LGBTİ bireyleri toplumun en ötekilileştirilmiş kesimidir. Yeryüzünün lanetlileri olarak görülmektedir. LGBTİ bireylerin hayatından taciz, tecavüz, hak ihlali, cinsel şiddet eksik olmamaktadır. Bu sistem onlara kendi cinsel yönelimleri ile yaşam hakkı tanımamaktadır. 6 Ağustos’ta kaybolan 23 yaşındaki trans kadın Hande Kader’in cesedi bir hafta sonra Zekeriyaköy’de bulundu. Önce dayak yediği, sonra tecavüze uğradığı, daha sonra da yakılarak vahşice katledildiği ortaya çıktı. Hande’nin öldürülmesi  medyada çok fazla yer almadı. LGBTİ örgütleri ve Hande’nin arkadaşlarının yoğun emeği ile sosyal medya başta olmak üzere, az da olsa gündeme taşınabildi. Biçimsel olarak bu cinayet Özgecan Aslan’ın katledilmesine benzemektedir. Özgecan vahşice katledildikten sonra haklı ve doğru olarak onbinlerce insan Türkiye’nin birçok kentinde Özgecan için adalet yürüyüşüne katıldı. Kadın cinayetleri geniş kitleler tarafından tartışıldı. Kadın cinayetlerine karşı yaptırımlar tartışıldı. Aynı adımların Hande Kader için atılmamasının ve kitlelerin harekete geçmemesinin nedeni (kendine ilerici, muhalif diyen kesimlerde bile)  varolan homofobi hastalığıdır. Homofobiyi üreten, LGBTİ bireylerini düşman gösteren, onlara yaşam hakkı tanımayan, bu düşmanlığı  tüm toplumun bilinç altına kazıyan ataerkil kapitalist düzenin kendisidir. LGBTİ bireyler kendi öz cinsel kimlikleri ile var olamamaktadır. Keyfi bir şekilde, eğitim, sağlık, barınma, çalışma hakkı gibi en temel insan hakları sistematik olarak ihlal edilmektedir. LGBTİ bireylere seks işçiliği dışında yaşamını idame ettirebilmek için şans verilmemektedir. LGBTİ cinayetleri polis tarafından incelenmemektedir ve  üstü örtülmektedir. Devlet LGBTİ bireyleri; yaşamayı haketmeyen, imha edilmesi gereken bireyler olarak hedef göstermektedir. LGBTİ bireylerin örgütlü mücadele dışında çözümleri yoktur.

Taleplerimiz:

  • Anayasada cinsel kimlik ve cinsel yönelimi tanıyan maddeler yer alsın.
  • Nefret cinayetlerine, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilsin.
  • Eğitim müfredatında yeralan homofobik öğeler çıkartılsın; cinsel yönelim ve cinsel kimliği tanıyan öğretiler eğitim programlarına eklensin.
  • LGBTİ bireyleri küçümseyen, aşağılayan, hedef gösteren, kişi ve kurumlara caydırıcı yaptırımlar getirilsin.
  • LGBTİ bireylere dair  en temel insan haklarından olan çalışma ve örgütlenme hakları  tanınsın.
  • LGBTİ bireylere karşı işlenen hak ihlalleri nefret suçu kapsamına alınsın.

 

Bu yazı Patronsuz Dünya’nın 4. sayısında yayımlanmıştır.

Hevi Güneş