Öncelikle Rojava başta olmak üzere Kürt halkının öz örgütlenme ve öz savunma süreçlerine büyük saygı duyduğumuzu ve desteklediğimizi ifade edeceğim.

Türk hava kuvvetleri birkaç gündür Rojava’yı bombalıyor. Aynı şekilde Putin’in Rus hükümetinin Ukraynalılara saldırmasının üzerinden bir buçuk yıldan fazla zaman geçti, bugün Dağlık Karabağ Ermenileri Azerbaycan devletinin saldırısından kaçıyor, şu anda İsrail Devleti Filistinlilere şiddetle saldırıyor .
Zalimlere karşı mazlumların yanında olmamız gerekir. Kürtlerin Türk devletinin yanı sıra İran, Suriye ve Irak devletlerinin (geriye kalanlar için) saldırılarına karşı kendilerini savunma hakkını destekliyoruz.
Tarihi liderleri Abdullah Öçalan, 24 yıldır Türkiye’de hücre hapsinde tutuluyor. Hayatta olup olmadığını bile bilmiyoruz, 31 aydır kendisinden haber alamıyoruz.
Kürtler hiçbir emperyalist devlete (Fransız, Rus, Amerikan) güvenemezler. Tam tersine, Bolşevik Parti’nin 1916’da söylediği gibi, ” ezilen ulusların sosyalistleri, ezilen ulusun işçileri ile ezen ulusun işçileri arasında örgütsel düzeyde de dahil olmak üzere tam ve mutlak birliğin sağlanması ve geliştirilmesi için çaba göstermelidir.” .” Türk emperyalizmine karşı zafer ancak Kürt, Türk ve Arap işçilerin ittifakından doğabilir.
Emperyalist ülkelerin ve aynı zamanda Batı Asya’nın işçilerini, ister pan-Arap ister dini olsun, tüm baskıcı rejimleri kesin olarak devirecek bir toplumsal devrime öncülük etmeye çağırmaktan çekinmemeliyiz. Aslında işçilerin, emekçilerin ve yoksul köylülerin seferber edilmesi Kürt toprak sahiplerine ve kapitalistlere de saldıracaktır.
Biz şunun için varız:
*) Emperyalist savaşların sonu
*) Dünyanın dört bir yanındaki işçi örgütlerinin Kürt halkıyla dayanışması
*) Başta Abdullah Öçalan olmak üzere Ortadoğu ve Avrupa’daki tüm Kürt siyasi tutsakların serbest bırakılması
*) PKK’nin Avrupa Birliği ve ABD’nin terör örgütleri listesinden çıkarılması
*) Suriye, Irak, Türkiye ve İran’da işçi ve köylü hükümeti
*) Ortadoğu Sosyalist Federasyonu