilmeye mecbur bırakılmış RDSS matematiği yapamadığı için işsiz bırakır.

Kısaca, bir balıktan yüzmesini, bir maymundan tırmanmasını ve bir tavşanın zıplamasını istemek yerine hepsinden kanatlarını çırparak uçmasını istemekten başka bir şey yapmaz.

Eğitim sisteminin en önemli parçalarından biri olan RDSS’nin yaptığı diğer dayatmalardan biri ezber hariç tüm öğrenme yöntemlerini köreltmesidir. Eğitimciler istedikleri kadar öğrenme ve çalışma tekniği versinler, eğer anlattıkları sınav performansını arttırmak içinse, bu tekniklerin hepsi ezberlemeye dayalıdır. Öğrenci, kendi düzgün eğitimini kendisine vermediği sürece sınav notları onun ne kadar nitelikli köle olacağını belirlemekten başka hiçbir işe yaramaz. Kendi eğitimini verebilen öğrencinin notları değil, eğitimi iyidir. Ve bu ayrım kişinin robot değil, insan olmasını sağlayan farktır.

Öğrenci hareketleri sistemi istediği kadar iyileştirmek için uğraşsın, sisteme boyun eğerek iyi okullara gelen öğrenciler istedikleri kadar kendi çıkarları doğrultusunda bağırsın, eleştirmekten korkan insanlar istedikleri kadar boş verin desin, eğitim sistemi kökten, tamamen yeni bir dünya düzeni ve ya devlet düzeni gelene kadar hep aynı kalacak, makyajını değiştirmekten öteye gidemeyecektir. İstediği kadar eşit şartlarda başlatsın, istediği kadar eşit bir rekabet olsun, mevcut sistem değişmedikçe eğitimde de, iş hayatında da birilerin cenneti ve birilerinin cehennemi devam edecek, öğrencilerin ve proleteryanın sefaleti bitmek bilmeyecektir.

Kapitalist düzen var oldukça, eğitim sistemi makyajını değiştirir ama özünü kaybetmez, yapacağı en büyük değişiklik maymuna “uç” demekten “kanatlan” demekten öteye gitmeyecektir.

RDSS’nin tek diktası yetenekleri ezmesiyle bitmez. Efor, RDSS’de başarılı olmanın en etkili yoludur. Efor, her ne kadar eğitime eşitlik verdirecekmiş gibi bir şey gibi gözükse de tek yaptığı eğitimi baltalamak ve eğitimdeki rekabeti arttırmaktır. RDSS’de efor, öğrencinin kendisini derse zorlaması, sevmediği ve yeteneğinin olmadığı tamamen ezbere dayalı RDSS derslerini yapmak zorunda olmasıdır. RDSS’de efor, 2 saatlik üniversite sınavına öğrencinin 1 yıl boyunca her gün saatlerce ders çalışıp birkaç yıl sonra tüm çalıştığı şeyleri unutup sadece %30-%40’ını kafadan hatırlamasıdır. RDSS’de efor, öğrenciye bilgiyi okulun değil, kendisinin zorla dayatmasıdır

Bu duruma karşı ne yapılmalı?

Öncelikle, daha önce bahsettiğimiz gibi eğitim sisteminin politeknik eğitim yönünde değişimi kapitalist düzende olamaz. Çünkü, KES (ve dolayısı ile RDSS) kapitalizmin ihtiyaçlarından doğmuş, öğretmeye değil, iş buldurmaya yönelik eğitim sistemidir. Kapitalist bir ülkede, kapitalizmin ihtiyaçlarını karşılamayan bir eğitim sistemi olamaz.

Sistemin kökten, Marksist bir düzen ile değişmesi eğitim sisteminin en olumlu şekilde yeniden inşa edilmesini sağlayacaktır. Marksist toplumda BKT (Bilimde Kapitalist Taraflılık) tamamen ters karşılandığından okullar objektif bilgi platformları olacak ve maddi çıkar gözetilmediği için BKT tekrardan doğamayacaktır.

Her ne kadar öncelikli hedef Marksist devrim olsa da eğitim sistemini tek çözecek faktör bu değildir tabii ki. Marksist bir toplum, düzgün eğitim sistemi olmadan var olamayacağı için düzgün eğitim sistemi Marksist düzen olmadan, Marksist düzen düzgün eğitim sistemi olmadan var olamaz. Bu nedenle Politeknik Sovyet Eğitim Sistemi (PSES) gelmesi gereklidir.

PSES, öğrencinin yeteneğine göre eğitim aldığı, temel eğitimden sonra okumak zorunda olmadığı (Marksist toplumda maddi ihtiyaçlardan dolayı okumak zorunda değiliz.) Objektif ve öğretmeye dayalı eğitim sistemidir. Öğrenciye bilgiyi doğrudan vermek yerine bilgiyi yönlendirici sorularla öğretir.