Rusya’nın Ukranya’yı işgaline karşı çıkıyor ve kınıyoruz. Derhal ateşkes ve tüm Rus silahlı kuvvetlerinin Ukranya’dan geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz. Ukranya’daki savaş son derece tehlikeli bir gelişmedir.
Diğer ülkeleri daha geniş bir uluslarası çatışmaya sürükleyerek yayılma ve yoğunlaşma riskini taşımaktadır. İşçi sınıfının savaştan kazanacağı hiçbir şey yoktur. Savaşın tüm yıkımını Rusya ve Ukranya işçi sınıfı ödeyecektir. Bu korkunç duruma rağmen, ulusal sınırların ötesinde işçiler arasında birliğin inşasını destekliyoruz. Ukrayna ve Rusya işçilerinin çıkarları ortaktır. Rusya’da polis baskısına rağmen işgali protesto edenlerle dayanışma içerisindeyiz. Rus birlikleri de dahil olmak üzere kitlesel bir savaş karşıtı hareketin inşasını destekliyoruz.
Ukranya’da Zelensky rejiminden bağımsız hareket eden, kendi örgütlerini kuran ve bağımsız eylemler yürüten işçileri destekliyoruz. Bu çatışmanın her iki tarafında yer alan, ulusal ve etnik gruplar arası gerilimi daha da artıracak kendi örgütlenmelerini ve faaliyetlerini geliştirmek için savaştan yararlanmaya çalışan her türlü aşırı sağ ve faşist grubu kınıyoruz.
Dayanışmamızı en korkunç koşullarda insani yardım sağlayan Ukranya’lı itfaiyecilere ve diğer acil servis çalışanlarına uzatıyoruz. Uygun olduğu durumlarda ilgili birlik lehine olmak üzere, mümkün olan her yerde destek oluşturmaya ve pratik dayanışmayı uygulamaya çalışacağız.
Bu savaş aynı zamanda Rusya ile NATO arasında, NATO’nun Orta ve Doğu Avrupa’ya genişlemesine yol açtığı bir hegemonya çatışmasıdır. Bu genişlemeye de NATO güçlerinin bu çatışmaya herhangi bir müdahalesine karşıyız.
Ekonomik yaptırımlar emekçi sınıfları orantısız şekilde etkileyeceğini, Batı tarafından saldırgan bir hareket olarak okunabilecek ve bu durum Putin’in daha fazla destekçi kazanabilmesine neden olabileceğini not ediyoruz.
Johnson hükümetine bu veya başka bir konuda güvenmiyoruz. İki yıldan fazla bir süredir, Birleşik Krallık’ta 150.000’den fazla can kaybına yol açan pandemiyi kasten yanlış yöneterek insan hayatını tamamen hiçe saydığını gösterdi. Birleşik Krallık hükümetinin, savaştan kaçan mültecilerin Birleşik Krallık’a giriş hakkına yönelik acımasız kısıtlamalarına karşı çıkıyoruz.Savaş zamanlarında, barış zamanlarında olduğu gibi, demokratik olarak kendini ifade etme, tartışma, protesto etme hakkını savunuyoruz. İşçi partisi liderlerinin İşçi Partisi içindeki bu tür tartışmaları kapatma ve farklı görüşteki yıldırma ve tehtit etme girişimlerini kınıyoruz.
Ukranya, Rusya ve tüm dünya işçilerinin çıkarları ortaktır. Bu korkunç durumda bile, işçi birliğinin ve enternasyonalizmin yanındayız.
FBU/ Büyük Britanya İtfaiyeciler Birliği

* Bu açıklama COREP ( Sürekli Devrim Kolektifi) Fransa seksiyonu GMİ ( Enternasyonal Marksist Grup)un Web sitesinden çevrilmiştir.