Kardeşlik çabası yoktur içinde,

Aklı her zaman ırk ve millet peşinde,

Şiddet vardır onun aşk felsefesinde,

Sorgulamayı bilmez lider der teröriste!

Onlara rağmen yükselecek devrim ateşi,

Adalet arzusuyla iktidara yürüyecek emekçi,

Ve böylece eski düzenin kalıntılarından yükselecektir,

Sosyalist Dünya Cumhuriyeti!