Yazar: Musa Kılıç

Metal Grevi Yaklaşıyor!

Yeni Metal Fırtınalar İçin İleri! Türkiye işçi sınıfının lokomotif motoru olan metal iş kolunda 180 bine yakın işçiyi ilgilendiren TİS (Toplu İş Sözleşmesi) süreci hızla greve doğru gidiyor. Uyuşmazlık nedeniyle arabuluculuk aşamasına gelen, patronların aparatlarından olan YHK (Yüksek Hakem Kurulu)’ndanda işçilerin taleplerine olumlu bir yanıt gelmedi. Ekim başında başlayan görüşmeler arabulucuya gitti, Ocak ayının sonunda metal işçileri için grev yolu görünmüş durumdadır. Türk-Metal 130 bin, Birleşik Metal 10 bin, Çelik-İş’te 40 bin işçi adına görüşme yürütmektedir. Renault, Tofaş, Mercedes, MAN, Arçelik, Bosch gibi Türkiye’nin ilk 50 şirketinin 20’sinde geçerli olacak sözleşmelerde her sendika ayrı ayrı taleplerde bulunmaktadır. MESS’in öne...

Devamını Oku

Devrimci Parti Üzerine

Kapitalist sistem varlığını emek sömürüsü ve yeryüzündeki tüm kaynakların talan edilmesi üzerinden sürdürmektedir. Bu sistem, her alanda attığı tüm adımları kâr amacı güderek gerçekleştirmektedir. Bu sistem dünyayı ceheneme çevirmektedir. Sürekli olarak eşitsizlik, adaletsizlik üretmektedir. Sermaye düzeni ırkçı, cinsiyetçi, doğa düşmanı ve homofobiktir. Bu durum öyle bir noktaya gelmiştir ki, gezegenimizi hızla barbarlık içinde yok oluşa sürüklemektedir. Dünyanın en zengin 8 kişisinin servetinin toplamı, en yoksul 3.6 milyar insanın servetinden daha fazladır. Dünya nufusunun tamamına yetecek kadar gıda üretimi vardır; ancak dünyanın %11’i, yani 800 milyon açlığa mahkum edilmiştir. 1.8 milyon insan temiz sudan mahrum şekilde yaşamaktadır. SSCB’nin kapitalizme entgrasyonundan...

Devamını Oku

‘Devrim’den Sonra: Tepeden İnme Sosyalizm

Kapitalizmin nasıl bir düzen olduğunu, onun yegane alternatifinin sosyalist devrim olduğunu emekçi yığınlara hakkıyla anlatacak bir film devrimci komünist propoganda açısından üst düzey etkiye sahip bir aracı haline gelebilir. Eğer devrim adına anlatılan “kanun hükmünde gökten inme sosyalizm” ise bu proje sosyalizmi itibarsızlaştırmaktan başka bir işlev taşımaz. Tarih boyunca sosyalizme en büyük zararı burjuvaziden çok sosyalizm adına hareket eden bürokratik klikler vermişlerdir. Bugün de kendilerine sosyalist, komünist etiketleri yapıştıran nice parti, grup ve çevrenin tasavvur ettiği “sosyalizm” anlayışı Marksizmin açık inkarına dayanmaktadır. Türkiye özelinde de bu anlayışın başını çeken gruplardan birisi SİP-TKP’dir. 2011 yılında kendi sosyalizm anlayışlarını yansıtan “Devrimden...

Devamını Oku

Marksizm ve Konut Sorunu

Marx, Komünist Manifesto’da yazılı tarihi “şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf mücadeleleri tarihidir. Özgür insan ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca ustası ile kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen…” diye yorumlamıştır. İnsanlığın konut ve barınma sorunu sınıflı toplumların tarihiyle neredeyse yaşıttır. Ezilen sınıflar her zaman kötü şartlarda barınmak zorunda bırakılmışlardır. Kapitalizmin gelişimiyle birlikte kentler şekillenmeye, modernleşmeye başlamıştır. Kapitalizm için işgücü bir zorunluluktur. Sanayinin gelişmesi kentleşmeyi doğurmuş, sanayi bölgelerinde daha yoğun bir nüfus ortaya çıkmıştır. Şehirler üretim merkezlerine dönüştükçe, üretim merkezleri de ister istemez şehirleşmeye başlamıştır. Kapitalizm üretime geçmek için işgücüne ihtiyaç duyar, bunun için de işgücünü...

Devamını Oku

KYK Yurtlarında Cezaevi Sistemi

Son yıllarda cezaevleri kapasitelerinin çok üzerinde mahkum kalmasıyla birlikte yerlerde mahkumların yatması, nöbetleşe uyumaları gündeme sıkça geldi. Özellikle açık cezaevlerinde mescit, spor salonu, bodrum ve çatı katları, kısacası boş bulunan her yere yataklar serilmekte, salgın hastalıklar boy göstermektedir. Cezaevlerinde uygulanan bu sistem KYK yurtlarında da uygulanmaya başlanmıştır. Artvin’in Çoruh ilçesinde KYK yurdunda kalan öğrenciler için mescide, bodrum katına ve spor salonuna yataklar yerleştirilmektedir. Bu görüntüleri çeken ve sosyal ağlarda paylaşan öğrenciler yurttan atılmıştır. Aynı uygulama cezaevlerinde mahkumların koğuşlarda kaç kişi kaldığının tespiti yapılamaması için yürürlüğe konmuştur. Mektup aracılığıyla içerideki kötü koşullardan bahseden mahkumların mektupları cezaevi mektup okuma komisyonu tarafından...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com