Bu 1 Mayıs ve Nekbe Günü, Filistin Genel Sendikalar Federasyonu – Gazze olarak, enternasyonal sendikal hareketteki tüm yoldaşlarımızı kolektif eylemlerde bize katılarak Filistinle dayanışmaya ve her zamanki gibi iş dünyasını sekteye uğratmaya çağırıyoruz. Sizlerden iş yerlerinizdeki ve toplumunuzdaki statükoya karşı koymanızı ve Filistinlilere uygulanan şiddeti desteklemeyi reddetmenizi bekliyoruz. Sesinizi en etkili biçimde duyurun ve İsrail’in askeri işgalinin devamını ve Filistinli işçilerin sömürülmesini sağlayan ticaret akışına karşı harekete geçin.

Gazze’dekiler başta olmak üzere tüm halkımız tarif edilemeyen zulümlere maruz kalmakta – İsrail’in acımasız soykırım bombardımanı, açlık politikaları, yurdundan etme ve toprak gaspı dünya çapında duyulmuştur. Bu zulümler, çalışma koşullarımızı yok eden acımasız bir askeri işgal ve kuşatmayla geçen yıllara eklenmekte. İsrail’in Gazze Şeridine karşı süren soykırımcı savaşı bir istisna değil, sürmekte olan 1948 Nekbe’sinin devamı ve İsrail yerleşimci-sömürgeciliğinin niteliğidir.

Filistin’in özgürlük ve adalet mücadelesinde ana aktörler her zaman Filistinli işçiler olmuşlardır. İsrail’in Filistin Genel Sendikalar Federasyonu – Gazze merkezi de olmak üzere tesislerimizi ve ofislerimizi kasıtlı olarak hedef alması, Filistinli işçilerin geçim kaynağına karşı alenen bir savaştır. Devam eden bu acımasız saldırıya rağmen, topluluklarımızı korumaya, çocuklara çadırlarda eğitim vermeye, haberleri yaymaya, yaralılarımıza bakmaya ve erzak dağıtımını organize etmeye devam ediyoruz. Filistinli işçiler olarak, topluluklarımız için güçlü kalacağımız sözünü veriyoruz.

Hükümetler görmezden gelmeye devam ederken bu 1 Mayıs ve Nekbe Günü enternasyonal sendikal geleneğe bağlı kalarak doğrudan size sesleniyoruz: sizleri mücadelemizle birlik içinde olmaya ve kaybedilmiş sayısız şehidi, parçalanmış aileleri onurlandırmak için ve özgür bir Filistin için baskı oluşturmak üzere kararlı şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz.

Özellikle silah sanayi ve taşımacılık sektöründe çalışan işçilere, sizlerden geçim kaynaklarınızın vatanımızın ve hayatlarımızın yok edilmesine dayanmaması gerektiğini düşünmenizi istiyoruz. Sizi ürettiğiniz ve taşıdığınız ürünler ve bunların nerede kullanılacağı konusunda düşünmeye çağırıyoruz. İnsanın onuruna yakışır bir iş asla sayısız Filistinlinin hayatı pahasına olmamalıdır. Uluslararası arenada üretilen ve dağıtılan silahlardan doğrudan etkilenenler olarak, sizden “birinin yarası, herkesin yarasıdır” ilkesini benimsemenizi istiyoruz.

Tarih boyunca, işçiler cesurca baskıcı rejimlere karşı mücadele verdiler. Apartheid Güney Afrika’sından gelen malları işlemeyi reddettik ve fabrika emekçileri Şili’deki Pinochet gibi diktatörlükler için silah üretimini reddettiler. Filistinlilerin ölü sayıları artmaya devam ederken, Bu 1 Mayıs’ta ve 1948 Nekbe’si sırasında 750.000 Filistinlinin topraklarından sürülmesinin 76. yılını anarken, yıkıma değil adalete dayalı ekonomiler inşa etmek için bizimle birlikte durmanızı ve bizimle birlikte çaba göstermenizi istiyoruz.

Gazze’de İsrail’in soykırımını ve kuşatmasını kırmak için bizimle birlikte durun.

Yerleşimci sömürgecilik ve askeri işgalden uzak, insanca bir yaşam için işçiler olarak haklarımızı talep ederken bizimle birlikte durun.

İşte bu 1 Mayıs ve Nekbe Günü(15 Mayıs) mücadelemiz için yapabileceğiniz bazı şeyler:

1. İsrail’den gelen veya İsrail’e gidecek malları işlemeyi reddetmek.

2. İş bırakmalar veya kasıtlı yavaşlatmalar organize etmek.

3. Filistin’in mücadelesini tartışmak için eğitici konferanslar düzenlemek.

4. İşyerinizdeki iş arkadaşlarınızı eğitmek ve kaynak sağlamak için eğitici broşür ve bültenler dağıtmak.

5. İşyerinizde, işgale suç ortaklığı yapan şirketlerden emeklilik fonlarının çekilmesi veya suç ortaklığı yapan şirketlere karşı uygulanacak boykot politikası gibi belirli eylemler çağrısında bulunan metni iş arkadaşlarınız arasında yaymak.

Şimdi zaman işçilerin önderliğinde cesur bir dayanışma zamanı!

Yaşasın Filistinli işçiler ve onların özgürlük mücadelesiyle olan enternasyonal dayanışma!