Yazar: Musa Kılıç

Marksizm ve Konut Sorunu

Marx, Komünist Manifesto’da yazılı tarihi “şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf mücadeleleri tarihidir. Özgür insan ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca ustası ile kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen…” diye yorumlamıştır. İnsanlığın konut ve barınma sorunu sınıflı toplumların tarihiyle neredeyse yaşıttır. Ezilen sınıflar her zaman kötü şartlarda barınmak zorunda bırakılmışlardır. Kapitalizmin gelişimiyle birlikte kentler şekillenmeye, modernleşmeye başlamıştır. Kapitalizm için işgücü bir zorunluluktur. Sanayinin gelişmesi kentleşmeyi doğurmuş, sanayi bölgelerinde daha yoğun bir nüfus ortaya çıkmıştır. Şehirler üretim merkezlerine dönüştükçe, üretim merkezleri de ister istemez şehirleşmeye başlamıştır. Kapitalizm üretime geçmek için işgücüne ihtiyaç duyar, bunun için de işgücünü...

Devamını Oku

KYK Yurtlarında Cezaevi Sistemi

Son yıllarda cezaevleri kapasitelerinin çok üzerinde mahkum kalmasıyla birlikte yerlerde mahkumların yatması, nöbetleşe uyumaları gündeme sıkça geldi. Özellikle açık cezaevlerinde mescit, spor salonu, bodrum ve çatı katları, kısacası boş bulunan her yere yataklar serilmekte, salgın hastalıklar boy göstermektedir. Cezaevlerinde uygulanan bu sistem KYK yurtlarında da uygulanmaya başlanmıştır. Artvin’in Çoruh ilçesinde KYK yurdunda kalan öğrenciler için mescide, bodrum katına ve spor salonuna yataklar yerleştirilmektedir. Bu görüntüleri çeken ve sosyal ağlarda paylaşan öğrenciler yurttan atılmıştır. Aynı uygulama cezaevlerinde mahkumların koğuşlarda kaç kişi kaldığının tespiti yapılamaması için yürürlüğe konmuştur. Mektup aracılığıyla içerideki kötü koşullardan bahseden mahkumların mektupları cezaevi mektup okuma komisyonu tarafından...

Devamını Oku

Burjuvazinin Ahırında Sosyal Şoven Vaazlar

Barış Pınarı adı altında Erdoğan rejiminin Rojava’ya yönelttiği işgal harekatının başlamasıyla; ülke genelinde, militarist, ırkçı, şoven bir hava hızla tırmanışa geçti. Tarihsel referanslarını Stalinizmin okulundan alan ve onu resmi devlet ideolojisi alan Kemalizmle harmanlayan Türkiye sosyalist hareketinde her dönem ulusalcı, sosyal yurtsever nüveler varlıklarını belirgin şekilde devam ettirdi. Bugün Türkiye solu ırkçı, milliyetçi dalgalanmaya karşı tutum alabilme yetisinden çok uzaktır. Her ne kadar işgale açık destek veren sosyalist grup olmasa da, karşı çıkış biçimleri kendi burjuva devletlerinin iyliğini düşünen duyarlı vatandaşı oynamaktadır. İşgal Üzerine Sesli Düşünceler makalemizde de belirtmiş olduğumuz gibi: “Barış Pınarı adı altındaki işgal girişimi başlayınca, HDP...

Devamını Oku

#Madenciye Yolu Aç

#Madenciye Yolu Aç Türkiye işçi sınıfının tarihindeki en büyük işçi katliamlarından biri olan Soma katliamında şanş eseri hayatta kalan işçilerin önemli bir kısmı işten çıkartıldı. Önce öldürülmeye çalışılan ve katliamdan şanş eseri kurtulan işçilere sermaye sınıfı tarafından yeni bir saldırı gerçekleşti. O saldırı planıda sarı sendikanın yardımıyla işçilerin kıdem ve ihpar tazminatlarını gasp etmekti. Katliam sonrası TBMM’de çıkarılan, işçilerin tazminatlarının ödenmesi yolundaki yasal düzenlemede, hiçbir yetkisi ve meşruiyeti bulunmayan, maden patronlarının kurdurduğu, katliam ortağı olan sarı sendika Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile Soma Holding ve Uyar Madencilik şirketleri arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokolde işçinin tazminatını kuşa çeviren cinstendi. İşçilerin alacakları önce 24 taksite sonrada 36 taksite dönüştürüldü. Protokol imzalandıktan sonra, madencilere sadece seçim zamanı 3 taksit ödendi. Kalan miktarlar ödenmeyerek işçiler yıllarca oyalandı, susturulmaya, sindirilmeye çalışıldı. Hukuki yollada haklarını kazanan maden işçilerine kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen hakları ödenmedi. Soma Maden İşçilerine ve ölen madencilerin ailelerine yıllarca baskı, tehtit uygulanarak haklarından vazgeçmeleri amaçlandı. Böylece canlarını alan maden patronları hayatta kalanların ve onların ailelerininde parasını emeğini devlet ve sarı sendika yardımıyla gaspetmeye çalıştı. 2018 yılında kurulan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda örgütlenen Soma işçileri haklarını aramak için yeni bir mücadeleye giriştiler. Kıdem ve ihpar Tazminatlarını almak ve yaşadıkları haksızlığa karşı seslerini duyurmak için 50 maden işçisi, 10 sendika görevlisi 5 Ekim Cumartesi günü Bağımsız Maden-İş sendikası öncülüğünde Soma’dan başlayarak Ankara Enerji Bakanlığı önünde sonlanacak olan 10 günlük yürüyüş başlattılar. Soma’da ölen...

Devamını Oku

Deprem Geliyorum Diyor!

Yaşadığımız coğrafya fay hatlarının geçtiği ve depremin ne yazık ki sürekli güncel olduğu bir ülkedir. Ne yazık ki, bu gerçeklik hiçbir zaman ciddiye alınmamakta, kentleşme ve mimaride bu gerçeklik yok sayılmaktadır. Ancak büyük hasarlı depremler gerçekleştiğinde, önlemler vesaireden bahsedilmektedir. Bu durumun en acı tecrübesini Türkiye 1999 yılındaki Gölcük merkezli Marmara depreminde yaşadı. 17 Ağustos 1999’da yaşanan Gölcük depreminde yüzbinlerce ev ve işyeri kağıttan kule gibi çöktü. Denize dolgu yapılarak oluşturulan zeminlere inşa edilen binalar deniz tarafından geri alındı. Deniz kumundan yapılan binalar, denetimsizlik, deprem gerçeğini göz önüne alınmadan sadece rant ve kâr için dikilen binalar ilk doğal afette tuzla...

Devamını Oku

İletişim

E-Posta - iletisim@patronsuzdunya.com